Logo

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Phone:
+482604045
Sieci komputerowe
https://wsbip.clickmeeting.com/sieci-komputerowe
Permanent
2019/20 Ek lic1sem Podstawy bezpieczeństwa (dr Jakub Żak)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic1sem-podstawy-bezpieczenstwa-dr-jakub-zak-
Permanent
2019/20 Ek lic2sem Podstawy prawa (dr hab. Anna Doliwa-Klepacka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic2sem-podstawy-prawa-dr-hab-anna-doliwa-klepacka-
Permanent
2019/20 Ek lic2sem Podstawy makroekonomii (wykłady) (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic2sem-podstawy-makroekonomii-wyklady-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 Ek lic2sem Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń ekonomicznych (dr hab. Marek Leszczyński)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic2sem-monitorowanie-i-prognozowanie-zagrozen-ekonomicznych-dr-hab-marek-leszczynski-
Permanent
2019/20 Ek lic3sem Historia gospodarcza (dr Jarosław Kasprzyk-Dulewicz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic3sem-historia-gospodarcza-dr-jaroslaw-kasprzyk-dulewicz-
Permanent
2019/20 Ek lic3sem Polityka społeczna (dr Agnieszka Rożek)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic3sem-polityka-spoleczna-dr-agnieszka-rozek-
Permanent
2019/20 Ek lic3sem Ochrona własności intelektualnej (dr Adam Pązik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic3sem-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-dr-adam-pazik-
Permanent
2019/20 Ek lic3sem Marketing (dr Elżbieta Szymańska)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic3sem-marketing-dr-elzbieta-szymanska-
Permanent
2019/20 Ek lic3sem Finanse publiczne i rynki finansowe (wykłady) (dr Tomasz Jarocki)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic3sem-finanse-publiczne-i-rynki-finansowe-wyklady-dr-tomasz-jarocki-
Permanent
2019/20 Ek lic4sem Agrobiznes lub Ekonomika produkcji (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic4sem-agrobiznes-lub-ekonomika-produkcji-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 Ek lic4sem Międzynarodowe stosunki gospodarcze (dr Anna Bałdyga)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic4sem-miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze-dr-anna-baldyga-
Permanent
2019/20 Ek lic5sem System bankowy z elementami polityki pieniężnej (wykłady) (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic5sem-system-bankowy-z-elementami-polityki-pienieznej-wyklady-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2019/20 Ek lic5sem Rachunkowość zarządcza (wykłady) (dr Wojciech Lichota)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic5sem-rachunkowosc-zarzadcza-wyklady-dr-wojciech-lichota-
Permanent
2019/20 Seminarium dyplomowe (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-seminarium-dyplomowe-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 Ek lic6sem Ekonomia integracji europejskiej (wykłady) (dr Tomasz Jarocki)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic6sem-ekonomia-integracji-europejskiej-wyklady-dr-tomasz-jarocki-
Permanent
2019/20 Ek lic6sem Gospodarka regionalna (dr Agnieszka Rożek)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic6sem-gospodarka-regionalna-dr-agnieszka-rozek-
Permanent
2019/20 Ek lic6sem Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (wykłady) (dr Wojciech Lichota)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic6sem-rozwoj-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-wyklady-dr-wojciech-lichota-
Permanent
2019/20 Ek lic6sem Seminarium dyplomowe (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic6sem-seminarium-dyplomowe-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 Ek mgr1sem Ekonomia menedżerska (wykłady) (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1sem-ekonomia-menedzerska-wyklady-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 Ek mgr1sem Makroekonomia (wykłady) (dr Jan Szewczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1sem-makroekonomia-wyklady-dr-jan-szewczyk-
Permanent
2019/20 Ek mgr1sem Ewolucja myśli ekonomicznej a polityka gospodarcza (dr Wioletta Tokarska-Ołownia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1sem-ewolucja-mysli-ekonomicznej-a-polityka-gospodarcza-dr-wioletta-tokarska-olownia-
Permanent
2019/20 Ek mgr1sem Ekonomia międzynarodowa (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1sem-ekonomia-miedzynarodowa-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2019/20 Ek mgr1sem Wykład monograficzny (dr hab. Marek Leszczyński)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1sem-wyklad-monograficzny-dr-hab-marek-leszczynski-
Permanent
2019/20 Ek mgr2sem Prawo gospodarcze (wykłady) (dr Adam Pązik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr2sem-prawo-gospodarcze-wyklady-dr-adam-pazik-
Permanent
2019/20 Ek mgr2sem E-biznes (wykłady) (dr Rafał Kołodziejczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr2sem-e-biznes-wyklady-dr-rafal-kolodziejczyk-
Permanent
2019/20 Ek mgr2sem Rynek kapitałowy i finansowy (wykłady) (dr Wojciech Lichota)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr2sem-rynek-kapitalowy-i-finansowy-wyklady-dr-wojciech-lichota-
Permanent
2019/20 Ek mgr3sem Ekonomika zasobów organizacji (wykłady) (dr Jan Szewczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3sem-ekonomika-zasobow-organizacji-wyklady-dr-jan-szewczyk-
Permanent
2019/20 Ek mgr3sem Organizacja i technika handlu (wykłady) (dr Anna Bałdyga)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3sem-organizacja-i-technika-handlu-wyklady-dr-anna-baldyga-
Permanent
2019/20 Ek mgr3sem Finanse przedsiębiorstw (wykłady) (dr Wojciech Lichota)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3sem-finanse-przedsiebiorstw-wyklady-dr-wojciech-lichota-
Permanent
2019/20 Ek mgr3sem Polityka podatkowa (wykłady)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3sem-polityka-podatkowa-wyklady-
Permanent
2019/20 Ek mgr3sem Seminarium dyplomowe (dr Tomasz Jarocki)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3sem-seminarium-dyplomowe-dr-tomasz-jarocki-
Permanent
2019/20 Ek mgr4sem Regulacje prawne funkcjonowania MSP lub Polityka spójności UE
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr4sem-regulacje-prawne-funkcjonowania-msp-lub-polityka-spojnosci-ue
Permanent
2019/20 Ek mgr4sem Planowanie, finansowanie i ocena przedsięwzięć gospodarczych (wykłady) (dr A Żel)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr4sem-planowanie-finansowanie-i-ocena-przedsiewziec-gospodarczych-wyklady-dr-a-zel-
Permanent
2019/20 Ek mgr4sem Zarządzanie finansami (wykłady) (dr Wojciech Lichota)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr4sem-zarzadzanie-finansami-wyklady-dr-wojciech-lichota-
Permanent
2019/20 Ek mgr4sem Seminarium dyplomowe (dr Wioletta Tokarska-Ołownia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr4sem-seminarium-dyplomowe-dr-wioletta-tokarska-olownia-
Permanent
2019/20 Ek mgr4sem Seminarium dyplomowe (dr Tomasz Jarocki)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr4sem-seminarium-dyplomowe-dr-tomasz-jarocki-
Permanent
2019/20 Ek lic4semLim Międzynarodowe stosunki gospodarcze (dr Anna Bałdyga)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic4semlim-miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze-dr-anna-baldyga-
Permanent
2019/20 Ek mgr1semLim Ekonomia międzynarodowa (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1semlim-ekonomia-miedzynarodowa-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2019/20 BN lic1sem Wstęp do nauki o polityce (dr hab. Magdalena Mikołajczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic1sem-wstep-do-nauki-o-polityce-dr-hab-magdalena-mikolajczyk-
Permanent
2019/20 BN lic1sem Nauka o państwie (wykłady) (dr hab. Magdalena Mikołajczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic1sem-nauka-o-panstwie-wyklady-dr-hab-magdalena-mikolajczyk-
Permanent
2019/20 BN lic1sem Podstawy ekonomii (wykłady) (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic1sem-podstawy-ekonomii-wyklady-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 BN lic1sem Wstęp do prawoznawstwa (wykłady) (dr hab. Anna Doliwa-Klepacka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic1sem-wstep-do-prawoznawstwa-wyklady-dr-hab-anna-doliwa-klepacka-
Permanent
2019/20 BN lic1sem Organizacja i zarządzanie (wykłady) (dr Jan Szewczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic1sem-organizacja-i-zarzadzanie-wyklady-dr-jan-szewczyk-
Permanent
2019/20 BN lic2sem Historia wojskowości (wykłady) (dr Jakub Żak)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic2sem-historia-wojskowosci-wyklady-dr-jakub-zak-
Permanent
2019/20 BN lic2sem Międzynarodowe konflikty polityczne (dr. płk Krzysztof Surdyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic2sem-miedzynarodowe-konflikty-polityczne-dr-plk-krzysztof-surdyk-
Permanent
2019/20 BN lic2sem Teoria bezpieczeństwa (dr inż., płk w st. spocz. Dobrosław Mąka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic2sem-teoria-bezpieczenstwa-dr-inz-plk-w-st-spocz-dobroslaw-maka-
Permanent
2019/20 BN lic3sem Kulturowe i religijne uwarunkowania konfliktów międzynarodowych(mgr Wiktor Możgin
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic3sem-kulturowe-i-religijne-uwarunkowania-konfliktow-miedzynarodowych-mgr-wiktor-mozgin
Permanent
2019/20 BN lic3sem Integracja europejska (wykłady) (mgr Wiktor Możgin)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic3sem-integracja-europejska-wyklady-mgr-wiktor-mozgin-
Permanent
2019/20 BN lic3sem Struktury i zadania formacji MSW – bezpiecz. wewn. (wykłady) -mgr nad Marek Hebda
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic3sem-struktury-i-zadania-formacji-msw-bezpiecz-wewn-wyklady-mgr-nad-marek-hebda
Permanent
2019/20 BN lic3sem Strategia bezpieczeństwa (wykłady) (dr inż., gen. bryg.Jarosław Stróżyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic3sem-strategia-bezpieczenstwa-wyklady-dr-inz-gen-bryg-jaroslaw-strozyk-
Permanent
2019/20 Ek mgr 2 Rok Seminarium dyplomowe (dr Wioletta Tokarska-Ołownia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr-2-rok-seminarium-dyplomowe-dr-wioletta-tokarska-olownia-
Permanent
2019/20 BN lic4sem Ochrona własności intelektualnej (wykłady) (dr Adam Pązik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic4sem-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-wyklady-dr-adam-pazik-
Permanent
2019/20 BN lic4sem System bezpieczeństwa narodowego (wykłady) (dr inż.,gen.broni Anatol Wojtan)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic4sem-system-bezpieczenstwa-narodowego-wyklady-dr-inz-gen-broni-anatol-wojtan-
Permanent
2019/20 BN lic 4 sem Zarządzanie kryzysowe (wykłady) (mgr. płk Stefan Suska)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic-4-sem-zarzadzanie-kryzysowe-wyklady-mgr-plk-stefan-suska-
Permanent
2019/20 BN lic4sem Metodologia nauk o bezpieczeństwie (mgr Tomaszewska Natalia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic4sem-metodologia-nauk-o-bezpieczenstwie-mgr-tomaszewska-natalia-
Permanent
2019/20 BN lic4sem Współczesne zagrożenia cywilizacyjne (prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic4sem-wspolczesne-zagrozenia-cywilizacyjne-prof-dr-hab-katarzyna-sobolewska-myslik-
Permanent
2019/20 BN lic5sem Profilowanie i poligraf – (wykłady) (mgr Mieszko Oziębłowski)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic5sem-profilowanie-i-poligraf-wyklady-mgr-mieszko-ozieblowski-
Permanent
2019/20 BNlic5sem Podstawy prawne ochrony inform. niejawnych i danych osob. (dr inż., płk D Mąka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bnlic5sem-podstawy-prawne-ochrony-inform-niejawnych-i-danych-osob-dr-inz-plk-d-maka-
Permanent
2019/20 BN lic5sem Seminarium dyplomowe (dr inż., płk Dobrosław Mąka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic5sem-seminarium-dyplomowe-dr-inz-plk-dobroslaw-maka-
Permanent
2019/20 BN lic5sem Seminarium dyplomowe (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic5sem-seminarium-dyplomowe-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2019/20 BN lic6sem Infrastruktura krytyczna (wykłady) (mgr. płk rez. Stefan Suska)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic6sem-infrastruktura-krytyczna-wyklady-mgr-plk-rez-stefan-suska-
Permanent
2019/20 BN lic6sem Bezpieczeństwo osobowe i przemysłowe (dr inż., płk Dobrosław Mąka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic6sem-bezpieczenstwo-osobowe-i-przemyslowe-dr-inz-plk-dobroslaw-maka-
Permanent
2019/20 BN lic6sem Seminarium dyplomowe (dr inż., płk Dobrosław Mąka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic6sem-seminarium-dyplomowe-dr-inz-plk-dobroslaw-maka-
Permanent
2019/20 BN lic6sem Seminarium dyplomowe (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic6sem-seminarium-dyplomowe-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2019/20 Ek mgr3semLim „Etyka Biznesu” (dr Alina Walenia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3semlim-etyka-biznesu-dr-alina-walenia-
Permanent
2019/20 BN lic3sem Strategia bezpieczeństwa2 (wykłady) (dr inż., gen. bryg.Jarosław Stróżyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic3sem-strategia-bezpieczenstwa2-wyklady-dr-inz-gen-bryg-jaroslaw-strozyk-
Permanent
2019/20 Ped lic3R Teoria i metodyka wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej (dr Aldona Kopik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-lic3r-teoria-i-metodyka-wczesnej-edukacji-szkolnej-i-przedszkolnej-dr-aldona-kopik-
Permanent
2019/20 Ped lic.2R 4sem. "Pedagogika wczesnoszkolna" wykład-dr Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-lic-2r-4sem-pedagogika-wczesnoszkolna-wyklad-dr-miroslawa-parlak
Permanent
2019/20 Ek mgr 2 rok. „Regulacje prawne małych i średnich przedsiębiorstw” mgr Szymon Kamela
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr-2-rok-regulacje-prawne-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-mgr-szymon-kamela
Permanent
2019/20 Ped. mgr 1R Pedagogika porównawcza-dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-mgr-1r-pedagogika-porownawcza-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2019/20 Ped. Lic 1R Podstawy organizacji i kultury pracy-dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-lic-1r-podstawy-organizacji-i-kultury-pracy-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2019/20 Ped. 1R lic Historia myśli pedagogicznej -dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-1r-lic-historia-mysli-pedagogicznej-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2019/20 Ek 2R lic Lim Zarządzanie (dr Jan Szewczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-lim-zarzadzanie-dr-jan-szewczyk-
Permanent
2019/20 BN_1Rlic Technologia informacyjna Moryciński Mateusz mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1rlic-technologia-informacyjna-morycinski-mateusz-mgr
Permanent
2019/20 BN_1Rlic Bezpieczeństwo ekonomiczne Jarocki Tomasz dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1rlic-bezpieczenstwo-ekonomiczne-jarocki-tomasz-dr
Permanent
2019/20 BN_1Rlic Geografia polityczna Sławińska Sylwia mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1rlic-geografia-polityczna-slawinska-sylwia-mgr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Bezpieczeństwo imprez masowych-Kowalski Dominik dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-bezpieczenstwo-imprez-masowych-kowalski-dominik-dr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Zarządzanie kryzysowe-Suska Stefan mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-zarzadzanie-kryzysowe-suska-stefan-mgr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Metodologia nauk o bezpieczeństwie Wróbel Natalia mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-metodologia-nauk-o-bezpieczenstwie-wrobel-natalia-mgr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Bezpieczeństwo imprez masowych Sobczyk Robert mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-bezpieczenstwo-imprez-masowych-sobczyk-robert-mgr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Bezpieczeństwo imprez masowych Cichoń Marian mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-bezpieczenstwo-imprez-masowych-cichon-marian-mgr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Obrona terytorialna Jakubczak Ryszard prof.
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-obrona-terytorialna-jakubczak-ryszard-prof-
Permanent
2019/20 Ek1R mgr Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnych organizacji- dr Jan Sze
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek1r-mgr-gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-w-praktyce-wspolczesnych-organizacji-dr-jan-sze
Permanent
2019/20 BN2Rlic Języka angielski-Klepacz Julita mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-jezyka-angielski-klepacz-julita-mgr
Permanent
2019/20 Ek 1R mgr Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnych organizacji- dr Jan Sze
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-mgr-gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-w-praktyce-wspolczesnych-organizacji-dr-jan-sze
Permanent
2019/20 PED_IROK_LIC Socjologia Anna Zybura dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_irok_lic-socjologia-anna-zybura-dr
Permanent
2019/20 PED_IROK_LIC Emisja głosu Aneta Pierścińska Maruszewska dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_irok_lic-emisja-glosu-aneta-pierscinska-maruszewska-dr
Permanent
2019/20 PED_IIROK_LIC Język angielski Grudzień Wiesława mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_iirok_lic-jezyk-angielski-grudzien-wieslawa-mgr
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Pedagogika przedszkolna Parlak Mirosława dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-pedagogika-przedszkolna-parlak-miroslawa-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Edukacja środowiskowa z metodyką Parlak Mirosława dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-edukacja-srodowiskowa-z-metodyka-parlak-miroslawa-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką Kapsa Danuta mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-edukacja-motoryczno-zdrowotna-z-metodyka-kapsa-danuta-mgr
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Bezpieczeństwo w szkole Cichoń Marian mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-bezpieczenstwo-w-szkole-cichon-marian-mgr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Subkultury młodzieżowe Kałdon Barbara prof.
