Makroekonomia
https://wsbip.clickmeeting.com/makroekonomia
Permanent
Seminarium Dyplomowe A Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-a-chudzik
Permanent
Gospodarka regionalna A Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/gospodarka-regionalna-a-chudzik
Permanent
Historia gospodarcza J Dulewicz
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-gospodarcza-j-dulewicz
Permanent
System bankowy z elementami polityki pieniężnej P Furgacz
https://wsbip.clickmeeting.com/system-bankowy-z-elementami-polityki-pienieznej-p-furgacz
Permanent
Seminarium dyplomowe T Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-t-jarocki
Permanent
Ekonomia integracji europejskiej - ćwiczenia T Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/ekonomia-integracji-europejskiej-cwiczenia-t-jarocki
Permanent
Ekonomia międzynarodowa T Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/ekonomia-miedzynarodowa-t-jarocki
Permanent
Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń ekonomicznych M Leszczyński
https://wsbip.clickmeeting.com/monitorowanie-i-prognozowanie-zagrozen-ekonomicznych-m-leszczynski
Permanent
Seminarium dyplomowe W Tokarska-Ołownia
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-w-tokarska-olownia
Permanent
Rachunkowość zarządcza W Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/rachunkowosc-zarzadcza-w-lichota
Permanent
Rynek kapitałowy lub finansowy W Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/rynek-kapitalowy-lub-finansowy-w-lichota
Permanent
Rachunkowość zarządcza - Ek mgr 2 rok W Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/rachunkowosc-zarzadcza-ek-mgr-2-rok-w-lichota
Permanent
Marketing E Szymańska
https://wsbip.clickmeeting.com/marketing-e-szymanska
Permanent
Nauka o państwie- cwiczenia Tomaszewska N
https://wsbip.clickmeeting.com/nauka-o-panstwie-cwiczenia-tomaszewska-n
Permanent
Historia myśli ekonomicznej G Walerysiak
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-mysli-ekonomicznej-g-walerysiak
Permanent
Podstawy Bezpieczeństwa J Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/podstawy-bezpieczenstwa-j-zak
Permanent
Seminarium dyplomowe Z Żelazowska
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-z-zelazowska
Permanent
Nauka o państwie - ćwiczenia L Kuzka
https://wsbip.clickmeeting.com/nauka-o-panstwie-cwiczenia-l-kuzka
Permanent
Międzynarodowe konflikty polityczne-ćwicz P Furgacz
https://wsbip.clickmeeting.com/miedzynarodowe-konflikty-polityczne-cwicz-p-furgacz
Permanent
Doktryny polityczne-ćwiczenia M Mikołajczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/doktryny-polityczne-cwiczenia-m-mikolajczyk
Permanent
Prawne podstawy bezpieczeństwa-cwiczenia A Pietrzyk
https://wsbip.clickmeeting.com/prawne-podstawy-bezpieczenstwa-cwiczenia-a-pietrzyk
Permanent
Seminarium dyplomowe BN J Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-bn-j-zak
Permanent
Profil i poligr systemy weryfikacji bezp osob M Oziębłowski
https://wsbip.clickmeeting.com/profil-i-poligr-systemy-weryfikacji-bezp-osob-m-ozieblowski
Permanent
Ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwach
https://wsbip.clickmeeting.com/ochrona-informacji-niejawnych-w-przedsiebiorstwach
Permanent
Historia myśli ekonomicznej Przemyśl W Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-mysli-ekonomicznej-przemysl-w-lichota
Permanent
Rynek kapitałowy i finansowy Przemyśl w Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/rynek-kapitalowy-i-finansowy-przemysl-w-lichota
Permanent
ekonomia międzynarodowa Przemyśl P. Filip
https://wsbip.clickmeeting.com/ekonomia-miedzynarodowa-przemysl-p-filip
Permanent
Podstawy Ekonomii A Gapys
https://wsbip.clickmeeting.com/podstawy-ekonomii-a-gapys
Permanent
Międzynarodowe stosunki gospodarcze. A Gapys
https://wsbip.clickmeeting.com/mgs-a-gapys
Permanent
Historia Myśli Ekonomicznej
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-mysli-ekonomicznej
Permanent
Sieci Komputerowe
https://wsbip.clickmeeting.com/sieci-komputerowe
Permanent
Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe Przemysław Foks
https://wsbip.clickmeeting.com/doradztwo-finansowe-i-ubezpieczeniowe-przemyslaw-foks
Permanent
Międzynarodowe konflikty polityczne – ćwiczenia P Furgacz
https://wsbip.clickmeeting.com/miedzynarodowe-konflikty-polityczne-cwiczenia-p-furgacz
Permanent
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe – ćwiczenia W Łysek
https://wsbip.clickmeeting.com/dyplomacja-i-stosunki-miedzynarodowe-cwiczenia-w-lysek
Permanent
Historia wojskowości – ćwiczenia J Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-wojskowosci-cwiczenia-j-zak
Permanent
System bezpieczeństwa narodowego – ćwiczenia J Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/system-bezpieczenstwa-narodowego-cwiczenia-j-zak
Permanent
Społeczeństwo Polski i świata w XX i XXI wieku P Furgacz
https://wsbip.clickmeeting.com/spoleczenstwo-polski-i-swiata-w-xx-i-xxi-wieku-p-furgacz
Permanent
Systemy autonomii politycznych – ćwiczenia P Furgacz
https://wsbip.clickmeeting.com/systemy-autonomii-politycznych-cwiczenia-p-furgacz
Permanent
Seminarium dyplomowe J Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-j-zak
Permanent
Nowoczesne technologie w służbach bezpieczeństwa i obronności.