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-subkultury-mlodziezowe-kaldon-barbara-prof-
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej Winiarska Iwona mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-wspolczesne-tendencje-w-pedagogice-opiekunczej-winiarska-iwona-mgr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej-wykład Kopik Aldona dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-metodyka-zintegrowanej-edukacji-wczesnoszkolnej-wyklad-kopik-aldona-dr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej-ćwiczenia Krawczyk Mariola mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-metodyka-zintegrowanej-edukacji-wczesnoszkolnej-cwiczenia-krawczyk-mariola-mgr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Podstawy etyki Marzec Grzegorz mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-podstawy-etyki-marzec-grzegorz-mgr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Metodyka wychowania przedszkolnego - ćwiczenia Kapsa Danuta mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-metodyka-wychowania-przedszkolnego-cwiczenia-kapsa-danuta-mgr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej Chorab Monika dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-wspolczesne-tendencje-w-pedagogice-opiekunczej-chorab-monika-dr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Metodyka wychowania przedszkolnego - wykład Parlak Mirosława dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-metodyka-wychowania-przedszkolnego-wyklad-parlak-miroslawa-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Język angielski Magakian Grair dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-jezyk-angielski-magakian-grair-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Kałdon Barbara prof.
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia-kaldon-barbara-prof-
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Resocjalizacja w środowisku otwartym Kałdon Barbara prof.
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-resocjalizacja-w-srodowisku-otwartym-kaldon-barbara-prof-
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Trening umiejętności wychowawczych - wykład Kopik Aldona dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-trening-umiejetnosci-wychowawczych-wyklad-kopik-aldona-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - wykład Chorab Monika dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-metodyka-pracy-opiekunczo-wychowawczej-wyklad-chorab-monika-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Trening umiejętności wychowawczych - ćwiczenia Kalista-Jasiak Magdalena mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-trening-umiejetnosci-wychowawczych-cwiczenia-kalista-jasiak-magdalena-mgr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Współpraca ze środowiskiem lokalnym Rutecka Elżbieta mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-wspolpraca-ze-srodowiskiem-lokalnym-rutecka-elzbieta-mgr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Organizacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych Zielińska Anna mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-organizacja-pracy-placowek-opiekunczo-wychowawczych-zielinska-anna-mgr
Permanent
2019/20 PIEL 1R Lic Choroby wewnętrzne i piel. internistyczne dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-1r-lic-choroby-wewnetrzne-i-piel-internistyczne-dr-dorota-maciag
Permanent
2019/20 PIEL 1R Lic Patologia dr Nikodem Skoczeń
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-1r-lic-patologia-dr-nikodem-skoczen
Permanent
2019/20 PIEL 1R Lic Genetyka dr Jerzy Stanisławek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-1r-lic-genetyka-dr-jerzy-stanislawek
Permanent
2019/20 PIEL 2R Lic Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-2r-lic-neurologia-i-pielegniarstwo-neurologiczne-dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019/20 Ek lic1 sem. Makroekonomia (wykłady) (dr Wioletta Tokarska-Ołownia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic1-sem-makroekonomia-wyklady-dr-wioletta-tokarska-olownia-
Permanent
2019/20 Ek lic 2R Polityka gospodarcza (wykłady) (dr Wioletta Tokarska-Ołown
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic-2r-polityka-gospodarcza-wyklady-dr-wioletta-tokarska-olown
Permanent
2019/20 EKON_1ROK_LIC Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnych organizacji dr J. Sz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_1rok_lic-gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-w-praktyce-wspolczesnych-organizacji-dr-j-sz
Permanent
2019/20 EKON_1ROK_MGR Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnych organizacji dr J. Sz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_1rok_mgr-gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-w-praktyce-wspolczesnych-organizacji-dr-j-sz
Permanent
2019/20 EKON_2ROK_mgr Regulacje prawne MSP mgr Kamela Szymon
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_2rok_mgr-regulacje-prawne-msp-mgr-kamela-szymon
Permanent
2019/20 EKON_2ROK_MGR Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnych organizacji dr J. Sz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_2rok_mgr-gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-w-praktyce-wspolczesnych-organizacji-dr-j-sz
Permanent
2019/20 EKON_2R_LIC Zarządzanie dr J. Szewczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_2r_lic-zarzadzanie-dr-j-szewczyk
Permanent
2019/20 EKON_3ROK_LIC Gospodarka regionalna dr A. Rożek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_3rok_lic-gospodarka-regionalna-dr-a-rozek
Permanent
2019/20 Piel_2R_LIC Położnictwo, ginekologia i piel. ginekologiczno-połoznicze prof.Grażyna Iwanowic
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_2r_lic-poloznictwo-ginekologia-i-piel-ginekologiczno-poloznicze-prof-grazyna-iwanowic
Permanent
2019/20 Piel_2R_Lic Język angielski mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_2r_lic-jezyk-angielski-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2019/20 Ped 1R Tom mgr Pedagogika porównawcza dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-1r-tom-mgr-pedagogika-porownawcza-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2019/20 Ped 1R Tom jednolite mgr Tom Historia myśli pedagogicznej dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-1r-tom-jednolite-mgr-tom-historia-mysli-pedagogicznej-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2019/20 Piel_3R_Lic Podstawowa opieka zdrowotna dr Wioletta Krawczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_3r_lic-podstawowa-opieka-zdrowotna-dr-wioletta-krawczyk
Permanent
2019/20 Ped 3R lic Wychowanie fizyczne we wczesnej edukacji – warsztaty metodyczne prof J. Nowocień
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-3r-lic-wychowanie-fizyczne-we-wczesnej-edukacji-warsztaty-metodyczne-prof-j-nowocien
Permanent
2019/20 BN 1R lic Selected problems in security studies Natalia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-1r-lic-selected-problems-in-security-studies-natalia
Permanent
2019/20 Piel_1R_lic Podstawy ratownictwa medycznego dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1r_lic-podstawy-ratownictwa-medycznego-dr-monika-borek
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_EDUKACJA MUZYCZNA Z METODYKĄ_DR JANUSZ BOCZAR
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_edukacja-muzyczna-z-metodyka_dr-janusz-boczar
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_TANIEC Z ELEMENTAMI CHOREOGRAFII_MGR MONIKA BOCZAR-SZCZYGIEŁ
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_taniec-z-elementami-choreografii_mgr-monika-boczar-szczygiel
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_METODYKA PRACY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ_DR EWA STAROPIĘTKA-KUNA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_metodyka-pracy-w-swietlicy-szkolnej_dr-ewa-staropietka-kuna
Permanent
2019_2020_EK_3R_LIM_LIC_GRA DECYZYJNA-ZRZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_3r_lim_lic_gra-decyzyjna-zrzadzanie-przedsiebiorstwem_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_3R_LIM_LIC_ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_3r_lim_lic_rozwoj-malych-i-srednich-przedsiebiorstw_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_3R_LIM_LIC_GOSPODARKA REGIONALNA_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_3r_lim_lic_gospodarka-regionalna_dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_Polityka gospodarcza_dr Wiktor Krasa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_polityka-gospodarcza_dr-wiktor-krasa
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_System administracji publicznej w Polsce_płk.mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_system-administracji-publicznej-w-polsce_plk-mgr-stefan-suska
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_Podstawy makroekonomii_mgr Michał Kądziołka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_podstawy-makroekonomii_mgr-michal-kadziolka
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_Statystyka opisowa_dr Franciszek Białas
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_statystyka-opisowa_dr-franciszek-bialas
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_Języka angielski_mgr Monika Leśniak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_jezyka-angielski_mgr-monika-lesniak
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_Organizacja I techniki biurowości_mgr Michał Kądzioła
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_organizacja-i-techniki-biurowosci_mgr-michal-kadziola
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_MGR_Rachunkowość finansowa i zarządcza mgr Jolanta Libura
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_mgr_rachunkowosc-finansowa-i-zarzadcza-mgr-jolanta-libura
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_MGR_Planowanie, finansowanie I ocena przedsięwzięć gospodarczych dr Paweł Nowak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_mgr_planowanie-finansowanie-i-ocena-przedsiewziec-gospodarczych-dr-pawel-nowak
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_Gospodarowanie kapitałem ludzkim dr Alina Walenia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_Globalizacja I integracja międzynarodowa dr Alina Walenia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_globalizacja-i-integracja-miedzynarodowa-dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_R_LIM_MGR_E-biznes_dr Grzegorz Panek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_r_lim_mgr_e-biznes_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_PRACA Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH_DR AGNIESZKA ŁABA-H
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_praca-z-dzieckiem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych_dr-agnieszka-laba-h
Permanent
2019_2020_EK_3R_LIM_LIC_ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_3r_lim_lic_zamowienia-publiczne_dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_organizacja-i-techniki-sprzedazy_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_MGR_STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_mgr_strategia-rozwoju-przedsiebiorstwa_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_MGR_OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_mgr_obrot-nieruchomosciami_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_Gospodarowanie kapitałem ludzkim_dr Alina Walenia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_gospodarowanie-kapitalem-ludzkim_dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_Globalizacja I integracja międzynarodowa_dr Alina Walenia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_globalizacja-i-integracja-miedzynarodowa_dr-alina-walenia
Permanent
2019/20 BN_3R_Lic Infrastruktura krytyczna mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_3r_lic-infrastruktura-krytyczna-mgr-stefan-suska
Permanent
2019/20 BN_3R_Lic Terroryzm i antyterroryzm mgr Wiktor Możgin
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_3r_lic-terroryzm-i-antyterroryzm-mgr-wiktor-mozgin
Permanent
2019/20 BN_3R_Lic Bezpieczeństwo osobowe i przemysłowe dr Dobrosław Mąka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_3r_lic-bezpieczenstwo-osobowe-i-przemyslowe-dr-dobroslaw-maka
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Ochrona zdrowia w sytuacjach kryzysowych dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-ochrona-zdrowia-w-sytuacjach-kryzysowych-dr-monika-borek
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Bezpieczeństwo imprez masowych mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-bezpieczenstwo-imprez-masowych-mgr-stefan-suska
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Ochrona własności intelektualnej dr Adam Pązik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-dr-adam-pazik
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic System bezpieczeństwa narodowego gen. dr Anatol Wojtan
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-system-bezpieczenstwa-narodowego-gen-dr-anatol-wojtan
Permanent
2019/20 BN_1R_Lic Międzynarodowe konflikty polityczne dr Krzysztof Surdyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1r_lic-miedzynarodowe-konflikty-polityczne-dr-krzysztof-surdyk
Permanent
2019/20 BN_1R_Lic Historia wojskowości dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1r_lic-historia-wojskowosci-dr-jakub-zak
Permanent
2019/20 Ek 3R Lic Ekonomia Integracji Europejskiej dr Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-ekonomia-integracji-europejskiej-dr-tomasz-jarocki
Permanent
2019/20 Ek 3R Lic Seminarium dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-seminarium-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Podstawy makroekonomii dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-podstawy-makroekonomii-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2019/20 Ek 2R Lic Metodologia nauk społ. dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-metodologia-nauk-spol-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2019/20 Ek 2R Lic Agrobiznes dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-agrobiznes-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Rynek kapitałowy i finansowy dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-rynek-kapitalowy-i-finansowy-dr-wojciech-lichota
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Prawo gospodarcze mgr Sylwia Barańska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-prawo-gospodarcze-mgr-sylwia-baranska
Permanent
2019/2020 Konto testowe Elżbieta Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-2020-konto-testowe-elzbieta-marek
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 1R Antropologia kulturowa – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-1r-antropologia-kulturowa-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 2R Pedagogika działań twórczych – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-2r-pedagogika-dzialan-tworczych-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 2R Pedeutologia – dr S. Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-2r-pedeutologia-dr-s-scislowicz
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIC Farmakologia Mgr Agnieszka Kurosad
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lic-farmakologia-mgr-agnieszka-kurosad
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIC Podstawy pielęgniarstwa Prof. dr hab. Barbara Ślusarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lic-podstawy-pielegniarstwa-prof-dr-hab-barbara-slusarska
Permanent
2019/20 PIEL_2ROK_TOMASZÓW_LIC Położnictwo, ginekologia pielęgniarstwo ginekol-położnicze Michalik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_2rok_tomaszow_lic-poloznictwo-ginekologia-pielegniarstwo-ginekol-poloznicze-michalik
Permanent
2019/20 PIEL 1ROK TOMASZÓW LIC Choroby wewnętrzne i piel. internistyczne Dr Grażyna Kozak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-1rok-tomaszow-lic-choroby-wewnetrzne-i-piel-internistyczne-dr-grazyna-kozak
Permanent
2019/20 Ek 2R SUM Finanse przedsiębiorstw mgr Sylwia Barańska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-sum-finanse-przedsiebiorstw-mgr-sylwia-baranska
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Wstęp do prawa prof. Anna Doliwa-Klepacka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-wstep-do-prawa-prof-anna-doliwa-klepacka
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Globalizacja i integracja międzyn. prof. Anna Doliwa-Klepacka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-globalizacja-i-integracja-miedzyn-prof-anna-doliwa-klepacka
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Język angielski mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-jezyk-angielski-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2019/20 Ek 3R Lic Zamówienia publiczne dr Zdzisław Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-zamowienia-publiczne-dr-zdzislaw-kalamaga
Permanent
2019/20 Ek 2RSUM Strategia i rozwoju przedsiębiorstwa dr Zdzisław Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2rsum-strategia-i-rozwoju-przedsiebiorstwa-dr-zdzislaw-kalamaga
Permanent
2019/20 Ek 2R Lic System adm. publicznej w Polsce dr Zdzisław Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-system-adm-publicznej-w-polsce-dr-zdzislaw-kalamaga
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Język angielski – mgr A. Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-jezyk-angielski-mgr-a-kwiatkowska
Permanent
2019/20_Pod_BHP_ Metodyka i dydaktyka prowadzenia szkoleń BHP_Mirosława_Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20_pod_bhp_-metodyka-i-dydaktyka-prowadzenia-szkolen-bhp_miroslawa_parlak
Permanent
2019/20_POD_BHP_ Wypadki przy pracy i choroby zawodowe_ Analiza i ocena ryzyka zawodowego_Karolina_
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20_pod_bhp_-wypadki-przy-pracy-i-choroby-zawodowe_-analiza-i-ocena-ryzyka-zawodowego_karolina_
Permanent
2019/20 Ek 3R Lic Lim Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw Grzegorz Panek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-lim-rozwoj-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-grzegorz-panek
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIM_POM ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI DOROTA_MACIĄG
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lim_pom-etyka-zawodu-pielegniarki-dorota_maciag
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIM_POM ORGANIZACJA PRACY PIELĘGNIARSKIEJ DOROTA_MACIĄG
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lim_pom-organizacja-pracy-pielegniarskiej-dorota_maciag
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIM_POM PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA WIOLETTA_KRAWCZYK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lim_pom-podstawowa-opieka-zdrowotna-wioletta_krawczyk
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIM_POM PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA MONIKA_BOREK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lim_pom-podstawy-pielegniarstwa-monika_borek
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_TOM_LIC ZDROWIE PUBLICZNE MAŁGORZATA_WOJCIECHOWSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_tom_lic-zdrowie-publiczne-malgorzata_wojciechowska
Permanent
2019/20 Ek 2R SUM Zarządzanie finansami dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-sum-zarzadzanie-finansami-dr-wojciech-lichota
Permanent
2019/20 Ek 3R LIC Rozwój MŚP dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-rozwoj-msp-dr-wojciech-lichota
Permanent
2019/20 Ek 2R LIC Finanse przedsiębiorstw dr Anna Żelazowska-Przewłoka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-finanse-przedsiebiorstw-dr-anna-zelazowska-przewloka
Permanent
2019/20 Ek 3R LIC Analiza ekonomiczna-ćw. dr Anna Żelazowska-Przewłoka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-analiza-ekonomiczna-cw-dr-anna-zelazowska-przewloka
Permanent
2019/20 Ek 2R SUM Planowanie finansowanie i ocena przedsięwzięć gospodarczych dr Anna Żelazowska-Prz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-sum-planowanie-finansowanie-i-ocena-przedsiewziec-gospodarczych-dr-anna-zelazowska-prz
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Rynek kapitałowy i finansowy_2 dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-rynek-kapitalowy-i-finansowy_2-dr-wojciech-lichota
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_OST_LIC Język Agnielski gr. 2 WIESŁAWA_Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_ost_lic-jezyk-agnielski-gr-2-wieslawa_grudzien
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_OST_LIC Język Agnielski gr. 1 Marzena_Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_ost_lic-jezyk-agnielski-gr-1-marzena_grudzien
Permanent
2019/20 PIEL_Pom_1ROK_LIM_POM Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia MONIKA_BOREK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_pom_1rok_lim_pom-anestezjologia-i-pielegniarstwo-w-zagrozeniu-zycia-monika_borek
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki – dr A. Skuza
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-metodologia-badan-pedagogicznych-z-elementami-statystyki-dr-a-skuza
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Komunikacja interpersonalna – dr S. Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-komunikacja-interpersonalna-dr-s-scislowicz
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Dydaktyka ogólna – dr S. Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-dydaktyka-ogolna-dr-s-scislowicz
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Przedsiębiorczość i kultura pracy – dr G. Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-przedsiebiorczosc-i-kultura-pracy-dr-g-kalamaga
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Historia myśli pedagogicznej – dr G. Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-historia-mysli-pedagogicznej-dr-g-kalamaga
Permanent
2019/20 PED_2R_Lic Edukacja techniczna z metodyką – mgr D. Kapsa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-edukacja-techniczna-z-metodyka-mgr-d-kapsa
Permanent
2019/20 PED_2R_Lic Praca z dzieckiem zdolnym – dr I. Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-praca-z-dzieckiem-zdolnym-dr-i-zaborowska
Permanent
2019/20 PED_3R_Lic Seminarium dyplomowe – dr A. Kopik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_3r_lic-seminarium-dyplomowe-dr-a-kopik
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Pojęcia i systemy pedagog – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-pojecia-i-systemy-pedagog-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Antropologia kulturowa – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-antropologia-kulturowa-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Pedagogika porównawcza – dr G. Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-pedagogika-porownawcza-dr-g-kalamaga
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Organizacja pracy placówek opiek.-wychowawczych – mgr M. Jasiak-Kalista
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-organizacja-pracy-placowek-opiek-wychowawczych-mgr-m-jasiak-kalista
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Pedeutologia – dr S. Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-pedeutologia-dr-s-scislowicz
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Pedagogika działań twórczych – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-pedagogika-dzialan-tworczych-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dr I. Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-praca-z-dzieckiem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-dr-i-zaborowska
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Formy teatru dziecięcego – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-formy-teatru-dzieciecego-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 Ped. Tom jednolit. mgr 1R Plastyka – mgr M. Płacheta
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-jednolit-mgr-1r-plastyka-mgr-m-placheta
Permanent
2019/20 Ped. Tom jedn. M mgr 1R Podstawy dydaktyki ogólnej – dr Agnieszka Kowalczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-jedn-m-mgr-1r-podstawy-dydaktyki-ogolnej-dr-agnieszka-kowalczyk
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 1R Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej – dr E. Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-1r-metodyka-zintegrowanej-edukacji-wczesnoszkolnej-dr-e-marek
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 1R Metodyka wychowania przedszkolnego – dr E. Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-1r-metodyka-wychowania-przedszkolnego-dr-e-marek
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 1R Język angielski – mgr Marta Zieja
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-1r-jezyk-angielski-mgr-marta-zieja
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 2R Język angielski – mgr Marta Zieja
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-2r-jezyk-angielski-mgr-marta-zieja
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 1R Podstawy bezpieczeństwa – mgr R. Kacprzyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-1r-podstawy-bezpieczenstwa-mgr-r-kacprzyk
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 1R Język angielski – mgr Z. Laskowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-1r-jezyk-angielski-mgr-z-laskowski
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 1R Teoria wychowania – dr A. Kowalczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-1r-teoria-wychowania-dr-a-kowalczyk
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 1R Podstawy prawa i organizacji oświaty – mgr K. Ciodyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-1r-podstawy-prawa-i-organizacji-oswiaty-mgr-k-ciodyk
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 2R Praca z dzieckiem zdolnym – dr E. Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-2r-praca-z-dzieckiem-zdolnym-dr-e-marek
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 2R Język angielski – mgr Z. Laskowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-2r-jezyk-angielski-mgr-z-laskowski
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 3R Plastyka we wczesnej edukacji – warsztat metod. – mgr M. Płacheta
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-3r-plastyka-we-wczesnej-edukacji-warsztat-metod-mgr-m-placheta
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 3R Prawo oświatowe – mgr K. Ciodyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-3r-prawo-oswiatowe-mgr-k-ciodyk
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 3R Wykład monograficzny – dr G. Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-3r-wyklad-monograficzny-dr-g-kalamaga
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 1R Przedsiębiorczość i kultura pracy – dr G. Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-1r-przedsiebiorczosc-i-kultura-pracy-dr-g-kalamaga
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA_DR AGNIESZKA ŁABA-HORNECKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia_dr-agnieszka-laba-hornecka
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_TRENING UMIEĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH_DR DANUTA OCHOJSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_trening-umieetnosci-wychowawczych_dr-danuta-ochojska
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_PRAWO GOSPODARCZE_dr BARTOSZ GORZULA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_prawo-gospodarcze_dr-bartosz-gorzula
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_PODSTAWY PRAWA_MGR SYLWIA SŁAWIŃSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_podstawy-prawa_mgr-sylwia-slawinska
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_SYSTEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_system-administracji-publicznej-w-polsce_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_metodologia-nauk-spolecznych_dr-alina-walenia
Permanent
2019/20 PIEL_3R_Lic Badania naukowe w pielęgniarstwie – dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_3r_lic-badania-naukowe-w-pielegniarstwie-dr-dorota-maciag
Permanent
2019/20 Ped. Tom jednolit. mgr 1R Teoria wychowania – dr M. Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-jednolit-mgr-1r-teoria-wychowania-dr-m-jedrzejewski
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 2R Edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką – dr Małgorzata Wojciechowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-2r-edukacja-motoryczno-zdrowotna-z-metodyka-dr-malgorzata-wojciechowska
Permanent
2019_2020_Piel POMOSTOWE_1R_LIM_LIC_FARMAKOLOGIA_MGR ANNA FRĄCZEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pomostowe_1r_lim_lic_farmakologia_mgr-anna-fraczek
Permanent
2019/20 Ped. Tom MGR 2R Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia – dr Małgorzata Wojciechowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-2r-edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia-dr-malgorzata-wojciechowska
Permanent
2019/20_Podypl_BHP_ Ochrona przeciwpożarowa_Robert_Sobczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20_podypl_bhp_-ochrona-przeciwpozarowa_robert_sobczyk
Permanent
2019/20_ Podypl_BHP _ System zarządzania BHP_ Organizacja i metodyka pracy służby BHP_ Wymagania dot
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20_-podypl_bhp-_-system-zarzadzania-bhp_-organizacja-i-metodyka-pracy-sluzby-bhp_-wymagania-dot
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 2R Bezpieczeństwo w szkole – dr R. Kacprzyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-2r-bezpieczenstwo-w-szkole-dr-r-kacprzyk
Permanent
2019/20 Konto testowe Grażyna Sowa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-konto-testowe-grazyna-sowa
Permanent
2019/20 Ped. Tom MGR 2R Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dr E. Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-2r-praca-z-dzieckiem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-dr-e-marek
Permanent
2019_2020_EK_3R_LIM_LIC_POLITYKA REGIONALNA_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_3r_lim_lic_polityka-regionalna_dr-alina-walenia
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK Lic Tomaszow Farmakologia dr Natalia Wysocka-Sendkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok-lic-tomaszow-farmakologia-dr-natalia-wysocka-sendkowska
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Prawo gospodarcze dr Adam Pązik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-prawo-gospodarcze-dr-adam-pazik
Permanent
2019/20 Ek 2R SUM Obrót nieruchomościami dr Adam Pązik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-sum-obrot-nieruchomosciami-dr-adam-pazik
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych w biznesie i gospodarce dr Rena
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-ekonometria-i-prognozowanie-procesow-ekonomicznych-w-biznesie-i-gospodarce-dr-rena
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Statystyka opisowa dr Renata Wojtuś
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-statystyka-opisowa-dr-renata-wojtus
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń ekonomicznych prof. Marek Leszczyński
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-monitorowanie-i-prognozowanie-zagrozen-ekonomicznych-prof-marek-leszczynski
Permanent
2019/20 PIEL_2R_LIC GR. 1 JĘZYK ANGIELSKI Górecka-Smolińska Małgorzata dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_2r_lic-gr-1-jezyk-angielski-gorecka-smolinska-malgorzata-dr
Permanent
2019/20 Ek 2R Lic Język angielski dr Grair Magakian
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-jezyk-angielski-dr-grair-magakian
Permanent
2019/20 Ek 2R SUM Rachunkowość finansowa i zarządcza mgr Grażyna Sowa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-sum-rachunkowosc-finansowa-i-zarzadcza-mgr-grazyna-sowa
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Rachunkowość mgr Grażyna Sowa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-rachunkowosc-mgr-grazyna-sowa
Permanent
2019/20 PIEL_3ROK_TOM_LIC Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_3rok_tom_lic-badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019/20 PIEL_3ROK_OST_LIC Opieka paliatywna_dr Jerzy Stanisławek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_3rok_ost_lic-opieka-paliatywna_dr-jerzy-stanislawek
Permanent
2019/20 POD_EWiP Metodyka edukacji przedszkolnej_Danuta_Kapsa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-metodyka-edukacji-przedszkolnej_danuta_kapsa
Permanent
2019/20 POD_EWiP Pedagogika przedszkolna_ Komunikacja interpersonalna_Grażyna_Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-pedagogika-przedszkolna_-komunikacja-interpersonalna_grazyna_kalamaga
Permanent
2019/20 POD_EWiP Pomoc medyczna – ratownicza_Monika_Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-pomoc-medyczna-ratownicza_monika_borek
Permanent
2019/20 POD_EWiP Edukacja muzyczna z metodyką_Małgorzata_Banasik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-edukacja-muzyczna-z-metodyka_malgorzata_banasik
Permanent
2019/20 POD_EWiP Edukacja plastyczno – techniczna z metodyką_Ewa_Gawron
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-edukacja-plastyczno-techniczna-z-metodyka_ewa_gawron
Permanent
2019/20 POD_EWiP Metodyka edukacji matematycznej_Renata_Zaborek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-metodyka-edukacji-matematycznej_renata_zaborek
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA_ Zaburzenia komunikacji językowej – afazja_ Seminarium dyplomowe¬_ Procedur
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia_-zaburzenia-komunikacji-jezykowej-afazja_-seminarium-dyplomowe-_-procedur
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA Zaburzenia komunikacji językowej – jąkanie_ Wczesna interwencja logopedyczn
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia-zaburzenia-komunikacji-jezykowej-jakanie_-wczesna-interwencja-logopedyczn
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA Pedagogika specjalna_Ewa_Grudniewska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia-pedagogika-specjalna_ewa_grudniewska
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA Terapia logopedyczna osób starszych_Paweł_Wasilewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia-terapia-logopedyczna-osob-starszych_pawel_wasilewski
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA Warsztaty logopedy z elementami informatyki_Mateusz_Moryciński
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia-warsztaty-logopedy-z-elementami-informatyki_mateusz_morycinski
Permanent
2019/20 POD RACHUNKOWOŚĆ Rozliczenia podatkowe w działalności gospodarczej_Bożena_Szczodrak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod-rachunkowosc-rozliczenia-podatkowe-w-dzialalnosci-gospodarczej_bozena_szczodrak
Permanent
2019/2020 POD RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość finansowa_Agnieszka_Winiarczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-2020-pod-rachunkowosc-rachunkowosc-finansowa_agnieszka_winiarczyk
Permanent
2019/2020 POD RACHUNKOWOŚĆ Sprawozdawczość finansowa_Mirosław_Sowa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-2020-pod-rachunkowosc-sprawozdawczosc-finansowa_miroslaw_sowa
Permanent
2019/2020 POD RACHUNKOWOŚĆ Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych_Gr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-2020-pod-rachunkowosc-wykorzystanie-programow-komputerowych-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych_gr
Permanent
2019/2020 POD RACHUNKOWOŚĆ Rachunek kosztów z elementami rachunkowości zarządczej_Wojciech_Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-2020-pod-rachunkowosc-rachunek-kosztow-z-elementami-rachunkowosci-zarzadczej_wojciech_lichota
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA Zaburzenia komunikacji językowej – niedosłuch_Beata_Krauze – Składanowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia-zaburzenia-komunikacji-jezykowej-niedosluch_beata_krauze-skladanowska
Permanent
2019/20 PIEL_2ROK_TOM_LIC Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_2rok_tom_lic-neurologia-i-pielegniarstwo-neurologiczne_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_TOM_LIC Patologia_dr Piotr Jamrozik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_tom_lic-patologia_dr-piotr-jamrozik
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_ORGANIZACJA I TECHNIKI BIUROWOŚCI_MGR MICHAŁ KĄDZIOŁKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_organizacja-i-techniki-biurowosci_mgr-michal-kadziolka
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_OST_LIC Choroby wewnętrzne i piel. internistyczne_lek. med. Krzysztof Cudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_ost_lic-choroby-wewnetrzne-i-piel-internistyczne_lek-med-krzysztof-cudzik
Permanent
2019/20 PED_3R_Lic Plastyka z techniką we wczesnej edukacji – warsztaty metodyczne – mgr E. Gawron
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_3r_lic-plastyka-z-technika-we-wczesnej-edukacji-warsztaty-metodyczne-mgr-e-gawron
Permanent
2019/20 PIEL 3ROK_OSTR LIC Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-3rok_ostr-lic-badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019/20 BN_3R_Lic Nowoczesne technologie w służbach bezpieczeństwa i obronności dr Paulina Zamelek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_3r_lic-nowoczesne-technologie-w-sluzbach-bezpieczenstwa-i-obronnosci-dr-paulina-zamelek
Permanent
2019/20 BN_3R_Lic Zarządzanie ryzykiem dr Dobrosław Mąka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_3r_lic-zarzadzanie-ryzykiem-dr-dobroslaw-maka
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Zarządzanie kryzysowe mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-zarzadzanie-kryzysowe-mgr-stefan-suska
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Strzelectwo lic. Rafał Dobrowolski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-strzelectwo-lic-rafal-dobrowolski
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Bezpieczeństwo imprez masowych mgr Krzysztof Grabowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-bezpieczenstwo-imprez-masowych-mgr-krzysztof-grabowski
Permanent
2019/20 BN 2r Lic System Bezpieczeństwa Narodowego mgr Marian Cichoń
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-2r-lic-system-bezpieczenstwa-narodowego-mgr-marian-cichon
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Tom Edukacja środowiskowa z metodyką Parlak Mirosława dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-tom-edukacja-srodowiskowa-z-metodyka-parlak-miroslawa-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Tom Pedagogika przedszkolna Parlak Mirosława dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-tom-pedagogika-przedszkolna-parlak-miroslawa-dr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Podstawy etyki – ks. dr Łukasz Sadłocha
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-podstawy-etyki-ks-dr-lukasz-sadlocha
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Problemy opieki nad osobą starszą – dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-problemy-opieki-nad-osoba-starsza-dr-monika-borek
Permanent
2019/20 BN_1R_Lic Język angielski mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1r_lic-jezyk-angielski-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Język angielski Magakian Grair dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-jezyk-angielski-magakian-grair-dr
Permanent
2019/20 PED_3R_LIC Język angielski – mgr Wiesława Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_3r_lic-jezyk-angielski-mgr-wieslawa-grudzien
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Język angielski – mgr Wiesława Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-jezyk-angielski-mgr-wieslawa-grudzien
Permanent
2019/20 Ped. Ped. Tom jednolit. mgr 1R Dydaktyka ogólna – dr M. Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-ped-tom-jednolit-mgr-1r-dydaktyka-ogolna-dr-m-jedrzejewski
Permanent
2019/20 Ped. Ped. Tom jednolit. mgr 1R Ochrona własności intelektualnej – dr M. Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-ped-tom-jednolit-mgr-1r-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-dr-m-jedrzejewski
Permanent
2019/20 Ped. Ped. Tom jednolit. mgr 1R Pedagogika społeczna – dr M. Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-ped-tom-jednolit-mgr-1r-pedagogika-spoleczna-dr-m-jedrzejewski
Permanent
POSIEDZENIE SENATU
https://wsbip.clickmeeting.com/posiedzenie-senatu
Permanent
2019_2020_Piel TOM_1R _LIC_RADIOLOGIA_dr Tadeusz Nawarycz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tom_1r-_lic_radiologia_dr-tadeusz-nawarycz
Permanent
2019/20 Ped. Tom MGR 1R Podstawy etyki– dr Mariusz Rucki
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-1r-podstawy-etyki-dr-mariusz-rucki
Permanent
2019/20 Ped 3r lic Warsztaty metodyczne dr Aneta Zapała-Wiecheć
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-3r-lic-warsztaty-metodyczne-dr-aneta-zapala-wiechec
Permanent
2019/20 Ped. Ped. Tom jednolit. mgr 1R Teoria wychowania – dr M. Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-ped-tom-jednolit-mgr-1r-teoria-wychowania-dr-m-jedrzejewski
Permanent
AGH spotkanie On-line
https://wsbip.clickmeeting.com/agh-spotkanie-on-line
Permanent
2019_2020_Piel TOM_3R _LIC_Podstawowa opieka zdrowotna_mgr Ewa Radzimierska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tom_3r-_lic_podstawowa-opieka-zdrowotna_mgr-ewa-radzimierska
Permanent
2019/20 PED_2R_MRG Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – mgr Elżbieta Rutecka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mrg-metodyka-pracy-opiekunczo-wychowawczej-mgr-elzbieta-rutecka
Permanent
2019/20 TOM PED_2R_LIC Edukacja techniczna z metodyką – dr Elżbieta Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-tom-ped_2r_lic-edukacja-techniczna-z-metodyka-dr-elzbieta-marek
Permanent
2019_2020_Piel OST_1R _LIC_Prawo medyczne_dr Jolanta Pacian
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-ost_1r-_lic_prawo-medyczne_dr-jolanta-pacian
Permanent