https://wsbip.clickmeeting.com/nowoczesne-technologie-w-sluzbach-bezpieczenstwa-i-obronnosci
Permanent
Bezpieczeństwo teleinformatyczne – ćwiczenia J Rychlica
https://wsbip.clickmeeting.com/bezpieczenstwo-teleinformatyczne-cwiczenia-j-rychlica
Permanent
Międzynarodowe stosunki gospodarcze A Gapys-Bałdyga
https://wsbip.clickmeeting.com/miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze-a-gapys-baldyga
Permanent
W Łysek Dyplomacja i stosunki międzynarodowe – ćwiczenia
https://wsbip.clickmeeting.com/w-lysek-dyplomacja-i-stosunki-miedzynarodowe-cwiczenia
Permanent
Rachunkowość Zarządcza 2018/2019 Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/rachunkowosc-zarzadcza-2018-2019-wojciech-lichota
Permanent
Historia gospodarcza 2018/19 Barbara Kasprzyk-Dulewicz
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-gospodarcza-2018-19-barbara-kasprzyk-dulewicz
Permanent
Analiza koniunktury i badanie rynku 2018 Chudzik Arkadiusz
https://wsbip.clickmeeting.com/analiza-koniunktury-i-badanie-rynku-2018-chudzik-arkadiusz
Permanent
Mikroekonomia 1R Lic Ekonomia 2018-Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/mikroekonomia-1r-lic-ekonomia-2018-tomasz-jarocki
Permanent
Finanse Publiczne i Rynki Finansowe 2R Lic 2018 -Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/finanse-publiczne-i-rynki-finansowe-2r-lic-2018-tomasz-jarocki
Permanent
Prawo handlowe 3R Lic Ekonomia 2018- Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/prawo-handlowe-3r-lic-ekonomia-2018-tomasz-jarocki
Permanent
Ekonomia międzynarodowa 1R mgr Ekonomia 2018 - Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/ekonomia-miedzynarodowa-1r-mgr-ekonomia-2018-tomasz-jarocki
Permanent
Seminarium 2 R mgr Ekonomia 2018 -Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-2-r-mgr-ekonomia-2018-tomasz-jarocki
Permanent
Prawne aspekty bezpieczeństwa BN 2R 2018- Sławińska Sylwia
https://wsbip.clickmeeting.com/prawne-aspekty-bezpieczenstwa-bn-2r-2018-slawinska-sylwia
Permanent
Podstawy Ekonomii BN 1R 2018 - Chudzik Arkadiusz
https://wsbip.clickmeeting.com/podstawy-ekonomii-bn-1r-2018-chudzik-arkadiusz
Permanent
Mikroekonomia cwicz 2018 Ek Lic 1R - Tokarska-Ołownia Wioletta
https://wsbip.clickmeeting.com/mikroekonomia-cwicz-2018-ek-lic-1r-tokarska-olownia-wioletta
Permanent
Historia myśli ekonomicznej. Ek mgr 1R 2018 - dr Tokarska-Ołownia Wioletta
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-mysli-ekonomicznej-ek-mgr-1r-2018-dr-tokarska-olownia-wioletta
Permanent
Seminarium Dyplomowe Ek mgr 2R 2018- dr Tokarska-Ołownia Wioletta
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-ek-mgr-2r-2018-dr-tokarska-olownia-wioletta
Permanent
Seminarium dyplomowe Ek. Lic 3R 2018- dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-ek-lic-3r-2018-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
Ekonomia menedżerska Ek mgr 1R 2018 - dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/ekonomia-menedzerska-ek-mgr-1r-2018-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
Nauka o państwie. Ek lic 1R - dr Wojciech Łysek
https://wsbip.clickmeeting.com/nauka-o-panstwie-ek-lic-1r-dr-wojciech-lysek
Permanent
Podstawy bezpieczeństwa. Ek lic 1R 2018- dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/podstawy-bezpieczenstwa-ek-lic-1r-2018-dr-jakub-zak
Permanent
Seminarium dyplomowe Ek mgr 2R 2018- dr Anna Żelazowska-Przewłoka
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-ek-mgr-2r-2018-dr-anna-zelazowska-przewloka
Permanent
Wykład monograficzny Ek lic 1R 2018 - prof. Marek Leszczyński
https://wsbip.clickmeeting.com/wyklad-monograficzny-ek-lic-1r-2018-prof-marek-leszczynski
Permanent
Rachunkowość zarządcza Ek mgr 2R 2018- dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/rachunkowosc-zarzadcza-ek-mgr-2r-2018-dr-wojciech-lichota
Permanent
Technologia informacyjna Ek lic 1R 2018- Bąbel Łukasz
https://wsbip.clickmeeting.com/technologia-informacyjna-ek-lic-1r-2018-babel-lukasz
Permanent
Prawo i postępowanie administracyjne Ek lic 3R 2018 - dr Tomasz Góra
https://wsbip.clickmeeting.com/prawo-i-postepowanie-administracyjne-ek-lic-3r-2018-dr-tomasz-gora
Permanent
Organizacje pozarządowe Ek Lic 3R 2018- dr Paweł Gotowiecki
https://wsbip.clickmeeting.com/organizacje-pozarzadowe-ek-lic-3r-2018-dr-pawel-gotowiecki
Permanent
Polityka Społeczna Ek lic 2R 2018
https://wsbip.clickmeeting.com/polityka-spoleczna-ek-lic-2r-2018
Permanent
Fundusze strukturalne w rozwoju.przedsiębiorstw i rozwoju regionalnym Ek mgr 2R 2018 drJan Szewczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/fundusze-strukturalne-w-rozwoju-przedsiebiorstw-i-rozwoju-regionalnym-ek-mgr-2r-2018-drjan-szewczyk
Permanent
Prawne aspekty bezpieczeństwa BN 2R 2018 - Sławińska Sylwia
https://wsbip.clickmeeting.com/-prawne-aspekty-bezpieczenstwa-bn-2r-2018-slawinska-sylwia
Permanent
Polityka podatkowa – dr Alina Walenia Lim
https://wsbip.clickmeeting.com/polityka-podatkowa-dr-alina-walenia-lim
Permanent
Organizacja i technika handlu – dr Wiktor Krasa Lim
https://wsbip.clickmeeting.com/organizacja-i-technika-handlu-dr-wiktor-krasa-lim
Permanent
Finanse przedsiębiorstw – dr Krzysztof Sala Lim
https://wsbip.clickmeeting.com/finanse-przedsiebiorstw-dr-krzysztof-sala-lim
Permanent
Ekonomia menadżerska – dr Alina Walenia Lim 2018
https://wsbip.clickmeeting.com/ekonomia-menadzerska-dr-alina-walenia-lim-2018
Permanent
Ekonomia międzynarodowa – dr Grzegorz Panek Lim 2018
https://wsbip.clickmeeting.com/ekonomia-miedzynarodowa-dr-grzegorz-panek-lim-2018
Permanent
Marketing Ekonom Lic 2R 2018 dr Elżbieta Szymańska
https://wsbip.clickmeeting.com/marketing-ekonom-lic-2r-2018-dr-elzbieta-szymanska
Permanent
Seminarium dyplomowe Ekonomia 2Rok 2018 Przem Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-ekonomia-2rok-2018-przem-wojciech-lichota
Permanent
WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA BN 1R 2018 Anna Doliwa-Klepacka
https://wsbip.clickmeeting.com/wstep-do-prawoznawstwa-bn-1r-2018-anna-doliwa-klepacka
Permanent
Organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne państw BN 3R lic 2018 Anna Doliwa-Klepacka
https://wsbip.clickmeeting.com/organizacje-miedzynarodowe-i-procesy-integracyjne-panstw-bn-3r-lic-2018-anna-doliwa-klepacka
Permanent
Wykład monograficzny – Grzegorz Panek Lim 2018
https://wsbip.clickmeeting.com/wyklad-monograficzny-grzegorz-panek-lim-2018
Permanent
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1R BN 2018 Skurska Karolina
https://wsbip.clickmeeting.com/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-1r-bn-2018-skurska-karolina
Permanent
NAUKA O PAŃSTWIE 1R lic BN dr Furgacz Przemysław
https://wsbip.clickmeeting.com/nauka-o-panstwie-1r-lic-bn-dr-furgacz-przemyslaw
Permanent
Historia wojskowości BN 1R lic 2018 dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-wojskowosci-bn-1r-lic-2018-dr-jakub-zak
Permanent
Ekonomika bezpieczeństwa BN lic 1R dr Furgacz Przemysław
https://wsbip.clickmeeting.com/ekonomika-bezpieczenstwa-bn-lic-1r-dr-furgacz-przemyslaw
Permanent
Międzynarodowe konflikty polityczne BN 1 R 2018 dr Wojciech Łysek
https://wsbip.clickmeeting.com/miedzynarodowe-konflikty-polityczne-bn-1-r-2018-dr-wojciech-lysek
Permanent
Doktryny polityczne BN 2R 2018 prof. Magdalena Mikołajczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/doktryny-polityczne-bn-2r-2018-prof-magdalena-mikolajczyk
Permanent
Międzynarodowe sojusze militarno-polityczne BN 2R dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/miedzynarodowe-sojusze-militarno-polityczne-bn-2r-dr-jakub-zak
Permanent
Historia wojskowości BN 2R dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-wojskowosci-bn-2r-dr-jakub-zak
Permanent
System bezpieczeństwa narodowego BN 2R 2018 dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/system-bezpieczenstwa-narodowego-bn-2r-2018-dr-jakub-zak
Permanent
Społeczeństwo Polski i świata w XX i XXI wieku BN 2 R 2018 mgr Kuzka Lena
https://wsbip.clickmeeting.com/spoleczenstwo-polski-i-swiata-w-xx-i-xxi-wieku-bn-2-r-2018-mgr-kuzka-lena
Permanent
Systemy autonomii politycznych BN 2 R 2018 mgr Kuzka Lena
https://wsbip.clickmeeting.com/systemy-autonomii-politycznych-bn-2-r-2018-mgr-kuzka-lena
Permanent
Metodologia nauk o bezpieczeństwie BN 2R 2018 dr Paweł Gotowiecki
https://wsbip.clickmeeting.com/metodologia-nauk-o-bezpieczenstwie-bn-2r-2018-dr-pawel-gotowiecki
Permanent
Seminarium dyplomowe BN 3R dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-bn-3r-dr-jakub-zak
Permanent
Profilowanie i poligraf – systemy weryfikacji bezpieczeństwa osobowego BN 3R 2018 Oziębłowski M
https://wsbip.clickmeeting.com/profilowanie-i-poligraf-systemy-weryfikacji-bezpieczenstwa-osobowego-bn-3r-2018-ozieblowski-m
Permanent
Ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwach BN 3 R 20018 dr Mąka D
https://wsbip.clickmeeting.com/ochrona-informacji-niejawnych-w-przedsiebiorstwach-bn-3-r-20018-dr-maka-d
Permanent
Wykład monograficzna Ekonomia mgr 1R Marek Leszczyński
https://wsbip.clickmeeting.com/wyklad-monograficzna-ekonomia-mgr-1r-marek-leszczynski
Permanent
Bezpieczeństwo ekologiczne i żywnościowe Ek Prz. dr Wojciech Łysek
https://wsbip.clickmeeting.com/bezpieczenstwo-ekologiczne-i-zywnosciowe-ek-prz-dr-wojciech-lysek
Permanent
E-biznes
https://wsbip.clickmeeting.com/e-biznes
Permanent
Rynek kapitałowy i finansowy Ek 1R mgr Lim Robert Sajdak
https://wsbip.clickmeeting.com/rynek-kapitalowy-i-finansowy-ek-1r-mgr-lim-robert-sajdak
Permanent
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa 2 R mgr Lim
https://wsbip.clickmeeting.com/strategia-rozwoju-przedsiebiorstwa-2-r-mgr-lim
Permanent
Ubezpieczenia gospodarcze Ek 2R mgr Lim
https://wsbip.clickmeeting.com/ubezpieczenia-gospodarcze-ek-2r-mgr-lim
Permanent
Regulacje prawne funkcjonowania MSP Ek 2R mgr Lim
https://wsbip.clickmeeting.com/regulacje-prawne-funkcjonowania-msp-ek-2r-mgr-lim
Permanent
Historia wojskowości -1R BN lic - dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-wojskowosci-1r-bn-lic-dr-jakub-zak
Permanent
Międzynarodowe konflikty polityczne - 1 R BN lic 2019 dr W Łysek
https://wsbip.clickmeeting.com/miedzynarodowe-konflikty-polityczne-1-r-bn-lic-2019-dr-w-lysek
Permanent
Ekonomika bezpieczeństwa - 1R BN lic 2019 dr P. Furgacz
https://wsbip.clickmeeting.com/ekonomika-bezpieczenstwa-1r-bn-lic-2019-dr-p-furgacz
Permanent
Historia wojskowości 2R BN dr J.Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/historia-wojskowosci-2r-bn-dr-j-zak
Permanent
System bezpieczeństwa narodowego-2RBN lic 2019 dr J. Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/system-bezpieczenstwa-narodowego-2rbn-lic-2019-dr-j-zak
Permanent
Społeczeństwo Polski i świata w XX i XXI wieku 2R BN lic 2019 L Kuzka