2019_2020_Piel TOM_1R _LIC_Prawo medyczne_mgr Kamil Ciodyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tom_1r-_lic_prawo-medyczne_mgr-kamil-ciodyk
Permanent
2019/20 Ek 1R mgr Ekonomia matematyczna dr Renata Wojtuś
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-mgr-ekonomia-matematyczna-dr-renata-wojtus
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_wykład monograficzny_MGR JAN PUCHAŁA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_wyklad-monograficzny_mgr-jan-puchala
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Podstawy ratownictwa medycznego_dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_podstawy-ratownictwa-medycznego_dr-monika-borek
Permanent
2019_2020_Piel Tomaszow_3R _LIC_Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Grażyna Kazak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tomaszow_3r-_lic_badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-grazyna-kazak
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_MGR_RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA_DR JACEK BARBURSK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_mgr_rachunkowosc-finansowa-i-zarzadcza_dr-jacek-barbursk
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-dorota-maciag
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Badania fizykalne_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_badania-fizykalne_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Neurologia i piel. neurologiczne_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_neurologia-i-piel-neurologiczne_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Pediatria i piel. pediatryczne_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_pediatria-i-piel-pediatryczne_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIC_OC System administracji publicznej w Polsce_płk.mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lic_oc-system-administracji-publicznej-w-polsce_plk-mgr-stefan-suska
Permanent
2019/20 Ek Lic 1R Organizacja i techniki biurowości mgr Justyna Osuch
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic-1r-organizacja-i-techniki-biurowosci-mgr-justyna-osuch
Permanent
2019/20 Ek mgr 2R Seminarium dyplomowe dr W.Tokarska-Ołownia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr-2r-seminarium-dyplomowe-dr-w-tokarska-olownia
Permanent
2019/20 PED 2R mgrTomaszow Formy teatru dziecięcego – dr Marek Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-2r-mgrtomaszow-formy-teatru-dzieciecego-dr-marek-swieca
Permanent
2019/20 PED 2R mgrTom Modele i formy wsparcia rodziny małego dziecka – dr Elżbieta Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-2r-mgrtom-modele-i-formy-wsparcia-rodziny-malego-dziecka-dr-elzbieta-marek
Permanent
2019/20 BN_2R_LIC Geopolityka – prof. zw. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-geopolityka-prof-zw-dr-hab-katarzyna-sobolewska-myslik
Permanent
2019/20 BN_1R_LIC Współczesne systemy polityczne – prof. zw. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myśli
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1r_lic-wspolczesne-systemy-polityczne-prof-zw-dr-hab-katarzyna-sobolewska-mysli
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_POLITYKA GOSPODARCZA_DR WIKTORIA KRASA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_polityka-gospodarcza_dr-wiktoria-krasa
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_JEZYK OBCY_MGR MONIKA LEŚNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_jezyk-obcy_mgr-monika-lesniak
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_PODSTAWY MAKROEKONOMII_DR MAŁGORZATA LECHWAR
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_podstawy-makroekonomii_dr-malgorzata-lechwar
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_JEZYK OBCY_MGR MONIKA LEŚNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_jezyk-obcy_mgr-monika-lesniak
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_PRAWO GOSPODARCZE_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_prawo-gospodarcze_dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_PROSEMINARIUM_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_proseminarium_dr-alina-walenia
Permanent
2019/20 BN 2R lic Język angielski mgr Julita Klepacz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-2r-lic-jezyk-angielski-mgr-julita-klepacz
Permanent
2019_2020_Piel OST_1R _LIC_Zdrowie publiczne_prof. dr hab. Bożena Zboina
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-ost_1r-_lic_zdrowie-publiczne_prof-dr-hab-bozena-zboina
Permanent
2019_2020_Piel OST_3R _LIC_Zajęcia Praktyczne_Podstawowa opieka zdrowotna_dr Wioletta Krawczy
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-ost_3r-_lic_zajecia-praktyczne_podstawowa-opieka-zdrowotna_dr-wioletta-krawczy
Permanent
2019_2020_Piel TOM_3R _LIC_Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Małgorzata Wojciechowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tom_3r-_lic_badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-malgorzata-wojciechowska
Permanent
2019_2020_Piel TOM_1R _LIC_Podstawy pielęgniarstwa_ dr Małgorzata Wojciechowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tom_1r-_lic_podstawy-pielegniarstwa_-dr-malgorzata-wojciechowska
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_ Pedagogika działań twórczych_dr Ewa Staropiętka-Kuna
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_-pedagogika-dzialan-tworczych_dr-ewa-staropietka-kuna
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 2 Zajęcia Praktyczne_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Sitarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-2-zajecia-praktyczne_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-sitarska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 3 Zajęcia Praktyczne_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Sitarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-3-zajecia-praktyczne_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-sitarska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 2 Praktyki zawodowe_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Sitarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-2-praktyki-zawodowe_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-sitarska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 3 Praktyki zawodowe_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Sitarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-3-praktyki-zawodowe_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-sitarska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ Socjologia _ dr Anna Zybura
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-socjologia-_-dr-anna-zybura
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 1 Zajęcia Praktyczne Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Pypeć
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-1-zajecia-praktyczne-podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-pypec
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 1 Praktyki zawodowe Podstawy pielęgniarstwa mgr Urszula Pypeć
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-1-praktyki-zawodowe-podstawy-pielegniarstwa-mgr-urszula-pypec
Permanent
2019_2020_Piel_2R _LIC_ gr. 3 + Pom ZP_Pediatria i piel. pediatryczne _ mgr Urszula Pypeć
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_2r-_lic_-gr-3-pom-zp_pediatria-i-piel-pediatryczne-_-mgr-urszula-pypec
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 1 +POM Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Pypeć
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-1-pom-podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-pypec
Permanent
2019_2020 Piel 2R LIC gr. 2 +POM Praktyki Zawodowe Położnictwo, ginekologia .... mgr E Szwugier
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020-piel-2r-lic-gr-2-pom-praktyki-zawodowe-poloznictwo-ginekologia-mgr-e-szwugier
Permanent
2019_2020 Piel 2R LIC gr. 3 +POM Praktyki Zawodowe Położnictwo, ginekologia .... mgr E Szwugier
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020-piel-2r-lic-gr-3-pom-praktyki-zawodowe-poloznictwo-ginekologia-mgr-e-szwugier
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC+Pom Praktyki zawodowe_Anestezjologia i piel. w zagrożeniu życia _dr M Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic-pom-praktyki-zawodowe_anestezjologia-i-piel-w-zagrozeniu-zycia-_dr-m-borek
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC +POM Zajęcia Praktyczne_Anestezjologia i piel. w zagrożeniu życia dr M Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic-pom-zajecia-praktyczne_anestezjologia-i-piel-w-zagrozeniu-zycia-dr-m-borek
Permanent
2019_2020 Piel 2R LIC gr. 1 +POM Praktyki Zawodowe Położnictwo, ginekologia mgr E Szwugier
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020-piel-2r-lic-gr-1-pom-praktyki-zawodowe-poloznictwo-ginekologia-mgr-e-szwugier
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 2 Zajęcia Praktyczne_Podstawy pielęgniarstwa _ dr Katarzyna Kucharska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-2-zajecia-praktyczne_podstawy-pielegniarstwa-_-dr-katarzyna-kucharska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 2 Praktyki zawodowe_Podstawy pielęgniarstwa _ dr Katarzyna Kucharska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-2-praktyki-zawodowe_podstawy-pielegniarstwa-_-dr-katarzyna-kucharska
Permanent
2019_2020_Piel_2R _LIC_ Zajęcia Praktyczne_Pediatria i piel. pediatryczne _ dr Katarzyna Kucharska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_2r-_lic_-zajecia-praktyczne_pediatria-i-piel-pediatryczne-_-dr-katarzyna-kucharska
Permanent
2019_2020_Piel_2R _LIC_ Praktyki zawodowe_Pediatria i piel. pediatryczne _ dr Katarzyna Kucharska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_2r-_lic_-praktyki-zawodowe_pediatria-i-piel-pediatryczne-_-dr-katarzyna-kucharska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ ZP_gr. 1_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Maria Lis
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-zp_gr-1_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-maria-lis
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ ZP_gr. 2_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Maria Lis
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-zp_gr-2_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-maria-lis
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ PZ_gr. 1_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Maria Lis
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-pz_gr-1_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-maria-lis
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ PZ_gr. 2_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Maria Lis
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-pz_gr-2_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-maria-lis
Permanent
2019_2020_Piel_2R _LIC_ ZP_Neurologia i piel. neurologiczne _ mgr Ewa Pietras
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_2r-_lic_-zp_neurologia-i-piel-neurologiczne-_-mgr-ewa-pietras
Permanent
2019_2020_Piel_2R _LIC_ PZ_Neurologia i piel. neurologiczne _ mgr Ewa Pietras
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_2r-_lic_-pz_neurologia-i-piel-neurologiczne-_-mgr-ewa-pietras
Permanent
2019_2020_Piel_2R _LIC_ ZP_Pediatria i piel. pediatryczne _ mgr Ewa Radzimierska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_2r-_lic_-zp_pediatria-i-piel-pediatryczne-_-mgr-ewa-radzimierska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ TOM gr. 2_PZ_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Ewa Pietras
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-tom-gr-2_pz_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-ewa-pietras
Permanent
2019_2020_Piel_2R _LIC_ZP gr. 3 Pediatria i piel. pediatryczne _ dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_2r-_lic_zp-gr-3-pediatria-i-piel-pediatryczne-_-dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019_2020_Piel_2R _LIC_PZ gr. 3 Pediatria i piel. pediatryczne _ dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_2r-_lic_pz-gr-3-pediatria-i-piel-pediatryczne-_-dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019_2020_Piel_2R _LIC_PZ_ Pediatria i piel. pediatryczne _ mgr Ewa Radzimierska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_2r-_lic_pz_-pediatria-i-piel-pediatryczne-_-mgr-ewa-radzimierska
Permanent
2020_2021_Piel_3R _LIC__W_Badania naukowe w pielęgniarstwie _ prof. dr hab. Bożena Zboina
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_3r-_lic__w_badania-naukowe-w-pielegniarstwie-_-prof-dr-hab-bozena-zboina
Permanent
2020_2021_Piel_3R _LIC__W_Geriatria i piel. geriatryczne_ dr Wioletta Krawczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_3r-_lic__w_geriatria-i-piel-geriatryczne_-dr-wioletta-krawczyk
Permanent
2020_2021_Piel_3R _LIC__W_Psychiatria i piel. psychiatryczne_ dr Grażyna Dugiel
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_3r-_lic__w_psychiatria-i-piel-psychiatryczne_-dr-grazyna-dugiel
Permanent
2020_2021_Piel_3R _LIC__W_Rehabilitacja i pielęgnowani niepełnosprawnych_ dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_3r-_lic__w_rehabilitacja-i-pielegnowani-niepelnosprawnych_-dr-dorota-maciag
Permanent
2020_2021_Piel_3R _LIC__W_Psychiatria i piel. psychiatryczne_ dr Nikodem Skoczeń
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_3r-_lic__w_psychiatria-i-piel-psychiatryczne_-dr-nikodem-skoczen
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC__W_Zdrowie Publiczne _ prof. dr hab. Bożena Zboina
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic__w_zdrowie-publiczne-_-prof-dr-hab-bozena-zboina
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC__W_Pedagogika _ dr Katarzyna Kucharska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic__w_pedagogika-_-dr-katarzyna-kucharska
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC__W_Fizjologia _ dr hab. Marcin Maciejczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic__w_fizjologia-_-dr-hab-marcin-maciejczyk
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC__W_Psychologia _ mgr Iwona Wawrylak-Kozioł
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic__w_psychologia-_-mgr-iwona-wawrylak-koziol
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC__W_Etyka _ prof. dr hab. Bożena Zboina
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic__w_etyka-_-prof-dr-hab-bozena-zboina
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC__W_Dietetyka _mgr Bożena Mazik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic__w_dietetyka-_mgr-bozena-mazik
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC__W_Biochemia z biofizyką _mgr Agnieszka Kurosad
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic__w_biochemia-z-biofizyka-_mgr-agnieszka-kurosad
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC__W_Promocja zdrowia _dr Katarzyna Kowalska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic__w_promocja-zdrowia-_dr-katarzyna-kowalska
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC Polityka społeczna - dr Agnieszka Rożek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-polityka-spoleczna-dr-agnieszka-rozek
Permanent
2020/21 EK_1R_MGR Makroekonomia – dr Jan Szewczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_mgr-makroekonomia-dr-jan-szewczyk
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC Zarządzanie - dr Jan Szewczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-zarzadzanie-dr-jan-szewczyk
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Współczesne problemy socjologii – dr Anna Zybura
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-wspolczesne-problemy-socjologii-dr-anna-zybura
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Patologie społeczna z elementami kryminologii – prof. Barbara Kałdon
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-patologie-spoleczna-z-elementami-kryminologii-prof-barbara-kaldon
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Resocjalizacja instytucjonalna w Polsce i na świecie – prof. Barbara Kałdon
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-resocjalizacja-instytucjonalna-w-polsce-i-na-swiecie-prof-barbara-kaldon
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC__W_Zakażenia szpitalne _dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic__w_zakazenia-szpitalne-_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC__W_Socjologia _prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic__w_socjologia-_prof-dr-hab-mariusz-jedrzejko
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC_TM_ Badanie fizykalne – dr Piotr Jamrozik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic_tm_-badanie-fizykalne-dr-piotr-jamrozik
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC_TM_ Fizjologia – dr Piotr Jamrozik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic_tm_-fizjologia-dr-piotr-jamrozik
Permanent
2020_21_Piel_2R _LIC Pediatria i piel. pediatryczne _ dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_21_piel_2r-_lic-pediatria-i-piel-pediatryczne-_-dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2020_2021_Piel_2R _LIC__W_Chirurgia i piel. chirurgiczne_ dr Jerzy Stanisławek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_2r-_lic__w_chirurgia-i-piel-chirurgiczne_-dr-jerzy-stanislawek
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Metodologia badań społecznych
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-metodologia-badan-spolecznych
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Wykład monograficzny: Teoria wychowania estetycznego
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-wyklad-monograficzny-teoria-wychowania-estetycznego
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Komunikacja interpersonalna
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-komunikacja-interpersonalna
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Współczesne problemy psychologii - dr Tomasz Gosztyła
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-wspolczesne-problemy-psychologii-dr-tomasz-gosztyla
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Podstawy filozofii - ks. dr Łukasz Sadłocha
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-podstawy-filozofii-ks-dr-lukasz-sadlocha
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - dr Małgorzata Wolska-Długosz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-organizacja-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-dr-malgorzata-wolska-dlugosz
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Organizacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych - dr Małgorzata Wolska-Długos
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-organizacja-pracy-placowek-opiekunczo-wychowawczych-dr-malgorzata-wolska-dlugos
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Metodyka pracy pedagoga szkolnego - dr Małgorzata Wolska-Długosz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-metodyka-pracy-pedagoga-szkolnego-dr-malgorzata-wolska-dlugosz
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Problemy opieki zastępczej w krajach UE - dr Anna Zybura
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-problemy-opieki-zastepczej-w-krajach-ue-dr-anna-zybura
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Metoda projektów z elementami ochrony własności intelektualnej - dr Mirosława Par
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-metoda-projektow-z-elementami-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-dr-miroslawa-par
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Gry i zabawy ruchowe w rozwoju dzieci - dr Aneta Zapała-Wiecheć
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-gry-i-zabawy-ruchowe-w-rozwoju-dzieci-dr-aneta-zapala-wiechec
Permanent
020/21 PED_2R_MGR Współczesne koncepcje edukacji elementarnej - dr Aldona Kopik
https://wsbip.clickmeeting.com/020-21-ped_2r_mgr-wspolczesne-koncepcje-edukacji-elementarnej-dr-aldona-kopik
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i kl. I-III - dr Aldona Kopik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-planowanie-pracy-pedagogicznej-w-przedszkolu-i-kl-i-iii-dr-aldona-kopik
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Elementy terapii pedagogicznej - dr Izabela Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-elementy-terapii-pedagogicznej-dr-izabela-zaborowska
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dr Izabela Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-praca-z-dzieckiem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-dr-izabela-zaborowska
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Edukacja plastyczna z metodyką - mgr Ewa Gawron
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-edukacja-plastyczna-z-metodyka-mgr-ewa-gawron
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Andragogika - dr Sylwester Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-andragogika-dr-sylwester-scislowicz
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - dr Małgorzata Wolska-Długosz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-pedagogika-opiekunczo-wychowawcza-dr-malgorzata-wolska-dlugosz
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Podstawy prawa opiekuńczego i rodzinnego - mgr Marcin Gorbunow
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-podstawy-prawa-opiekunczego-i-rodzinnego-mgr-marcin-gorbunow
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Język polskim w przedszkolu - dr Miroslawa Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-jezyk-polskim-w-przedszkolu-dr-miroslawa-parlak
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Trening umiejętności wychowawczych - dr Aldona Kopik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-trening-umiejetnosci-wychowawczych-dr-aldona-kopik
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Matematyka w przedszkolu - mgr Jolanta Korba
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-matematyka-w-przedszkolu-mgr-jolanta-korba
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Pojęcia i systemy pedagogiczne - dr Kałamaga Grażyna
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-pojecia-i-systemy-pedagogiczne-dr-kalamaga-grazyna
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Historia myśli pedagogicznej - dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-historia-mysli-pedagogicznej-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - dr Aneta Zapała-Wiecheć
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-biomedyczne-podstawy-rozwoju-i-wychowania-dr-aneta-zapala-wiechec
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Psychologia - dr Tomasz Gosztyła
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-psychologia-dr-tomasz-gosztyla
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Podstawy filozofii z etyką - ks. dr Łukasz Sadłocha
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-podstawy-filozofii-z-etyka-ks-dr-lukasz-sadlocha
Permanent
2020/21 EK_1R_MGR Ekonomia społeczna - dr Agnieszka Rożek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_mgr-ekonomia-spoleczna-dr-agnieszka-rozek
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Finanse przedsiębiorstw – dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-finanse-przedsiebiorstw-dr-wojciech-lichota
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Ekonomika zasobów organizacji– dr Jan Szewczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-ekonomika-zasobow-organizacji-dr-jan-szewczyk
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC Ekonometria – dr Renata Wojtuś
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-ekonometria-dr-renata-wojtus
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Prognozowanie i symulacje – dr Renata Wojtuś
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-prognozowanie-i-symulacje-dr-renata-wojtus
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Prawo handlowe – prof. zw. dr hab. Zbigniew Doliwa - Klepacki
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-prawo-handlowe-prof-zw-dr-hab-zbigniew-doliwa-klepacki
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Prawo i postępowanie administracyjne - dr hab. Anna Doliwa - Klepacka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-prawo-i-postepowanie-administracyjne-dr-hab-anna-doliwa-klepacka
Permanent
2020_2021_Piel_2R _LIC_ Badanie fizykalne _ prof. dr hab. Barbara Ślusarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_2r-_lic_-badanie-fizykalne-_-prof-dr-hab-barbara-slusarska
Permanent
2020_2021_EK_1R_LIM_LIC_PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA _DOBROSLAW MAKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_1r_lim_lic_podstawy-bezpieczenstwa-_dobroslaw-maka
Permanent
2020_2021_EK_1R_LIM_LIC_SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZADZANIA _DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_1r_lim_lic_socjologia-organizacji-i-zarzadzania-_dr-alina-walenia
Permanent
2020_2021_EK_2R_LIM_LIC_POLITYKA SPOLECZNA _DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_2r_lim_lic_polityka-spoleczna-_dr-grzegorz-panek
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i kl. I-III - dr Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-planowanie-pracy-pedagogicznej-w-przedszkolu-i-kl-i-iii-dr-miroslawa-parlak
Permanent
2020_2021_EK_2R_LIM_LIC_FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE _DR KAMILA KOWYNIA-LESNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_2r_lim_lic_finanse-publiczne-i-rynki-finansowe-_dr-kamila-kowynia-lesniak
Permanent
2020_2021_EK_3R_LIM_LIC_ZABEZPIECZENIA SPOLECZNE _MGR JOLANTA LIBURA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_3r_lim_lic_zabezpieczenia-spoleczne-_mgr-jolanta-libura
Permanent
2020_2021_EK_1R_LIM_MGR_EKONOMIA SPOLECZNA _MGR JOLANTA LIBURA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_1r_lim_mgr_ekonomia-spoleczna-_mgr-jolanta-libura
Permanent
2020_2021_EK_2R_LIM_MGR_METODY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW _DR KRZYSZTOF SALA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_2r_lim_mgr_metody-oceny-kondycji-finansowej-przedsiebiorstw-_dr-krzysztof-sala
Permanent
2020_2021_EK_2R_LIM_MGR_POLITYKA KONKURENCYJNOSCI _DR KRZYSZTOF SALA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_2r_lim_mgr_polityka-konkurencyjnosci-_dr-krzysztof-sala
Permanent
2020_2021_EK_2R_LIM_MGR_EKONOMIA SPOLECZNA _DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_2r_lim_mgr_ekonomia-spoleczna-_dr-alina-walenia
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Współczesne problemy socjologii – dr hab. Mariusz Jędrzejko
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-wspolczesne-problemy-socjologii-dr-hab-mariusz-jedrzejko
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Metodologia badań społecznych - dr Marek Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-metodologia-badan-spolecznych-dr-marek-swieca
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Tom Współczesne koncepcje edukacji elementarnej - dr Elżbieta Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-tom-wspolczesne-koncepcje-edukacji-elementarnej-dr-elzbieta-marek
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Wykład monograficzny: Teoria wychowania estetycznego - dr Marek Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-wyklad-monograficzny-teoria-wychowania-estetycznego-dr-marek-swieca
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Komunikacja interpersonalna - dr Sylwester Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-komunikacja-interpersonalna-dr-sylwester-scislowicz
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Andragogika - dr Sylwester Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-andragogika-dr-sylwester-scislowicz
Permanent
2020-21 SBD Marek Gawlik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-sbd-marek-gawlik
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Wstęp do nauki o polityce prof. Magdalena Mikołajczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-wstep-do-nauki-o-polityce-prof-magdalena-mikolajczyk
Permanent
2020_2021_Piel_3R_Tom_Badania naukowe w pielęgniarstwie _ dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_3r_tom_badania-naukowe-w-pielegniarstwie-_-dr-dorota-maciag
Permanent
2020/21 EK_1R_MGR Wnioskowanie statystyczne w – dr Renata Wojtuś
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_mgr-wnioskowanie-statystyczne-w-dr-renata-wojtus
Permanent
2020/21 EK_1R_MGR Ekonomia menedżerska w – dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_mgr-ekonomia-menedzerska-w-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2020/21 EK_1R_MGR Ekonomia międzynarodowa w – dr Przemysław Furgacz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_mgr-ekonomia-miedzynarodowa-w-dr-przemyslaw-furgacz
Permanent
2020/21 EK_1R_MGR Current problems in global economy w– dr Khatuna Chapichadze
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_mgr-current-problems-in-global-economy-w-dr-khatuna-chapichadze
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Organizacja i technika handlu w – dr Anna Bałdyga
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-organizacja-i-technika-handlu-w-dr-anna-baldyga
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Ekonomia integracji europejskiej w – dr Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-ekonomia-integracji-europejskiej-w-dr-tomasz-jarocki
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Seminarium dyplomowe – dr Wioletta Tokarska-Ołownia
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-seminarium-dyplomowe-dr-wioletta-tokarska-olownia
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Seminarium dyplomowe – dr Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-seminarium-dyplomowe-dr-tomasz-jarocki
Permanent
2020/21 EK_1R_LIC Mikroekonomia w - dr Wioletta Tokarska-Ołownia
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_lic-mikroekonomia-w-dr-wioletta-tokarska-olownia
Permanent
2020/21 EK_1R_LIC Historia gospodarcza w – mgr Andrzej Włusek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_lic-historia-gospodarcza-w-mgr-andrzej-wlusek
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC Ochrona własności intelektualnej w – dr Adam Pązik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-w-dr-adam-pazik
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC Marketing w – dr Elżbieta Szymańska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-marketing-w-dr-elzbieta-szymanska
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC Finanse publiczne i rynki finansowe w – dr Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-finanse-publiczne-i-rynki-finansowe-w-dr-tomasz-jarocki
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Seminarium dyplomowe – dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-seminarium-dyplomowe-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Seminarium dyplomowe – dr Agnieszka Rożek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-seminarium-dyplomowe-dr-agnieszka-rozek
Permanent
2020_2021_PED_1R_LIM_JEDNOLITE_KULTURA ŻYWEGO SLOWA _PROF.JANUSZ MIASO
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_1r_lim_jednolite_kultura-zywego-slowa-_prof-janusz-miaso
Permanent
2020_2021_PED_1R_LIM_MGR_JEZYK ANGIELSKI _MGR MONIKA LESNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_1r_lim_mgr_jezyk-angielski-_mgr-monika-lesniak
Permanent
2020_2021_PED_1R_LIM_MGR_MEDIA I TECHNIKI INFORMACYJNE _MGR JAN TOKARZ
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_1r_lim_mgr_media-i-techniki-informacyjne-_mgr-jan-tokarz
Permanent
2020_2021_PED_1R_LIM_MEDIA I TECHNIKI INFORMACYJNE _MGR JAN TOKARZ
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_1r_lim_media-i-techniki-informacyjne-_mgr-jan-tokarz
Permanent
Pod_GiG_e1 Wstęp do geopolityki i geostrategii-dr Leszek Sykulski
https://wsbip.clickmeeting.com/pod_gig_e1-wstep-do-geopolityki-i-geostrategii-dr-leszek-sykulski
Permanent
Pod_GiG_e1 Myśl geopolityczna wybranych krajów świata-Eurazja-Prof.dr Vakhtang Maisaia
https://wsbip.clickmeeting.com/pod_gig_e1-mysl-geopolityczna-wybranych-krajow-swiata-eurazja-prof-dr-vakhtang-maisaia
Permanent
Pod_GiG_e1 Myśl geopolityczna wybranych krajów świata–Ameryka Północna i Południowa-Gen. bryg. dr J
https://wsbip.clickmeeting.com/pod_gig_e1-mysl-geopolityczna-wybranych-krajow-swiata-ameryka-polnocna-i-poludniowa-gen-bryg-dr-j
Permanent
Pod_GiG_e1 Myśl geopolityczna wybranych krajów świata–Arktyka i Antarktyka-prof. dr hab. kmdr Piotr
https://wsbip.clickmeeting.com/pod_gig_e1-mysl-geopolityczna-wybranych-krajow-swiata-arktyka-i-antarktyka-prof-dr-hab-kmdr-piotr
Permanent
Pod_GiG_e1 Myśl geopolityczna wybranych krajów świata–Afryka Subsaharyjska_Dr Bethuel Matsili
https://wsbip.clickmeeting.com/pod_gig_e1-mysl-geopolityczna-wybranych-krajow-swiata-afryka-subsaharyjska_dr-bethuel-matsili
Permanent
Pod_GiG_e1 Myśl geopolityczna wybranych krajów świata–Maghreb i Bliski Wschód-Dr Alba Popescu
https://wsbip.clickmeeting.com/pod_gig_e1-mysl-geopolityczna-wybranych-krajow-swiata-maghreb-i-bliski-wschod-dr-alba-popescu
Permanent
Pod_GiG_e1 Myśl geopolityczna wybranych krajów świat-ogólnie-prof. Witold Wilczyński
https://wsbip.clickmeeting.com/pod_gig_e1-mysl-geopolityczna-wybranych-krajow-swiat-ogolnie-prof-witold-wilczynski
Permanent
Pod_GiG_e1 Myśl geopolityczna wybranych krajów świata-Polska-mgr Andrzej Włusek
https://wsbip.clickmeeting.com/pod_gig_e1-mysl-geopolityczna-wybranych-krajow-swiata-polska-mgr-andrzej-wlusek
Permanent
Pod_GiG_e1 Wstęp do geopolityki i geostrategii-mgr Piotr Gil
https://wsbip.clickmeeting.com/pod_gig_e1-wstep-do-geopolityki-i-geostrategii-mgr-piotr-gil
Permanent
2020_2021_EK_2R_LIM_MGR_POLITYKA PODATKOWA _DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_2r_lim_mgr_polityka-podatkowa-_dr-alina-walenia
Permanent
Pod_GiG_Teoria wojny informacyjnej-dr Leszek Sykulski
https://wsbip.clickmeeting.com/pod_gig_teoria-wojny-informacyjnej-dr-leszek-sykulski
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Wstęp do prawoznawstwa prof. Anna Doliwa-Klepacka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-wstep-do-prawoznawstwa-prof-anna-doliwa-klepacka
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Administracja publiczna dr Zdzisław Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-administracja-publiczna-dr-zdzislaw-kalamaga
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Organizacja i zarządzanie dr Zdzisław Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-organizacja-i-zarzadzanie-dr-zdzislaw-kalamaga
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Prawne podstawy bezpieczeństwa dr Anatol Wojtan
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-prawne-podstawy-bezpieczenstwa-dr-anatol-wojtan
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w. dr Anatol Wojtan
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-konflikty-asymetryczne-i-wojny-hybrydowe-w-xxi-w-dr-anatol-wojtan
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Siły zbrojne dr Anatol Wojtan
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-sily-zbrojne-dr-anatol-wojtan
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Struktury i zadania formacji MSW – bezpieczeństwo wewnętrzne mgr Marek Hebda
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-struktury-i-zadania-formacji-msw-bezpieczenstwo-wewnetrzne-mgr-marek-hebda
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Strategia bezpieczeństwa dr Jarosław Strózyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-strategia-bezpieczenstwa-dr-jaroslaw-strozyk
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Służby specjalne w systemach politycznych i prawnych wybranych krajów świata – dr L
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-sluzby-specjalne-w-systemach-politycznych-i-prawnych-wybranych-krajow-swiata-dr-l
Permanent
2020/21 Egzaminy (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-egzaminy-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Seminarium dyplomowe dr Dobrosław Mąka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-seminarium-dyplomowe-dr-dobroslaw-maka
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Seminarium dyplomowe dr Leszek Sykulski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-seminarium-dyplomowe-dr-leszek-sykulski
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Patologie społeczne dr hab. Mariusz Jędrzejko
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-patologie-spoleczne-dr-hab-mariusz-jedrzejko
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Profilowanie i poligraf – systemy weryfikacji bezpieczeństwa osobowego mgr Mieszko
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-profilowanie-i-poligraf-systemy-weryfikacji-bezpieczenstwa-osobowego-mgr-mieszko
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwach dr Dobrosław Mąka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-ochrona-informacji-niejawnych-w-przedsiebiorstwach-dr-dobroslaw-maka
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych i danych osobowych dr Dobrosław Mąka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-podstawy-prawne-ochrony-informacji-niejawnych-i-danych-osobowych-dr-dobroslaw-maka
Permanent
2020_2021_PIEL.POMOST._1R_LIM_LIC_BADANIA FIZYKALNE _DR MAŁGORZATA CICHOŃSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel-pomost-_1r_lim_lic_badania-fizykalne-_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2020_2021_PIEL.POMOST._1R_LIM_LIC_PIELEGNIARSTWO OPIEKI DLUGOTERMINOWEJ _DR DOROTA MACIAG
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel-pomost-_1r_lim_lic_pielegniarstwo-opieki-dlugoterminowej-_dr-dorota-maciag
Permanent
2020_2021_PIEL.POMOST._1R_LIM_LIC_INTERNA I PIELĘGNOARSTWO INTERNISTYCZNE_DR DOROTA MACIAG Interna i
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel-pomost-_1r_lim_lic_interna-i-pielegnoarstwo-internistyczne_dr-dorota-maciag-interna-i
Permanent
2020_2021_PIEL.POMOST._1R_LIM_LIC_Elementy anatomii z fizjologią – dr M.Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel-pomost-_1r_lim_lic_elementy-anatomii-z-fizjologia-dr-m-borek
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC_TM_ Mikrobiologia i parazytologia–mgr Kinga Marcińczak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic_tm_-mikrobiologia-i-parazytologia-mgr-kinga-marcinczak
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC_TM_ Dietetyka – mgr Łucja Okońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic_tm_-dietetyka-mgr-lucja-okonska
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC_TM_ Biochemia z biofizyką – mgr Łucja Okońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic_tm_-biochemia-z-biofizyka-mgr-lucja-okonska
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC_TM_ Anatomia – mgr Bożena Dubik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic_tm_-anatomia-mgr-bozena-dubik
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC_TM_ Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne– mgr Ewa Radzimierska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic_tm_-pediatria-i-pielegniarstwo-pediatryczne-mgr-ewa-radzimierska
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Język angielski- dr Grair Magakian
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-jezyk-angielski-dr-grair-magakian
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Język angielski- dr Grair Magakian
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-jezyk-angielski-dr-grair-magakian
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Współczesne koncepcje edukacji elementarnej - mgr Mariola Krawczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-wspolczesne-koncepcje-edukacji-elementarnej-mgr-mariola-krawczyk
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Gerontologia społeczna dr Sylwester Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-gerontologia-spoleczna-dr-sylwester-scislowicz
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Język angielski mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-jezyk-angielski-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Diagnoza pedagogiczna dr Izabela Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-diagnoza-pedagogiczna-dr-izabela-zaborowska
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC_TM_ Podstawy pielęgniarstwa – dr Grażyna Kozak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic_tm_-podstawy-pielegniarstwa-dr-grazyna-kozak
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC_TM_ Zdrowie publiczne – dr Małgorzata Wojciechowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic_tm_-zdrowie-publiczne-dr-malgorzata-wojciechowska
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC_TM_ Promocja zdrowia – dr Małgorzata Wojciechowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic_tm_-promocja-zdrowia-dr-malgorzata-wojciechowska
Permanent
2020/21 PIEL_3R_LIC_TM_ Anestezjologia i intensywna terapia i piel. w zagrożeniu życia - dr Grażyna
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_3r_lic_tm_-anestezjologia-i-intensywna-terapia-i-piel-w-zagrozeniu-zycia-dr-grazyna
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC__ Podstawy bezpieczeństwa – mgr Marian Cichoń
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic__-podstawy-bezpieczenstwa-mgr-marian-cichon
Permanent
2020-21 PAKA dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-paka-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2020/21 Pod_EWiP Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dr Izabela Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_ewip-metodyka-zajec-korekcyjno-kompensacyjnych-dr-izabela-zaborowska
Permanent
2020/21 Pod_EWiP Logopedia mgr Beata Krauze-Składanowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_ewip-logopedia-mgr-beata-krauze-skladanowska
Permanent
2020/21_Pod_PP Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole_Anna_Adamska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pod_pp-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-w-szkole_anna_adamska
Permanent
2020/21_Pod_PP Podstawy psychologii ogólnej_Anna_Mitoraj-Broda