https://wsbip.clickmeeting.com/spoleczenstwo-polski-i-swiata-w-xx-i-xxi-wieku-2r-bn-lic-2019-l-kuzka
Permanent
Metodologia nauk o bezpieczeństwie 2 R BN lic 2019 dr Paweł Gotowiecki
https://wsbip.clickmeeting.com/metodologia-nauk-o-bezpieczenstwie-2-r-bn-lic-2019-dr-pawel-gotowiecki
Permanent
Seminarium Dyplomowe 3R BN 2019 - dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-3r-bn-2019-dr-jakub-zak
Permanent
Bezpieczeństwo osobowe i przemysłowe 3R BN 2019 - dr D Mąka
https://wsbip.clickmeeting.com/bezpieczenstwo-osobowe-i-przemyslowe-3r-bn-2019-dr-d-maka
Permanent
Bezpieczeństwo teleinfomatyczne -3R BN 2019 J Rychlica
https://wsbip.clickmeeting.com/bezpieczenstwo-teleinfomatyczne-3r-bn-2019-j-rychlica
Permanent
Podstawy makroekonomii EK I rok lic. 2019 Dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/podstawy-makroekonomii-ek-i-rok-lic-2019-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
Seminarium dyplomowe EK. III rok lic. dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-ek-iii-rok-lic-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
Podstawy makroekonomii EK I rok lic. dr Wioletta Tokarska Ołownia
https://wsbip.clickmeeting.com/podstawy-makroekonomii-ek-i-rok-lic-dr-wioletta-tokarska-olownia
Permanent
Gospodarka regionalna Ek. III rok lic 2019 dr Agnieszka Rożek
https://wsbip.clickmeeting.com/gospodarka-regionalna-ek-iii-rok-lic-2019-dr-agnieszka-rozek
Permanent
Seminarium dyplomowe EK II rok mgr 2019 dr Wioletta Tokarska Ołownia
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-ek-ii-rok-mgr-2019-dr-wioletta-tokarska-olownia
Permanent
Seminarium dyplomowe Ek. II rok SUM 2019 dr Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-ek-ii-rok-sum-2019-dr-tomasz-jarocki
Permanent
Seminarium dyplomowe 10 godzin ćw II rok SUM 2019 Dr Anna Żelazowska-Przewłoka
https://wsbip.clickmeeting.com/seminarium-dyplomowe-10-godzin-cw-ii-rok-sum-2019-dr-anna-zelazowska-przewloka
Permanent
Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń ekonomicznych Ek I rok lic. Prof. Marek Leszczyński
https://wsbip.clickmeeting.com/monitorowanie-i-prognozowanie-zagrozen-ekonomicznych-ek-i-rok-lic-prof-marek-leszczynski
Permanent
Rynek kapitałowy i finansowy Ekonomia I rok SUM 2019 dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/rynek-kapitalowy-i-finansowy-ekonomia-i-rok-sum-2019-dr-wojciech-lichota
Permanent
Rachunkowość budżetowa Ekonomia. II rok SUM 2019 dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/rachunkowosc-budzetowa-ekonomia-ii-rok-sum-2019-dr-wojciech-lichota
Permanent
Podstawy prawa – Ekonomia. I rok lic. 2019 prof. Anna Doliwa - Klepacka
https://wsbip.clickmeeting.com/podstawy-prawa-ekonomia-i-rok-lic-2019-prof-anna-doliwa-klepacka
Permanent
Etyka w biznesie – Ekonomia. I rok lic. 2019 dr Przemysław Furgacz
https://wsbip.clickmeeting.com/etyka-w-biznesie-ekonomia-i-rok-lic-2019-dr-przemyslaw-furgacz
Permanent
MSG – w Ekonomia II rok lic. dr Anna Bałdyga
https://wsbip.clickmeeting.com/msg-w-ekonomia-ii-rok-lic-dr-anna-baldyga
Permanent
Ekonomia integracji – Ekonomia III rok lic.2019 dr Anna Bałdyga
https://wsbip.clickmeeting.com/ekonomia-integracji-ekonomia-iii-rok-lic-2019-dr-anna-baldyga
Permanent
Gospodarka regionalna – Ekonomia III rok lic. dr Agnieszka Rożek
https://wsbip.clickmeeting.com/gospodarka-regionalna-ekonomia-iii-rok-lic-dr-agnieszka-rozek
Permanent
E-biznes – Ekonomia I rok SUM 2019 mgr Katarzyna Lipska
https://wsbip.clickmeeting.com/e-biznes-ekonomia-i-rok-sum-2019-mgr-katarzyna-lipska
Permanent
Zasady i techniki negocjacji – Ekonomia III rok lic.2019 mgr Krzysztof Ołownia
https://wsbip.clickmeeting.com/zasady-i-techniki-negocjacji-ekonomia-iii-rok-lic-2019-mgr-krzysztof-olownia
Permanent
Prawo gospodarcze – Ekonomia I rok SUM 2019 dr Adam Pązik
https://wsbip.clickmeeting.com/prawo-gospodarcze-ekonomia-i-rok-sum-2019-dr-adam-pazik
Permanent
Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe – Ekonomia. II rok SUM 2019 mgr Dominik Kozieł
https://wsbip.clickmeeting.com/doradztwo-finansowe-i-ubezpieczeniowe-ekonomia-ii-rok-sum-2019-mgr-dominik-koziel
Permanent
Prawo gospodarcze Ek mgr 2R Lim 2019 dr Bartosz Gorzula
https://wsbip.clickmeeting.com/prawo-gospodarcze-ek-mgr-2r-lim-2019-dr-bartosz-gorzula
Permanent
Rachunkowość projektów UE Ekonomia 2R mgr- Patrycja Bartosiewicz
https://wsbip.clickmeeting.com/rachunkowosc-projektow-ue-ekonomia-2r-mgr-patrycja-bartosiewicz
Permanent
Nowoczesne technologie w służbie bezpieczeństwa i obronności. BN 3 Rok 2018 - dr Leszek Sykulski
https://wsbip.clickmeeting.com/nowoczesne-technologie-w-sluzbie-bezpieczenstwa-i-obronnosci-bn-3-rok-2018-dr-leszek-sykulski
Permanent
2019/20 Ek lic1 sem. Mikroekonomia (wykłady) (dr Wioletta Tokarska-Ołownia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic1-sem-mikroekonomia-wyklady-dr-wioletta-tokarska-olownia-
Permanent
2019/20 Ek lic1sem Historia gospodarcza (wykłady) (dr Jarosław Kasprzyk-Dulewicz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic1sem-historia-gospodarcza-wyklady-dr-jaroslaw-kasprzyk-dulewicz-
Permanent
2019/20 Ek lic1sem Podstawy bezpieczeństwa (dr Jakub Żak)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic1sem-podstawy-bezpieczenstwa-dr-jakub-zak-
Permanent