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pod_pp-podstawy-psychologii-ogolnej_anna_mitoraj-broda
Permanent
2020/21_Pod_PP Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka_Danuta_Kapsa
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pod_pp-diagnozowanie-sytuacji-i-potrzeb-dziecka_danuta_kapsa
Permanent
2020/21_Pod_PP Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela_Elżbieta_Rutecka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pod_pp-praca-opiekunczo-wychowawcza-nauczyciela_elzbieta_rutecka
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Język Angielski mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-jezyk-angielski-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Podstawy socjologii dr Anna Zybura
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-podstawy-socjologii-dr-anna-zybura
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Podstawy filozofii mgr Grzegorz Marzec
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-podstawy-filozofii-mgr-grzegorz-marzec
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Podstawy ekonomii dr Anna Żelazowska-Przewłoka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-podstawy-ekonomii-dr-anna-zelazowska-przewloka
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Historia najnowsza dr Paweł Gotowiecki
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-historia-najnowsza-dr-pawel-gotowiecki
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Historia najnowsza dr Andrzej Włusek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-historia-najnowsza-dr-andrzej-wlusek
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Język Angielski - mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-jezyk-angielski-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Prawne podstawy bezpieczeństwa - mgr Sylwia Sławińska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-prawne-podstawy-bezpieczenstwa-mgr-sylwia-slawinska
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w. - mgr Wiktor Możgin
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-konflikty-asymetryczne-i-wojny-hybrydowe-w-xxi-w-mgr-wiktor-mozgin
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji - mgr Dariusz Loranty
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-psychologia-konfliktu-i-sztuka-negocjacji-mgr-dariusz-loranty
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Służby specjalne w systemach politycznych i prawnych wybranych krajów świata
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-sluzby-specjalne-w-systemach-politycznych-i-prawnych-wybranych-krajow-swiata
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Gry wojenne – dr Leszek Sykulski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-gry-wojenne-dr-leszek-sykulski
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety - dr Paweł Gotowiecki
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-podstawy-protokolu-dyplomatycznego-i-etykiety-dr-pawel-gotowiecki
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Język angielski mgr Julita Klepacz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-jezyk-angielski-mgr-julita-klepacz
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Terroryzm i antyterroryzm mgr Dariusz Loranty
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-terroryzm-i-antyterroryzm-mgr-dariusz-loranty
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Wywiad i kontrwywiad wojskowy dr Krzysztof Surdyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-wywiad-i-kontrwywiad-wojskowy-dr-krzysztof-surdyk
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Terroryzm i antyterroryzm dr Bethuel Matsili
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-terroryzm-i-antyterroryzm-dr-bethuel-matsili
Permanent
2020/21 BN_3R_Lic Ewolucja systemu ochrony informacji niejawnych
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_3r_lic-ewolucja-systemu-ochrony-informacji-niejawnych
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Język angielski mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-jezyk-angielski-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Seminarium dyplomowe - dr Marek Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-seminarium-dyplomowe-dr-marek-swieca
Permanent
2020/21 PIEL Anestezjologia i intensywna terapia i piel. w zagrożeniu życia – dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel-anestezjologia-i-intensywna-terapia-i-piel-w-zagrozeniu-zycia-dr-monika-borek
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC__ Pediatria i piel. pediatryczne – lek. med. Wiesław Nowak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic__-pediatria-i-piel-pediatryczne-lek-med-wieslaw-nowak
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC__ gr. 1 Język angielski - mgr Marzena Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic__-gr-1-jezyk-angielski-mgr-marzena-grudzien
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC__ gr. 2 Język angielski - mgr Wiesława Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic__-gr-2-jezyk-angielski-mgr-wieslawa-grudzien
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC__ Chirurgia i piel. chirurgiczne - dr Jerzy Stanisławek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic__-chirurgia-i-piel-chirurgiczne-dr-jerzy-stanislawek
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC__ Chirurgia i piel. chirurgiczne - dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic__-chirurgia-i-piel-chirurgiczne-dr-monika-borek
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC__ gr. 1 Język angielski – mgr Marzena Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic__-gr-1-jezyk-angielski-mgr-marzena-grudzien
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC__ gr. 2Język angielski – mgr Wiesława Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic__-gr-2jezyk-angielski-mgr-wieslawa-grudzien
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC__ Anatomia – lek. med. Barbara Strzelbicka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic__-anatomia-lek-med-barbara-strzelbicka
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC__ Biochemia z biofizyką – mgr Agnieszka Kurosad
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic__-biochemia-z-biofizyka-mgr-agnieszka-kurosad
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC__ Promocja zdrowia – dr Katarzyna Kowalska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic__-promocja-zdrowia-dr-katarzyna-kowalska
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC__ Dietetyka – mgr Bożena Mazik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic__-dietetyka-mgr-bozena-mazik
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC__ Podstawy pielęgniarstwa – prof. dr hab. Barbara Ślusarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic__-podstawy-pielegniarstwa-prof-dr-hab-barbara-slusarska
Permanent
2020/21 PIEL_3R_LIC__ Anestezjologia i intensywna terapia i piel. w zagrożeniu życia – dr Monika Bo
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_3r_lic__-anestezjologia-i-intensywna-terapia-i-piel-w-zagrozeniu-zycia-dr-monika-bo
Permanent
2020/21 PIEL_3R_LIC__ Geriatria i piel. geriatryczne – lek. med. Wiesław Nowak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_3r_lic__-geriatria-i-piel-geriatryczne-lek-med-wieslaw-nowak
Permanent
2020/21 PIEL_3R_LIC__Badania naukowe w pielęgniarstwie –dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_3r_lic__badania-naukowe-w-pielegniarstwie-dr-monika-borek
Permanent
2020/21 PIEL_3R_LIC__Badania naukowe w pielęgniarstwie –dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_3r_lic__badania-naukowe-w-pielegniarstwie-dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2020/21 EK_1R_MGR Makroekonomia w, ćw. – dr Jan Szewczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_mgr-makroekonomia-w-cw-dr-jan-szewczyk
Permanent
2020/21 EK_1R_MGR Historia myśli ekonomicznej dr Anna Żelazowska–Przewłoka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_mgr-historia-mysli-ekonomicznej-dr-anna-zelazowska-przewloka
Permanent
2020/21 EK_1R_MGR Ekonomia społeczna w, ćw. – dr Agnieszka Rożek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_mgr-ekonomia-spoleczna-w-cw-dr-agnieszka-rozek
Permanent
2020/21 EK_1R_MGR Wykład monograficzny w.– prof. Marek Leszczyński
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_mgr-wyklad-monograficzny-w-prof-marek-leszczynski
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Ekonomika zasobów organizacji w – dr Jan Szewczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-ekonomika-zasobow-organizacji-w-dr-jan-szewczyk
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Ekonomika zasobów organizacji ćw – dr Grażyna Dugiel
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-ekonomika-zasobow-organizacji-cw-dr-grazyna-dugiel
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw ćw – dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-metody-oceny-kondycji-finansowej-przedsiebiorstw-cw-dr-wojciech-lichota
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Reklama w biznesie w – mgr Aleksander Czichos
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-reklama-w-biznesie-w-mgr-aleksander-czichos
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Finanse przedsiębiorstw ćw – dr Sylwia Barańska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-finanse-przedsiebiorstw-cw-dr-sylwia-baranska
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Polityka podatkowa ćw – mgr Jakub Ziętek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-polityka-podatkowa-cw-mgr-jakub-zietek
Permanent
2020/21 EK_1R_LIC Mikroekonomia ćw - dr Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_lic-mikroekonomia-cw-dr-tomasz-jarocki
Permanent
2020/21 EK_1R_LIC Technologia informacyjna w, ćw. – mgr Bernard Jaworski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_lic-technologia-informacyjna-w-cw-mgr-bernard-jaworski
Permanent
2020/21 EK_1R_LIC Socjologia organizacji i zarządzania w – dr Anna Zybura
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_lic-socjologia-organizacji-i-zarzadzania-w-dr-anna-zybura
Permanent
2020/21 EK_1R_LIC Podstawy bezpieczeństwa w. – dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_lic-podstawy-bezpieczenstwa-w-dr-jakub-zak
Permanent
2020/21 EK_1R_LIC Język obcy ćw. – mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_lic-jezyk-obcy-cw-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu ćw. – mgr Grażyna Sowa
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-programy-informatyczne-w-rachunkowosci-i-zarzadzaniu-cw-mgr-grazyna-sowa
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC System bankowy z elementami polityki pieniężnej w. – dr Przemysław Furgacz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-system-bankowy-z-elementami-polityki-pienieznej-w-dr-przemyslaw-furgacz
Permanent
2020/21 EK_2R_MGR Polityka podatkowa w – mgr Bożena Szczodrak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_mgr-polityka-podatkowa-w-mgr-bozena-szczodrak
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC Finanse publiczne i rynki finansowe ćw. – mgr Sylwia Barańska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-finanse-publiczne-i-rynki-finansowe-cw-mgr-sylwia-baranska
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC System bankowy z elementami polityki pieniężnej ćw. – mgr Kamila Jaszczak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-system-bankowy-z-elementami-polityki-pienieznej-cw-mgr-kamila-jaszczak
Permanent
2020/21 EK_2R_LIC Język obcy ćw. – mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_2r_lic-jezyk-obcy-cw-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw w – dr Grażyna Dugiel
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstw-w-dr-grazyna-dugiel
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Analiza koniunktury i badanie rynku w, ćw. – dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-analiza-koniunktury-i-badanie-rynku-w-cw-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Prawo handlowe ćw .– mgr A. Czubak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-prawo-handlowe-cw-mgr-a-czubak
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Prawo i postępowanie administracyjne ćw. – mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-prawo-i-postepowanie-administracyjne-cw-mgr-stefan-suska
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Prawo pracy w. – dr hab. Mariusz Wieczorek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-prawo-pracy-w-dr-hab-mariusz-wieczorek
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Organizacje pozarządowe w. – dr Paweł Gotowiecki
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-organizacje-pozarzadowe-w-dr-pawel-gotowiecki
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Organizacje pozarządowe ćw. – mgr Sylwia Sławińska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-organizacje-pozarzadowe-cw-mgr-sylwia-slawinska
Permanent
2020/21 EK_3R_LIC Język obcy ćw. – mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_3r_lic-jezyk-obcy-cw-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Media i technologie informacyjne – mgr Przemysław Mrowiński
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-media-i-technologie-informacyjne-mgr-przemyslaw-mrowinski
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Język angielski – Marta Zieja
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-jezyk-angielski-marta-zieja
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Podstawy filozofii – dr Mariusz Rucki,
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-podstawy-filozofii-dr-mariusz-rucki-
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Współczesne problemy psychologii – dr Andrzej Witusik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-wspolczesne-problemy-psychologii-dr-andrzej-witusik
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Edukacja plastyczna z metodyką – mgr Mirosława Płacheta
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-edukacja-plastyczna-z-metodyka-mgr-miroslawa-placheta
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Język angielski – Marta Zieja
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-jezyk-angielski-marta-zieja
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Elementy terapii pedagogicznej – dr Agnieszka Kowalczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-elementy-terapii-pedagogicznej-dr-agnieszka-kowalczyk
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Gry i zabawy ruchowe w rozwoju dzieci – mgr Ireneusz Zakrzewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-gry-i-zabawy-ruchowe-w-rozwoju-dzieci-mgr-ireneusz-zakrzewski
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Metoda projektów z elementami ochrony własności intelektualnej – dr Marek Jędrzej
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-metoda-projektow-z-elementami-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-dr-marek-jedrzej
Permanent
2020/21 PED_2R_JEDNOLITE Język polski – mgr Iwona Gawarzyńska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_jednolite-jezyk-polski-mgr-iwona-gawarzynska
Permanent
2020/21 PED_2R_JEDNOLITE Informatyka – mgr Przemysław Mrowiński
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_jednolite-informatyka-mgr-przemyslaw-mrowinski
Permanent
2020/21 PED_2R_JEDNOLITE Język angielski – mgr Zdzisław Laskowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_jednolite-jezyk-angielski-mgr-zdzislaw-laskowski
Permanent
2020/21 PED_2R_JEDNOLITE Psychologia społeczna – dr Andrzej Witusik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_jednolite-psychologia-spoleczna-dr-andrzej-witusik
Permanent
2020/21 PED_2R_JEDNOLITE Podstawy pedagogiki przedszkolnej – dr Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_jednolite-podstawy-pedagogiki-przedszkolnej-dr-miroslawa-parlak
Permanent
2020/21 PED_2R_JEDNOLITE Dydaktyka nauczania zintegrowanego – dr Marek Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_jednolite-dydaktyka-nauczania-zintegrowanego-dr-marek-jedrzejewski
Permanent
2020/21 PED_2R_JEDNOLITE Metodyka edukacji plastycznej - mgr Mirosława Płacheta
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_jednolite-metodyka-edukacji-plastycznej-mgr-miroslawa-placheta
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Język polski w przedszkolu – dr Elżbieta Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-jezyk-polski-w-przedszkolu-dr-elzbieta-marek
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Matematyka w przedszkolu – dr Elżbieta Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-matematyka-w-przedszkolu-dr-elzbieta-marek
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Język angielski – mgr Zdzisław Laskowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-jezyk-angielski-mgr-zdzislaw-laskowski
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu – mgr Ireneusz Zakrzewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-gry-i-zabawy-ruchowe-w-przedszkolu-mgr-ireneusz-zakrzewski
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Seminarium dyplomowe – dr Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-seminarium-dyplomowe-dr-miroslawa-parlak
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Trening umiejętności wychowawczych – mgr Magdalena Kaczmarzyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-trening-umiejetnosci-wychowawczych-mgr-magdalena-kaczmarzyk
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Język angielski – mgr Zdzisław Laskowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-jezyk-angielski-mgr-zdzislaw-laskowski
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Diagnoza pedagogiczna – dr Agnieszka Kowalczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-diagnoza-pedagogiczna-dr-agnieszka-kowalczyk
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Pedagogika penitencjarna – dr Marek Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-pedagogika-penitencjarna-dr-marek-jedrzejewski
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Diagnoza w resocjalizacji – dr Marek Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-diagnoza-w-resocjalizacji-dr-marek-jedrzejewski
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Aksjologia w resocjalizacji – dr Marek Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-aksjologia-w-resocjalizacji-dr-marek-jedrzejewski
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Psychologia niedostosowania społecznego – dr Andrzej Witusik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-psychologia-niedostosowania-spolecznego-dr-andrzej-witusik
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Psychologia rozwojowa i kliniczna – prof. Tadeusz Pietras
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-psychologia-rozwojowa-i-kliniczna-prof-tadeusz-pietras
Permanent
2020_2021_EK_MGR_1R_LIM_ WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE – DR RENATA WOJTUŚ
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_mgr_1r_lim_-wnioskowanie-statystyczne-dr-renata-wojtus
Permanent
2020_2021_EK_MGR_1R_LIM_ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE – MGR JOLANTA LIBURA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_mgr_1r_lim_-zabezpieczenia-spoleczne-mgr-jolanta-libura
Permanent
2020_2021_EK_MGR_2R_LIM_ POLITYKA PODATKOWA – DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_mgr_2r_lim_-polityka-podatkowa-dr-alina-walenia
Permanent
2020_2021_EK_MGR_2R_LIM_ EKONOMIKA ZASOBÓW ORGANIZACJI – DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_mgr_2r_lim_-ekonomika-zasobow-organizacji-dr-grzegorz-panek
Permanent
2020_2021_EK_MGR_2R_LIM_ FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW ORGANIZACJI – DR KAMILA KOWYNIA-LEŚNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_mgr_2r_lim_-finanse-przedsiebiorstw-organizacji-dr-kamila-kowynia-lesniak
Permanent
2020/21 PED_2R_mgr Tom Seminarium magisterskie – dr Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-tom-seminarium-magisterskie-dr-miroslawa-parlak
Permanent
2020_2021_EK_LIC_1R_LIM_ PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA – DOBROSŁAW MĄKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_lic_1r_lim_-podstawy-bezpieczenstwa-dobroslaw-maka
Permanent
2020_2021_EK_LIC_1R_LIM_ TECHNOLOGIE I NARZIEDZIA INTERNETOWE – MGR JAN TOKARZ
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_lic_1r_lim_-technologie-i-narziedzia-internetowe-mgr-jan-tokarz
Permanent
2020_2021_EK_LIC_1R_LIM_ SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA – DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_lic_1r_lim_-socjologia-organizacji-i-zarzadzania-dr-alina-walenia
Permanent
2020_2021_EK_LIC_1R_LIM_ MATEMATYKA – DR ANNA ŻEROMSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_lic_1r_lim_-matematyka-dr-anna-zeromska
Permanent
2020_2021_EK_LIC_2R_LIM_ MARKETING – DR WIKTOR KRASA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_lic_2r_lim_-marketing-dr-wiktor-krasa
Permanent
2020_2021_EK_LIC_2R_LIM_ JEZYK OBCY – MGR MONIKA LEŚNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_lic_2r_lim_-jezyk-obcy-mgr-monika-lesniak