2019/20 Ek lic2sem Podstawy prawa (dr hab. Anna Doliwa-Klepacka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic2sem-podstawy-prawa-dr-hab-anna-doliwa-klepacka-
Permanent
2019/20 Ek lic2sem Podstawy makroekonomii (wykłady) (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic2sem-podstawy-makroekonomii-wyklady-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 Ek lic2sem Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń ekonomicznych (dr hab. Marek Leszczyński)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic2sem-monitorowanie-i-prognozowanie-zagrozen-ekonomicznych-dr-hab-marek-leszczynski-
Permanent
2019/20 Ek lic3sem Historia gospodarcza (dr Jarosław Kasprzyk-Dulewicz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic3sem-historia-gospodarcza-dr-jaroslaw-kasprzyk-dulewicz-
Permanent
2019/20 Ek lic3sem Polityka społeczna (dr Agnieszka Rożek)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic3sem-polityka-spoleczna-dr-agnieszka-rozek-
Permanent
2019/20 Ek lic3sem Ochrona własności intelektualnej (dr Adam Pązik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic3sem-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-dr-adam-pazik-
Permanent
2019/20 Ek lic3sem Marketing (dr Elżbieta Szymańska)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic3sem-marketing-dr-elzbieta-szymanska-
Permanent
2019/20 Ek lic3sem Finanse publiczne i rynki finansowe (wykłady) (dr Tomasz Jarocki)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic3sem-finanse-publiczne-i-rynki-finansowe-wyklady-dr-tomasz-jarocki-
Permanent
2019/20 Ek lic4sem Agrobiznes lub Ekonomika produkcji (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic4sem-agrobiznes-lub-ekonomika-produkcji-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 Ek lic4sem Międzynarodowe stosunki gospodarcze (dr Anna Bałdyga)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic4sem-miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze-dr-anna-baldyga-
Permanent
2019/20 Ek lic5sem System bankowy z elementami polityki pieniężnej (wykłady) (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic5sem-system-bankowy-z-elementami-polityki-pienieznej-wyklady-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2019/20 Ek lic5sem Rachunkowość zarządcza (wykłady) (dr Wojciech Lichota)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic5sem-rachunkowosc-zarzadcza-wyklady-dr-wojciech-lichota-
Permanent
2019/20 Seminarium dyplomowe (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-seminarium-dyplomowe-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 Ek lic6sem Ekonomia integracji europejskiej (wykłady) (dr Tomasz Jarocki)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic6sem-ekonomia-integracji-europejskiej-wyklady-dr-tomasz-jarocki-
Permanent
2019/20 Ek lic6sem Gospodarka regionalna (dr Agnieszka Rożek)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic6sem-gospodarka-regionalna-dr-agnieszka-rozek-
Permanent
2019/20 Ek lic6sem Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (wykłady) (dr Wojciech Lichota)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic6sem-rozwoj-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-wyklady-dr-wojciech-lichota-
Permanent
2019/20 Ek lic6sem Seminarium dyplomowe (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic6sem-seminarium-dyplomowe-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 Ek mgr1sem Ekonomia menedżerska (wykłady) (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1sem-ekonomia-menedzerska-wyklady-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 Ek mgr1sem Makroekonomia (wykłady) (dr Jan Szewczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1sem-makroekonomia-wyklady-dr-jan-szewczyk-
Permanent
2019/20 Ek mgr1sem Ewolucja myśli ekonomicznej a polityka gospodarcza (dr Wioletta Tokarska-Ołownia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1sem-ewolucja-mysli-ekonomicznej-a-polityka-gospodarcza-dr-wioletta-tokarska-olownia-
Permanent
2019/20 Ek mgr1sem Ekonomia międzynarodowa (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1sem-ekonomia-miedzynarodowa-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2019/20 Ek mgr1sem Wykład monograficzny (dr hab. Marek Leszczyński)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1sem-wyklad-monograficzny-dr-hab-marek-leszczynski-
Permanent
2019/20 Ek mgr2sem Prawo gospodarcze (wykłady) (dr Adam Pązik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr2sem-prawo-gospodarcze-wyklady-dr-adam-pazik-
Permanent
2019/20 Ek mgr2sem E-biznes (wykłady) (dr Rafał Kołodziejczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr2sem-e-biznes-wyklady-dr-rafal-kolodziejczyk-
Permanent
2019/20 Ek mgr2sem Rynek kapitałowy i finansowy (wykłady) (dr Wojciech Lichota)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr2sem-rynek-kapitalowy-i-finansowy-wyklady-dr-wojciech-lichota-
Permanent
2019/20 Ek mgr3sem Ekonomika zasobów organizacji (wykłady) (dr Jan Szewczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3sem-ekonomika-zasobow-organizacji-wyklady-dr-jan-szewczyk-
Permanent
2019/20 Ek mgr3sem Organizacja i technika handlu (wykłady) (dr Anna Bałdyga)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3sem-organizacja-i-technika-handlu-wyklady-dr-anna-baldyga-
Permanent
2019/20 Ek mgr3sem Finanse przedsiębiorstw (wykłady) (dr Wojciech Lichota)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3sem-finanse-przedsiebiorstw-wyklady-dr-wojciech-lichota-
Permanent
2019/20 Ek mgr3sem Polityka podatkowa (wykłady)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3sem-polityka-podatkowa-wyklady-
Permanent
2019/20 Ek mgr3sem Seminarium dyplomowe (dr Tomasz Jarocki)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3sem-seminarium-dyplomowe-dr-tomasz-jarocki-
Permanent
2019/20 Ek mgr4sem Regulacje prawne funkcjonowania MSP lub Polityka spójności UE
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr4sem-regulacje-prawne-funkcjonowania-msp-lub-polityka-spojnosci-ue
Permanent
2019/20 Ek mgr4sem Planowanie, finansowanie i ocena przedsięwzięć gospodarczych (wykłady) (dr A Żel)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr4sem-planowanie-finansowanie-i-ocena-przedsiewziec-gospodarczych-wyklady-dr-a-zel-
Permanent
2019/20 Ek mgr4sem Zarządzanie finansami (wykłady) (dr Wojciech Lichota)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr4sem-zarzadzanie-finansami-wyklady-dr-wojciech-lichota-
Permanent
2019/20 Ek mgr4sem Seminarium dyplomowe (dr Wioletta Tokarska-Ołownia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr4sem-seminarium-dyplomowe-dr-wioletta-tokarska-olownia-
Permanent
2019/20 Ek mgr4sem Seminarium dyplomowe (dr Tomasz Jarocki)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr4sem-seminarium-dyplomowe-dr-tomasz-jarocki-
Permanent
2019/20 Ek lic4semLim Międzynarodowe stosunki gospodarcze (dr Anna Bałdyga)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic4semlim-miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze-dr-anna-baldyga-
Permanent
2019/20 Ek mgr1semLim Ekonomia międzynarodowa (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr1semlim-ekonomia-miedzynarodowa-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2019/20 BN lic1sem Wstęp do nauki o polityce (dr hab. Magdalena Mikołajczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic1sem-wstep-do-nauki-o-polityce-dr-hab-magdalena-mikolajczyk-
Permanent
2019/20 BN lic1sem Nauka o państwie (wykłady) (dr hab. Magdalena Mikołajczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic1sem-nauka-o-panstwie-wyklady-dr-hab-magdalena-mikolajczyk-
Permanent
2019/20 BN lic1sem Podstawy ekonomii (wykłady) (dr Arkadiusz Chudzik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic1sem-podstawy-ekonomii-wyklady-dr-arkadiusz-chudzik-
Permanent
2019/20 BN lic1sem Wstęp do prawoznawstwa (wykłady) (dr hab. Anna Doliwa-Klepacka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic1sem-wstep-do-prawoznawstwa-wyklady-dr-hab-anna-doliwa-klepacka-
Permanent
2019/20 BN lic1sem Organizacja i zarządzanie (wykłady) (dr Jan Szewczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic1sem-organizacja-i-zarzadzanie-wyklady-dr-jan-szewczyk-
Permanent
2019/20 BN lic2sem Historia wojskowości (wykłady) (dr Jakub Żak)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic2sem-historia-wojskowosci-wyklady-dr-jakub-zak-
Permanent
2019/20 BN lic2sem Międzynarodowe konflikty polityczne (dr. płk Krzysztof Surdyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic2sem-miedzynarodowe-konflikty-polityczne-dr-plk-krzysztof-surdyk-
Permanent
2019/20 BN lic2sem Teoria bezpieczeństwa (dr inż., płk w st. spocz. Dobrosław Mąka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic2sem-teoria-bezpieczenstwa-dr-inz-plk-w-st-spocz-dobroslaw-maka-
Permanent
2019/20 BN lic3sem Kulturowe i religijne uwarunkowania konfliktów międzynarodowych(mgr Wiktor Możgin
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic3sem-kulturowe-i-religijne-uwarunkowania-konfliktow-miedzynarodowych-mgr-wiktor-mozgin
Permanent
2019/20 BN lic3sem Integracja europejska (wykłady) (mgr Wiktor Możgin)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic3sem-integracja-europejska-wyklady-mgr-wiktor-mozgin-
Permanent
2019/20 BN lic3sem Struktury i zadania formacji MSW – bezpiecz. wewn. (wykłady) -mgr nad Marek Hebda
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic3sem-struktury-i-zadania-formacji-msw-bezpiecz-wewn-wyklady-mgr-nad-marek-hebda
Permanent
2019/20 BN lic3sem Strategia bezpieczeństwa (wykłady) (dr inż., gen. bryg.Jarosław Stróżyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic3sem-strategia-bezpieczenstwa-wyklady-dr-inz-gen-bryg-jaroslaw-strozyk-
Permanent
2019/20 Ek mgr 2 Rok Seminarium dyplomowe (dr Wioletta Tokarska-Ołownia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr-2-rok-seminarium-dyplomowe-dr-wioletta-tokarska-olownia-
Permanent
2019/20 BN lic4sem Ochrona własności intelektualnej (wykłady) (dr Adam Pązik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic4sem-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-wyklady-dr-adam-pazik-
Permanent
2019/20 BN lic4sem System bezpieczeństwa narodowego (wykłady) (dr inż.,gen.broni Anatol Wojtan)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic4sem-system-bezpieczenstwa-narodowego-wyklady-dr-inz-gen-broni-anatol-wojtan-
Permanent
2019/20 BN lic 4 sem Zarządzanie kryzysowe (wykłady) (mgr. płk Stefan Suska)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic-4-sem-zarzadzanie-kryzysowe-wyklady-mgr-plk-stefan-suska-
Permanent
2019/20 BN lic4sem Metodologia nauk o bezpieczeństwie (mgr Tomaszewska Natalia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic4sem-metodologia-nauk-o-bezpieczenstwie-mgr-tomaszewska-natalia-