Permanent
2020_2021_PED_JEDNO._1R_LIM_ PODSTAWY FILOZOFII – DR JANUSZ BOCZAR
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_jedno-_1r_lim_-podstawy-filozofii-dr-janusz-boczar
Permanent
2020/21 PED_2R_JEDNOLITE Metodyka edukacji muzycznej – mgr Magdalena Hudzieczek-Cieślar
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_jednolite-metodyka-edukacji-muzycznej-mgr-magdalena-hudzieczek-cieslar
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Muzyka w przedszkolu – mgr Magdalena Hudzieczek-Cieślar
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-muzyka-w-przedszkolu-mgr-magdalena-hudzieczek-cieslar
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Edukacja muzyczna w przedszkolu – mgr Magdalena Hudzieczek-Cieślar
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-edukacja-muzyczna-w-przedszkolu-mgr-magdalena-hudzieczek-cieslar
Permanent
2020/21 ERAZMUS Basics of geopolitics and geostrategy -dr Leszek Sykulski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-erazmus-basics-of-geopolitics-and-geostrategy-dr-leszek-sykulski
Permanent
2020/21 ERAZMUS Asymmetric conflicts and hybrid wars in the 21st century–mgr Wiktor Możgin
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-erazmus-asymmetric-conflicts-and-hybrid-wars-in-the-21st-century-mgr-wiktor-mozgin
Permanent
2020_2021_PED_MGR_2R_LIM_ JĘZYK ANGIELSKI – MGR MONIKA LEŚNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_mgr_2r_lim_-jezyk-angielski-mgr-monika-lesniak
Permanent
2020_2021_PIEL.POMOST_1R_LIM_LIC Biochemia z biofizyką mgr Anna Nowak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel-pomost_1r_lim_lic-biochemia-z-biofizyka-mgr-anna-nowak
Permanent
2020_2021_PIEL.POMOST_1R_LIM_LIC Biochemia z biofizyką mgr Anna Nowak-
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel-pomost_1r_lim_lic-biochemia-z-biofizyka-mgr-anna-nowak-
Permanent
2020_2021_PIEL.POMOST_1R_LIM_LIC Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne mgr Beata Rother
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel-pomost_1r_lim_lic-psychiatria-i-pielegniarstwo-psychiatryczne-mgr-beata-rother
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC __ Pedagogika – dr Agnieszka Kowalczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic-__-pedagogika-dr-agnieszka-kowalczyk
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC __ Język angielski – mgr Zdzisław Laskowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic-__-jezyk-angielski-mgr-zdzislaw-laskowski
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC__ Chirurgia i piel. chirurgiczne – mgr Ewa Pietras
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic__-chirurgia-i-piel-chirurgiczne-mgr-ewa-pietras
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC __ Język angielski – mgr Zdzisław Laskowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic-__-jezyk-angielski-mgr-zdzislaw-laskowski
Permanent
2020_2021_EK_MGR_1R_LIM_ EKONOMIA SPOLECZNA – MGR JOLANTA LIBURA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_mgr_1r_lim_-ekonomia-spoleczna-mgr-jolanta-libura
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC__Pediatria i piel. pediatryczne. – dr n. med. Anna Kałżyńska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic__pediatria-i-piel-pediatryczne-dr-n-med-anna-kalzynska
Permanent
2020_2021_PED_MGR_2R_LIM_ METODYKA PROJEKTÓW Z ELEMENTAMI OCHRONY WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ– DR EWA S
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_mgr_2r_lim_-metodyka-projektow-z-elementami-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-dr-ewa-s
Permanent
2020_2021_PED_MGR_2R_LIM_ PLANOWANIE PRACY PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I KL.I-III– DR EWA STAROPIĘTK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_mgr_2r_lim_-planowanie-pracy-pedagogicznej-w-przedszkolu-i-kl-i-iii-dr-ewa-staropietk
Permanent
2020_2021_PED_MGR_2R_LIM_ ELEMENTY TERAPII PEDAGOGIZNEJ– DR AGNIESZKA HORNECKA-ŁABA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_mgr_2r_lim_-elementy-terapii-pedagogiznej-dr-agnieszka-hornecka-laba
Permanent
2020_2021_PED_MGR_1R_LIM_ MEDIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE– MGR JAN TOKARZ
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_mgr_1r_lim_-media-i-technologie-informacyjne-mgr-jan-tokarz
Permanent
2020_2021_PED_MGR_1R_LIM_ JEZYK ANGIELSKI– MGR MONIKA LESNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_mgr_1r_lim_-jezyk-angielski-mgr-monika-lesniak
Permanent
2020_2021_PED_MGR_1R_LIM_ WSPOLCZESNE PROBLEMY PSYCHOLOGII– MGR RENATA OCIEPKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_mgr_1r_lim_-wspolczesne-problemy-psychologii-mgr-renata-ociepka
Permanent
2020_2021_PED_JEDN._1R_LIM_ PODSTAWY PEDAGOGIKI OGOLNEJ – DR HAB.MARTA WRONSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_jedn-_1r_lim_-podstawy-pedagogiki-ogolnej-dr-hab-marta-wronska
Permanent
2020_2021_PED_JEDNO._1R_LIM_ KREOWANIE WLASNEGO WIZERUNKU – DR SYLWESTER SCISLOWICZ
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_jedno-_1r_lim_-kreowanie-wlasnego-wizerunku-dr-sylwester-scislowicz
Permanent
2020_2021_PED_JEDN._1R_LIM_ PODSTAWY SOCJOLOGII – DR WIESLAW MATYSKIEWICZ
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_jedn-_1r_lim_-podstawy-socjologii-dr-wieslaw-matyskiewicz
Permanent
2020_2021_PED_JEDN._1R_LIMTECHNOLOGIE INFORMACYJNE – MGR JAN TOKARZ
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_jedn-_1r_limtechnologie-informacyjne-mgr-jan-tokarz
Permanent
2020_2021_PED_JEDN._1R_LIM_ PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY NAUCZANIA JEZYKA OBCEGO – MGR MONIKA LESNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_jedn-_1r_lim_-psychologiczne-podstawy-nauczania-jezyka-obcego-mgr-monika-lesniak
Permanent
2020/21 PIEL_1R_SUM __ Dydaktyka medyczna – dr Grażyna Dugiel
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_sum-__-dydaktyka-medyczna-dr-grazyna-dugiel
Permanent
2020/21 PIEL_1R_SUM __ Pielęgniarstwo i edukacja terap. w chorobach układu oddech. – dr Małgorzata C
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_sum-__-pielegniarstwo-i-edukacja-terap-w-chorobach-ukladu-oddech-dr-malgorzata-c
Permanent
2020/21 PIEL_1R_SUM __Nowoczesne techniki diagnostyczne. – dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_sum-__nowoczesne-techniki-diagnostyczne-dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2020/21_pody_bhp_ Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe _Karolina_Skurska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pody_bhp_-czynniki-niebezpieczne-szkodliwe-i-uciazliwe-_karolina_skurska
Permanent
2020/21_pody_bhp_ Ergonomia_Robert_Mysłek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pody_bhp_-ergonomia_robert_myslek
Permanent
2020/21_pody_bhp_ Techniczne bezpieczeństwo pracy _Robert_Mysłek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pody_bhp_-techniczne-bezpieczenstwo-pracy-_robert_myslek
Permanent
2020/21_pody_KiP_ Źródła i zasady prawa pracy _Mariusz_Wieczorek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pody_kip_-zrodla-i-zasady-prawa-pracy-_mariusz_wieczorek
Permanent
2020/21_pody_KiP_ Ochrona danych osobowych _Dobrosław_Mąka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pody_kip_-ochrona-danych-osobowych-_dobroslaw_maka
Permanent
2020-21 Ped 1R mgr Współczesne problemy socjologii – wykład dr Anna Zybura
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped-1r-mgr-wspolczesne-problemy-socjologii-wyklad-dr-anna-zybura
Permanent
2020-21 Ped 2r mgr PoW Patologie społeczna z elementami kryminologii – wykład prof. Barbara Kałdon
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped-2r-mgr-pow-patologie-spoleczna-z-elementami-kryminologii-wyklad-prof-barbara-kaldon
Permanent
2020/21 Pod_BHP Prawo pracy Mariusz Wieczorek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_bhp-prawo-pracy-mariusz-wieczorek
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Edukacja muzyczna – mgr Anna Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-edukacja-muzyczna-mgr-anna-suska
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Muzyka w przedszkolu – mgr Anna Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-muzyka-w-przedszkolu-mgr-anna-suska
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Język angielski – mgr Wiesława Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-jezyk-angielski-mgr-wieslawa-grudzien
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i kl. I-III - mgr Mariola Krawczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-planowanie-pracy-pedagogicznej-w-przedszkolu-i-kl-i-iii-mgr-mariola-krawczyk
Permanent
2020/21 PED_2R_Gry i zabawy ruchowe w rozwoju dzieci – mgr Danuta Kapsa
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_gry-i-zabawy-ruchowe-w-rozwoju-dzieci-mgr-danuta-kapsa
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Seminarium magisterskie - dr Aneta Skuza
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-seminarium-magisterskie-dr-aneta-skuza
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Patologie społeczne z elementami kryminologii – mgr Marian Cichoń
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-patologie-spoleczne-z-elementami-kryminologii-mgr-marian-cichon
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Metodyka pracy pedagoga szkolnego – mgr Anna Adamska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-metodyka-pracy-pedagoga-szkolnego-mgr-anna-adamska
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Organizacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych - mgr Anna Zielińska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-organizacja-pracy-placowek-opiekunczo-wychowawczych-mgr-anna-zielinska
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – mgr Grażyna Połetek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-organizacja-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-mgr-grazyna-poletek
Permanent
2020/21 PED_2R mgr O-c Seminarium magisterskie - dr Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r-mgr-o-c-seminarium-magisterskie-dr-miroslawa-parlak
Permanent
Ante Portas - Spotkanie Redakcyjne
https://wsbip.clickmeeting.com/ante-portas-spotkanie-redakcyjne
Permanent
2020_2021_EK_LIC_1R_LIM_ MATEMATYKA_DR HAB. ANNA ZEROMSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_lic_1r_lim_-matematyka_dr-hab-anna-zeromska
Permanent
2020_2021_EK_LIC_1R_LIM_ MIKROEKONOMIA_DR MALGORZATA LECHWAR
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_lic_1r_lim_-mikroekonomia_dr-malgorzata-lechwar
Permanent
2020_2021_EK_LIC_1R_LIM_ MIKROEKONOMIA_MGR MICHAL KADZIOLKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ek_lic_1r_lim_-mikroekonomia_mgr-michal-kadziolka
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC_Ost Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu mgr Danuta Kapsa
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic_ost-gry-i-zabawy-ruchowe-w-przedszkolu-mgr-danuta-kapsa
Permanent
2020-21 Ped 1R lic Psychologia Mitoraj-Broda
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped-1r-lic-psychologia-mitoraj-broda
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR_lim Komunikacja interpersonalna dr Janusz Miąso
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr_lim-komunikacja-interpersonalna-dr-janusz-miaso
Permanent
2020_2021_PED_MGR_2R_LIM_ PRACA Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH – DR AGNIESZKA HOR
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_ped_mgr_2r_lim_-praca-z-dzieckiem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-dr-agnieszka-hor
Permanent
2020/21 ERAZMUS Integracja europejska - prof. Anna Doliwa-Klepacka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-erazmus-integracja-europejska-prof-anna-doliwa-klepacka
Permanent
2020/21 PIEL_3R_LIC_TM_ SEM Badania naukowe w pielęgniarstwie – dr Katarzyna Kucharska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_3r_lic_tm_-sem-badania-naukowe-w-pielegniarstwie-dr-katarzyna-kucharska
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC Tom Psychologia – dr Andrzej Witusik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic-tom-psychologia-dr-andrzej-witusik
Permanent
2020/21 PIEL_3R_LIC Tom Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – prof. dr hab. T. Pietras
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_3r_lic-tom-psychiatria-i-pielegniarstwo-psychiatryczne-prof-dr-hab-t-pietras
Permanent
2020/21 PIEL_3R_LIC Tom Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – prof. dr hab. T. Pietras
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_3r_lic-tom-geriatria-i-pielegniarstwo-geriatryczne-prof-dr-hab-t-pietras
Permanent
2020/21 PIEL_3R_LIC Tom SEM Badania naukowe w pielęgniarstwie – dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_3r_lic-tom-sem-badania-naukowe-w-pielegniarstwie-dr-dorota-maciag
Permanent
2020/21_pody_ewip_ Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych_Izabela_Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pody_ewip_-metodyka-zajec-korekcyjno-kompensacyjnych_izabela_zaborowska
Permanent
2020/21_pody_ewip_ Kształcenie i wychowanie integracyjne w szkole_Izabela_Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pody_ewip_-ksztalcenie-i-wychowanie-integracyjne-w-szkole_izabela_zaborowska
Permanent
2020/21_pody_ewip_ Logopedia_ Krauze-Składanowska_Beata
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21_pody_ewip_-logopedia_-krauze-skladanowska_beata
Permanent
2020 2021 EK LIC 1R LIM KOMUNIKACJA MARKETINGOWA DR WIKTOR MOŻGIN
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-lic-1r-lim-komunikacja-marketingowa-dr-wiktor-mozgin
Permanent
2020 2021 EK MGR 1R LIM EKONOMIA SPOLECZNA MGR JOLANTA LIBURA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-mgr-1r-lim-ekonomia-spoleczna-mgr-jolanta-libura
Permanent
2020 2021 EK MGR 1R LIM HISTORIA MYSLI EKONOMICZNEJ MGR MICHAL KADZIOŁKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-mgr-1r-lim-historia-mysli-ekonomicznej-mgr-michal-kadziolka
Permanent
2020/21 Pod_PP Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Danuta Kapsa
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_pp-adaptacja-dziecka-w-przedszkolu-i-szkole-danuta-kapsa
Permanent
2020/21 Pod_PP Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępn
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_pp-sytuacja-ucznia-z-niepelnosprawnoscia-fizyczna-i-intelektualna-w-szkole-ogolnodostepn
Permanent
2020/21 Pod_PP Psychologia rozwoju człowieka Anna Mitoraj-Broda
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_pp-psychologia-rozwoju-czlowieka-anna-mitoraj-broda
Permanent
2020/21 Pod_EWiP Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych_Izabela_Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_ewip-metodyka-zajec-korekcyjno-kompensacyjnych_izabela_zaborowska
Permanent
2020/21 Pod_EWiP Kształcenie i wychowanie integracyjne w szkole Izabela Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_ewip-ksztalcenie-i-wychowanie-integracyjne-w-szkole-izabela-zaborowska
Permanent
2020/21 Pod_EWiP Logopedia Krauze-Składanowska Beata
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_ewip-logopedia-krauze-skladanowska-beata
Permanent
2020/21 PIEL_1R SUM Język angielski gr. 1 – mgr Marzena Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r-sum-jezyk-angielski-gr-1-mgr-marzena-grudzien
Permanent
2020-2021-PIEL.POM-1R-LIM-LIC Psychologia mgr Anna Podolak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pom-1r-lim-lic-psychologia-mgr-anna-podolak
Permanent
2020/21 EK_1R_LIC Matematyka – dr Renata Wojtuś
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek_1r_lic-matematyka-dr-renata-wojtus
Permanent
2020/21 Doradztwo zawodowe indywidualne – mgr Izabela Pustuła
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-doradztwo-zawodowe-indywidualne-mgr-izabela-pustula
Permanent
2020/21 BN_1_Lic Administracja publiczna mgr płk Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_1_lic-administracja-publiczna-mgr-plk-stefan-suska
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne mgr Wioletta Krawczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-geriatria-i-pielegniarstwo-geriatryczne-mgr-wioletta-krawczyk
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne mgr Beata Rother
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-psychiatria-i-pielegniarstwo-psychiatryczne-mgr-beata-rother
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Pedagogika mgr Anna Podolak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-pedagogika-mgr-anna-podolak
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Mikrobiologia i parazytologia mgr Aleksandra Kiełtyka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-mikrobiologia-i-parazytologia-mgr-aleksandra-kieltyka
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Psychologia mgr Anna Podolak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-psychologia-mgr-anna-podolak
Permanent
2020 2021 EK LIC 1R LIM MIKROKENOMIA MGR MICHAL KADZIOLKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-lic-1r-lim-mikrokenomia-mgr-michal-kadziolka
Permanent
2020 2021 EK LIC 1R LIM JEZYK ANGIELSKI MGR MONIKA LESNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-lic-1r-lim-jezyk-angielski-mgr-monika-lesniak
Permanent
2020 2021 EK LIC 1R LIM PODSTAWY BEZPIECZENSTWA MGR SYLWIA SLAWINSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-lic-1r-lim-podstawy-bezpieczenstwa-mgr-sylwia-slawinska
Permanent
2020 2021 EK LIC 1R LIM HISTORIA MYSLI EKONOMICZNEJ MGR MICHAL KADZIOLKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-lic-1r-lim-historia-mysli-ekonomicznej-mgr-michal-kadziolka
Permanent
2020 2021 EK LIC 2R LIM AGROBIZNES DR ARKADIUSZ CHUDZIK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-lic-2r-lim-agrobiznes-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2020 2021 EK LIC 2R LIM MARKETING DR WIKTOR KRASA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-lic-2r-lim-marketing-dr-wiktor-krasa
Permanent
2020 2021 EK LIC 2R LIM KOMUNIKACJA MARKETINGOWA DR WIKTOR MOŻGIN
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-lic-2r-lim-komunikacja-marketingowa-dr-wiktor-mozgin
Permanent
2020 2021 EK LIC 2R LIM OCHRONA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ DR WALDEMAR NADOLSKI
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-lic-2r-lim-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-dr-waldemar-nadolski
Permanent
2020 2021 EK LIC 2R PROGRAMY INORMATYCZNE W RACHUNKOWOSCI I ZARZADZANIU DR F BIALAS
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-lic-2r-programy-inormatyczne-w-rachunkowosci-i-zarzadzaniu-dr-f-bialas
Permanent
2020 2021 EK MGR 1R LIMHISTORIA MYSLI EKONOMICZNEJ MGR MICHAL KADZIOLKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-mgr-1r-limhistoria-mysli-ekonomicznej-mgr-michal-kadziolka
Permanent
2020 2021 EK MGR 1R LIMWYKLAD MONOGRAFICZNY MGR JAN PUCHALA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-mgr-1r-limwyklad-monograficzny-mgr-jan-puchala
Permanent
2020 2021 EK MGR 2R LIM ORGANIZACJA I TECHNIKI HANDLU DR WIKTOR KRASA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-mgr-2r-lim-organizacja-i-techniki-handlu-dr-wiktor-krasa
Permanent
2010/21 BN_3R_Lic Terroryzm i antyterroryzm dr Możgzin
https://wsbip.clickmeeting.com/2010-21-bn_3r_lic-terroryzm-i-antyterroryzm-dr-mozgzin
Permanent
2010/21 BN_3R_Lic Terroryzm i antyterroryzm dr Bethuel Matsili
https://wsbip.clickmeeting.com/2010-21-bn_3r_lic-terroryzm-i-antyterroryzm-dr-bethuel-matsili
Permanent
2020-21 UD Doskonalenie umiejętności wychowawczych – mgr Anna Mitoraj-Broda
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ud-doskonalenie-umiejetnosci-wychowawczych-mgr-anna-mitoraj-broda
Permanent
2020-21 UD Warsztaty pierwszej pomocy – mgr Małgorzata Dybiec
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ud-warsztaty-pierwszej-pomocy-mgr-malgorzata-dybiec
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR LIM Współczesne koncepcje edukacji elementarnej dr hab. Ryszard Pęczkowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-lim-wspolczesne-koncepcje-edukacji-elementarnej-dr-hab-ryszard-peczkowski
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Podstawy bezpieczeństwa – mgr Marian Cichoń
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-podstawy-bezpieczenstwa-mgr-marian-cichon
Permanent
2020 2021 PED MGR 2R LIM PEDAGOGIKA ZABAW MGR MONIKA SZCZYGIEL-BOCZAR
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-mgr-2r-lim-pedagogika-zabaw-mgr-monika-szczygiel-boczar
Permanent
2020 2021 PED MGR 2R LIM ANDRAGOGIKA DR BARBARA LULEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-mgr-2r-lim-andragogika-dr-barbara-lulek
Permanent
2020 2021 PED JEDNO. 1R LIM PODSTAWY PSYCHOLOGII OGOLNEJ MGR ELZBIETA ORZEL-POCIECHA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-jedno-1r-lim-podstawy-psychologii-ogolnej-mgr-elzbieta-orzel-pociecha
Permanent
2020 2021 PED JEDN. 1R LIM PSYCHOLOGICZNE PODSATWY NAUCZANIA JEZYKA OBCEGO MGR MONIKA LESNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-jedn-1r-lim-psychologiczne-podsatwy-nauczania-jezyka-obcego-mgr-monika-lesniak
Permanent
2020 2021 PED JEDN 1R LIM EMISJA GLOSU DR JANUSZ BOCZAR
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-jedn-1r-lim-emisja-glosu-dr-janusz-boczar
Permanent
2020 2021 PED JEDN 1R LIM PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DR MONIKA BOREK
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-jedn-1r-lim-pierwsza-pomoc-przedmedyczna-dr-monika-borek
Permanent
2020 2021 PED MGR 1R LIM PODSTAWY FILOZOFI DR JANUSZ BOCZAR
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-mgr-1r-lim-podstawy-filozofi-dr-janusz-boczar
Permanent
2020 2021 PED MGR 1R LIM WSPOLCZESNE PROBLEMY SOCJOLOGII DR WIESLAW MATYSKIEWICZ
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-mgr-1r-lim-wspolczesne-problemy-socjologii-dr-wieslaw-matyskiewicz
Permanent
2020 2021 PED MGR 1R LIM METODOLOGIA BADAN SPOLECZNYCH DR HAB RYSZARD PECZKOWSKI
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-mgr-1r-lim-metodologia-badan-spolecznych-dr-hab-ryszard-peczkowski
Permanent
2020 2021 PED MGR 1R LIM WYKLAD MONOGRAFICZNY DR HAB MARTA WRONSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-mgr-1r-lim-wyklad-monograficzny-dr-hab-marta-wronska
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Metoda projektów z elementami ochrony wł. intelektualnej ćw - mgr M Gorbunow
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-metoda-projektow-z-elementami-ochrony-wl-intelektualnej-cw-mgr-m-gorbunow
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Emisja głosu – dr Aneta Pierścińska-Maruszewska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-emisja-glosu-dr-aneta-pierscinska-maruszewska
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Choroby wieku podeszłego, rehabilitacja – prof. Bożena Zboina
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-choroby-wieku-podeszlego-rehabilitacja-prof-bozena-zboina
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Podstawy filozofii z etyką – mgr Grzegorz Marzec
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-podstawy-filozofii-z-etyka-mgr-grzegorz-marzec
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Choroby wieku podeszłego, rehabilitacja dr Agnieszka Pawłowska-Muc
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-choroby-wieku-podeszlego-rehabilitacja-dr-agnieszka-pawlowska-muc
Permanent
2020/21 Pod_EWiP Kultura fizyczna z metodyką Aneta Zapała-Wiecheć
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_ewip-kultura-fizyczna-z-metodyka-aneta-zapala-wiechec
Permanent
2020/21 Pod_EWiP Seminarium Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_ewip-seminarium-miroslawa-parlak
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC_TM BHP – mgr Roman Kacprzyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic_tm-bhp-mgr-roman-kacprzyk
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC_TM Podstawy bezpieczeństwa– mgr Roman Kacprzyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic_tm-podstawy-bezpieczenstwa-mgr-roman-kacprzyk
Permanent
2020/21 PIEL_1R_LIC BHP – mgr Karolina Skurska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic-bhp-mgr-karolina-skurska
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC WF – dr Aneta zapała _Wiecheć
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic-wf-dr-aneta-zapala-_wiechec
Permanent
2020/21 PIEL_2R_LIC_TM Chirurgia i piel chirurgiczne – dr Bartosz Cieślik-Wolski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_2r_lic_tm-chirurgia-i-piel-chirurgiczne-dr-bartosz-cieslik-wolski
Permanent
2020/21 PIEL_3R_LIC_TM Geriatria i piel geriatryczne – dr Anna Ignaczak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_3r_lic_tm-geriatria-i-piel-geriatryczne-dr-anna-ignaczak
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Kulturowe i religijne uwarunkowania konfliktów międzynarodowych - mgr Wiktor Możgin
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-kulturowe-i-religijne-uwarunkowania-konfliktow-miedzynarodowych-mgr-wiktor-mozgin
Permanent
2020-21 Rada Wydziału
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-rada-wydzialu
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Spotkanie dot. praktyk – mgr Mariola Krawczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-spotkanie-dot-praktyk-mgr-mariola-krawczyk
Permanent
2020-2021 PIEL POM-1R-LIM-LIC Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej dorotamaciag@wp.pl
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pom-1r-lim-lic-wspolpraca-w-zespolach-opieki-zdrowotnej-dorotamaciag-wp-pl
Permanent
2020/21 PED 1R mgr Media i technologie informacyjne–mgr Mateusz Moryciński
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped-1r-mgr-media-i-technologie-informacyjne-mgr-mateusz-morycinski
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC współpraca w zespołach opieki zdrowotnej dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-wspolpraca-w-zespolach-opieki-zdrowotnej-dr-dorota-maciag
Permanent
2020 2021 EK MGR 2R LIM SEMINARIUM DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ek-mgr-2r-lim-seminarium-dr-alina-walenia
Permanent
2020/21 Piel_1R_LIC Lim Podstawy rehabilitacji dr Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_1r_lic-lim-podstawy-rehabilitacji-dr-maciag
Permanent
2020/21 Ek 1R mgr Lim Makroekonomia dr A Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ek-1r-mgr-lim-makroekonomia-dr-a-chudzik
Permanent
2020/21 Egzamin dyplomowy
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-egzamin-dyplomowy
Permanent
2020/21 Pod_Przyg. Ped. Psychologia społeczna Edyta Buczkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_przyg-ped-psychologia-spoleczna-edyta-buczkowska
Permanent
2020/21 Pod_Przyg. Ped. Rozwój zawodowy nauczyciela Renata Zaborek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_przyg-ped-rozwoj-zawodowy-nauczyciela-renata-zaborek
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_Anatomia_Sem._mgr Urszula Sitarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_anatomia_sem-_mgr-urszula-sitarska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_Mikrobiologia i parazytologia._mgr Małgorzata Romańska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_mikrobiologia-i-parazytologia-_mgr-malgorzata-romanska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_Etyka zawodu pielęgniarki_W_dr Jolanta Kuzka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_etyka-zawodu-pielegniarki_w_dr-jolanta-kuzka
Permanent
2020/21 BN_2_Lic Struktury i zadania formacji MSW mgr Marek Hebda
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-bn_2_lic-struktury-i-zadania-formacji-msw-mgr-marek-hebda
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Współczesne problemy psychologii – prof. Tadeusz Pietras
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-wspolczesne-problemy-psychologii-prof-tadeusz-pietras
Permanent
2010/2021 Ek mgr 1R Oc Lim Current Problems in Global Economy Khatuna Chapichadze
https://wsbip.clickmeeting.com/2010-2021-ek-mgr-1r-oc-lim-current-problems-in-global-economy-khatuna-chapichadze
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Genetyka mgr Aleksandra Kiełtyka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-genetyka-mgr-aleksandra-kieltyka
Permanent
2020/21 KS Leczenie ran dla pielęgniarek - Dorota Kowalczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ks-leczenie-ran-dla-pielegniarek-dorota-kowalczyk
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Fizjologia prof Marek Koziorowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-fizjologia-prof-marek-koziorowski
Permanent
2020/21 Pod_Przyg. Ped. Psychologia uczenia się A. Mitoraj-Broda
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_przyg-ped-psychologia-uczenia-sie-a-mitoraj-broda
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC BHP Skurska Karolina
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-bhp-skurska-karolina
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Podstawy bezpieczeństwa Marian Cichoń
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-podstawy-bezpieczenstwa-marian-cichon
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Promocja zdrowia Aleksandra Kiełtyka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-promocja-zdrowia-aleksandra-kieltyka
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Anatomia dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-anatomia-dr-monika-borek
Permanent
2020-2021-PIEL.POMOST-1R-LIM-LIC Patologia mgr Renata Augustyn
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-piel-pomost-1r-lim-lic-patologia-mgr-renata-augustyn
Permanent
2020/21 PIEL_Pom_1R_LIC A,B,C Chirurgia i piel. chirurgiczne – dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-piel_pom_1r_lic-a-b-c-chirurgia-i-piel-chirurgiczne-dr-monika-borek
Permanent
2020/21 Tomaszów spotkanie
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-tomaszow-spotkanie
Permanent
2020_2021_Piel_3R _LIC_TOM_Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne_dr Wioletta Krawczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_3r-_lic_tom_geriatria-i-pielegniarstwo-geriatryczne_dr-wioletta-krawczyk
Permanent
2020/21 Pod_Przyg. Ped. Uczeń z trudnościami w uczeniu się dr I. Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_przyg-ped-uczen-z-trudnosciami-w-uczeniu-sie-dr-i-zaborowska
Permanent
2020/21 Pod_Przyg. Ped. Pedeutologia dr R. Zaborek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_przyg-ped-pedeutologia-dr-r-zaborek
Permanent
2020/21 Pod_Przyg. Ped. System oświaty dr R. Zaborek
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_przyg-ped-system-oswiaty-dr-r-zaborek
Permanent
2020/21 Pod_Przyg. Ped. Zagrożenia dzieci i młodzieży mgr A. Adamska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-pod_przyg-ped-zagrozenia-dzieci-i-mlodziezy-mgr-a-adamska
Permanent
Egzamin dyplomowy
https://wsbip.clickmeeting.com/egzamin-dyplomowy
Permanent
*********** Semestr letni 2020/21 ************
https://wsbip.clickmeeting.com/-semestr-letni-2020-21-
Permanent
2020-21-ped_1r_lic-pojecia-i-systemy-pedagogiczn-dr-Kalamaga Grazyna
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-pojecia-i-systemy-pedagogiczn-dr-kalamaga-grazyna
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Pedagogika specjalna - dr hab. Mariusz Jędrzejko
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-pedagogika-specjalna-dr-hab-mariusz-jedrzejko
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Problemy pieczy zastępczej - dr Anna Zybura
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-problemy-pieczy-zastepczej-dr-anna-zybura
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Instytucjonalne formy opieki i wychowania - dr Marek Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-instytucjonalne-formy-opieki-i-wychowania-dr-marek-swieca
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Wybrane zagadnienia pedagogiki rodzinnej - dr Aldona Kopik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-wybrane-zagadnienia-pedagogiki-rodzinnej-dr-aldona-kopik
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Poradnictwo opiekuńcze - mgr Anna Pytlakowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-poradnictwo-opiekuncze-mgr-anna-pytlakowska
Permanent
2020/21 PED_2R_LIC Psychologia człowieka dorosłego - dr Tomasz Gosztyła
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_lic-psychologia-czlowieka-doroslego-dr-tomasz-gosztyla
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Edukacja plastyczna z metodyką - mgr Ewa Gawron
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-edukacja-plastyczna-z-metodyka-mgr-ewa-gawron
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Metody wspierające naukę czytania i pisania - dr Aldona Kopik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-metody-wspierajace-nauke-czytania-i-pisania-dr-aldona-kopik
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Metody wspierające naukę czytania i pisania - mgr Mariola Krawczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-metody-wspierajace-nauke-czytania-i-pisania-mgr-mariola-krawczyk
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Przyroda w przedszkolu - dr Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-przyroda-w-przedszkolu-dr-miroslawa-parlak
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Plastyka w przedszkolu - mgr Ewa Gawron
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-plastyka-w-przedszkolu-mgr-ewa-gawron
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - dr Małgorzata Wolska-Długosz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-metodyka-pracy-opiekunczo-wychowawczej-dr-malgorzata-wolska-dlugosz
Permanent
2020/21 PED_3R_LIC Diagnoza pedagogiczna - dr Izabela Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_3r_lic-diagnoza-pedagogiczna-dr-izabela-zaborowska
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Podstawy etyki - dr ks. Łukasz Sadłocha
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-podstawy-etyki-dr-ks-lukasz-sadlocha
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Antropologia kulturowa – dr Marek Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-antropologia-kulturowa-dr-marek-swieca
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Pojęcia i systemy pedagogiczne – dr Marek Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-pojecia-i-systemy-pedagogiczne-dr-marek-swieca
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Pedagogika porównawcza - dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-pedagogika-porownawcza-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Pedeutologia - doc. dr Sylwester Scisłowicz (wspólne dal całego II roku)
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-pedeutologia-doc-dr-sylwester-scislowicz-wspolne-dal-calego-ii-roku-
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Teoria wychowania - dr Magdalena Kalista-Jasiak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-teoria-wychowania-dr-magdalena-kalista-jasiak
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia – prof. dr hab. Barbara Kałdon
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia-prof-dr-hab-barbara-kaldon
Permanent
2020/21 PED_1R_LIC Teoria kształcenia ustawicznego - dr Sylwester Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_lic-teoria-ksztalcenia-ustawicznego-dr-sylwester-scislowicz
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Organizacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych – dr Magdalena Kalista-Jasiak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-organizacja-pracy-placowek-opiekunczo-wychowawczych-dr-magdalena-kalista-jasiak
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Resocjalizacja w środowisku otwartym – prof. dr hab. Barbara Kałdon
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-resocjalizacja-w-srodowisku-otwartym-prof-dr-hab-barbara-kaldon
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Wsparcie społeczne – dr Anna Zybura
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-wsparcie-spoleczne-dr-anna-zybura
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Techniki mediacyjne w resocjalizacji i sądownictwie - mgr Magdalena Kaptur-Woźnia
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-techniki-mediacyjne-w-resocjalizacji-i-sadownictwie-mgr-magdalena-kaptur-woznia
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Problemy opieki nad osobą starszą – dr Agnieszka Pawłowska-Muc
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-problemy-opieki-nad-osoba-starsza-dr-agnieszka-pawlowska-muc
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Współpraca ze środowiskiem lokalnym - mgr Elżbieta Rutecka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-wspolpraca-ze-srodowiskiem-lokalnym-mgr-elzbieta-rutecka
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Seminarium magisterskie - dr Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-seminarium-magisterskie-dr-miroslawa-parlak
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Pedagogika działań twórczych - dr Marek Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-pedagogika-dzialan-tworczych-dr-marek-swieca
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Edukacja muzyczna z metodyką - mgr Małgorzata Banasik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-edukacja-muzyczna-z-metodyka-mgr-malgorzata-banasik
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - mgr Rutecka Elżbieta
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-metodyka-pracy-opiekunczo-wychowawczej-mgr-rutecka-elzbieta
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Formy teatru dziecięcego - dr Marek Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-formy-teatru-dzieciecego-dr-marek-swieca
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Trening umiejętności wychowawczych - dr Aldona Kopik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-trening-umiejetnosci-wychowawczych-dr-aldona-kopik
Permanent
2020/21 PED_2R_MGR Trening umiejętności wychowawczych - dr Magdalena Kalista-Jasiak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_2r_mgr-trening-umiejetnosci-wychowawczych-dr-magdalena-kalista-jasiak
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Seminarium magisterskie - dr Magdalena Kalista-Jasiak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-seminarium-magisterskie-dr-magdalena-kalista-jasiak
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej - dr Małgorzata Wolska-Długosz
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-wspolczesne-tendencje-w-pedagogice-opiekunczej-dr-malgorzata-wolska-dlugosz
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej - mgr Kula Katarzyna
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-wspolczesne-tendencje-w-pedagogice-opiekunczej-mgr-kula-katarzyna
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Subkultury młodzieżowe - prof. dr hab. Barbara Kałdon
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-subkultury-mlodziezowe-prof-dr-hab-barbara-kaldon
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Seminarium magisterskie - dr Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-seminarium-magisterskie-dr-miroslawa-parlak
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Metodyka wychowania przedszkolnego - dr Izabela Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-metodyka-wychowania-przedszkolnego-dr-izabela-zaborowska
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Metodyka wychowania przedszkolnego - mgr Danuta Kapsa
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-metodyka-wychowania-przedszkolnego-mgr-danuta-kapsa
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - dr Aldona Kopik
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-metodyka-zintegrowanej-edukacji-wczesnoszkolnej-dr-aldona-kopik
Permanent
2020/21 PED_1R_MGR Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - mgr Mariola Krawczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-21-ped_1r_mgr-metodyka-zintegrowanej-edukacji-wczesnoszkolnej-mgr-mariola-krawczyk
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC_Farmakologia_dr Agnieszka Kurosad
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic_farmakologia_dr-agnieszka-kurosad
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC_Patologia_lek. med. Barbara Strzelbicka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic_patologia_lek-med-barbara-strzelbicka
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC_Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne_lek. med. B Strzelbicka
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic_choroby-wewnetrzne-i-pielegniarstwo-internistyczne_lek-med-b-strzelbicka
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC_Zdrowie publiczne_prof. dr hab. Bożena Zboina
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic_zdrowie-publiczne_prof-dr-hab-bozena-zboina
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC_Radiologia_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic_radiologia_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2020_2021_Piel_1R _LIC_Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne_dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2020_2021_piel_1r-_lic_choroby-wewnetrzne-i-pielegniarstwo-internistyczne_dr-dorota-maciag
Permanent
2020 2021 PED MGR 2R LIM EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA DR AGNIESZKA HORNECKA LABA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-mgr-2r-lim-edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia-dr-agnieszka-hornecka-laba
Permanent
2020 2021 PED MGR 2R LIM TRENING UMIEJETNOSCI WYCHOWAWCZYCH DR DANUTA OCHOJSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-mgr-2r-lim-trening-umiejetnosci-wychowawczych-dr-danuta-ochojska
Permanent
2020 2021 PED MGR 2R LIM PRACA Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH DR AGNIESZKA HORNE
https://wsbip.clickmeeting.com/2020-2021-ped-mgr-2r-lim-praca-z-dzieckiem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-dr-agnieszka-horne