Permanent
2019/20 BN lic4sem Współczesne zagrożenia cywilizacyjne (prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic4sem-wspolczesne-zagrozenia-cywilizacyjne-prof-dr-hab-katarzyna-sobolewska-myslik-
Permanent
2019/20 BN lic5sem Profilowanie i poligraf – (wykłady) (mgr Mieszko Oziębłowski)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic5sem-profilowanie-i-poligraf-wyklady-mgr-mieszko-ozieblowski-
Permanent
2019/20 BNlic5sem Podstawy prawne ochrony inform. niejawnych i danych osob. (dr inż., płk D Mąka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bnlic5sem-podstawy-prawne-ochrony-inform-niejawnych-i-danych-osob-dr-inz-plk-d-maka-
Permanent
2019/20 BN lic5sem Seminarium dyplomowe (dr inż., płk Dobrosław Mąka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic5sem-seminarium-dyplomowe-dr-inz-plk-dobroslaw-maka-
Permanent
2019/20 BN lic5sem Seminarium dyplomowe (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic5sem-seminarium-dyplomowe-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2019/20 BN lic6sem Infrastruktura krytyczna (wykłady) (mgr. płk rez. Stefan Suska)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic6sem-infrastruktura-krytyczna-wyklady-mgr-plk-rez-stefan-suska-
Permanent
2019/20 BN lic6sem Bezpieczeństwo osobowe i przemysłowe (dr inż., płk Dobrosław Mąka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic6sem-bezpieczenstwo-osobowe-i-przemyslowe-dr-inz-plk-dobroslaw-maka-
Permanent
2019/20 BN lic6sem Seminarium dyplomowe (dr inż., płk Dobrosław Mąka)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic6sem-seminarium-dyplomowe-dr-inz-plk-dobroslaw-maka-
Permanent
2019/20 BN lic6sem Seminarium dyplomowe (dr Przemysław Furgacz)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic6sem-seminarium-dyplomowe-dr-przemyslaw-furgacz-
Permanent
2019/20 Ek mgr3semLim „Etyka Biznesu” (dr Alina Walenia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr3semlim-etyka-biznesu-dr-alina-walenia-
Permanent
2019/20 BN lic3sem Strategia bezpieczeństwa2 (wykłady) (dr inż., gen. bryg.Jarosław Stróżyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-lic3sem-strategia-bezpieczenstwa2-wyklady-dr-inz-gen-bryg-jaroslaw-strozyk-
Permanent
2019/20 Ped lic3R Teoria i metodyka wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej (dr Aldona Kopik)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-lic3r-teoria-i-metodyka-wczesnej-edukacji-szkolnej-i-przedszkolnej-dr-aldona-kopik-
Permanent
2019/20 Ped lic.2R 4sem. "Pedagogika wczesnoszkolna" wykład-dr Mirosława Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-lic-2r-4sem-pedagogika-wczesnoszkolna-wyklad-dr-miroslawa-parlak
Permanent
2019/20 Ek mgr 2 rok. „Regulacje prawne małych i średnich przedsiębiorstw” mgr Szymon Kamela
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr-2-rok-regulacje-prawne-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-mgr-szymon-kamela
Permanent
2019/20 Ped. mgr 1R Pedagogika porównawcza-dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-mgr-1r-pedagogika-porownawcza-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2019/20 Ped. Lic 1R Podstawy organizacji i kultury pracy-dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-lic-1r-podstawy-organizacji-i-kultury-pracy-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2019/20 Ped. 1R lic Historia myśli pedagogicznej -dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-1r-lic-historia-mysli-pedagogicznej-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2019/20 Ek 2R lic Lim Zarządzanie (dr Jan Szewczyk)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-lim-zarzadzanie-dr-jan-szewczyk-
Permanent
2019/20 BN_1Rlic Technologia informacyjna Moryciński Mateusz mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1rlic-technologia-informacyjna-morycinski-mateusz-mgr
Permanent
2019/20 BN_1Rlic Bezpieczeństwo ekonomiczne Jarocki Tomasz dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1rlic-bezpieczenstwo-ekonomiczne-jarocki-tomasz-dr
Permanent
2019/20 BN_1Rlic Geografia polityczna Sławińska Sylwia mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1rlic-geografia-polityczna-slawinska-sylwia-mgr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Bezpieczeństwo imprez masowych-Kowalski Dominik dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-bezpieczenstwo-imprez-masowych-kowalski-dominik-dr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Zarządzanie kryzysowe-Suska Stefan mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-zarzadzanie-kryzysowe-suska-stefan-mgr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Metodologia nauk o bezpieczeństwie Wróbel Natalia mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-metodologia-nauk-o-bezpieczenstwie-wrobel-natalia-mgr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Bezpieczeństwo imprez masowych Sobczyk Robert mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-bezpieczenstwo-imprez-masowych-sobczyk-robert-mgr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Bezpieczeństwo imprez masowych Cichoń Marian mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-bezpieczenstwo-imprez-masowych-cichon-marian-mgr
Permanent
2019/20 BN2Rlic Obrona terytorialna Jakubczak Ryszard prof.
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-obrona-terytorialna-jakubczak-ryszard-prof-
Permanent
2019/20 Ek1R mgr Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnych organizacji- dr Jan Sze
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek1r-mgr-gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-w-praktyce-wspolczesnych-organizacji-dr-jan-sze
Permanent
2019/20 BN2Rlic Języka angielski-Klepacz Julita mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn2rlic-jezyka-angielski-klepacz-julita-mgr
Permanent
2019/20 Ek 1R mgr Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnych organizacji- dr Jan Sze
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-mgr-gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-w-praktyce-wspolczesnych-organizacji-dr-jan-sze
Permanent
2019/20 PED_IROK_LIC Socjologia Anna Zybura dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_irok_lic-socjologia-anna-zybura-dr
Permanent
2019/20 PED_IROK_LIC Emisja głosu Aneta Pierścińska Maruszewska dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_irok_lic-emisja-glosu-aneta-pierscinska-maruszewska-dr
Permanent
2019/20 PED_IIROK_LIC Język angielski Grudzień Wiesława mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_iirok_lic-jezyk-angielski-grudzien-wieslawa-mgr
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Pedagogika przedszkolna Parlak Mirosława dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-pedagogika-przedszkolna-parlak-miroslawa-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Edukacja środowiskowa z metodyką Parlak Mirosława dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-edukacja-srodowiskowa-z-metodyka-parlak-miroslawa-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką Kapsa Danuta mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-edukacja-motoryczno-zdrowotna-z-metodyka-kapsa-danuta-mgr
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Bezpieczeństwo w szkole Cichoń Marian mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-bezpieczenstwo-w-szkole-cichon-marian-mgr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Subkultury młodzieżowe Kałdon Barbara prof.
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-subkultury-mlodziezowe-kaldon-barbara-prof-
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej Winiarska Iwona mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-wspolczesne-tendencje-w-pedagogice-opiekunczej-winiarska-iwona-mgr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej-wykład Kopik Aldona dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-metodyka-zintegrowanej-edukacji-wczesnoszkolnej-wyklad-kopik-aldona-dr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej-ćwiczenia Krawczyk Mariola mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-metodyka-zintegrowanej-edukacji-wczesnoszkolnej-cwiczenia-krawczyk-mariola-mgr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Podstawy etyki Marzec Grzegorz mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-podstawy-etyki-marzec-grzegorz-mgr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Metodyka wychowania przedszkolnego - ćwiczenia Kapsa Danuta mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-metodyka-wychowania-przedszkolnego-cwiczenia-kapsa-danuta-mgr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej Chorab Monika dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-wspolczesne-tendencje-w-pedagogice-opiekunczej-chorab-monika-dr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Metodyka wychowania przedszkolnego - wykład Parlak Mirosława dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-metodyka-wychowania-przedszkolnego-wyklad-parlak-miroslawa-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Język angielski Magakian Grair dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-jezyk-angielski-magakian-grair-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Kałdon Barbara prof.
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia-kaldon-barbara-prof-
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Resocjalizacja w środowisku otwartym Kałdon Barbara prof.
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-resocjalizacja-w-srodowisku-otwartym-kaldon-barbara-prof-
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Trening umiejętności wychowawczych - wykład Kopik Aldona dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-trening-umiejetnosci-wychowawczych-wyklad-kopik-aldona-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - wykład Chorab Monika dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-metodyka-pracy-opiekunczo-wychowawczej-wyklad-chorab-monika-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Trening umiejętności wychowawczych - ćwiczenia Kalista-Jasiak Magdalena mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-trening-umiejetnosci-wychowawczych-cwiczenia-kalista-jasiak-magdalena-mgr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Współpraca ze środowiskiem lokalnym Rutecka Elżbieta mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-wspolpraca-ze-srodowiskiem-lokalnym-rutecka-elzbieta-mgr
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Organizacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych Zielińska Anna mgr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-organizacja-pracy-placowek-opiekunczo-wychowawczych-zielinska-anna-mgr
Permanent
2019/20 PIEL 1R Lic Choroby wewnętrzne i piel. internistyczne dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-1r-lic-choroby-wewnetrzne-i-piel-internistyczne-dr-dorota-maciag
Permanent
2019/20 PIEL 1R Lic Patologia dr Nikodem Skoczeń
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-1r-lic-patologia-dr-nikodem-skoczen
Permanent
2019/20 PIEL 1R Lic Genetyka dr Jerzy Stanisławek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-1r-lic-genetyka-dr-jerzy-stanislawek
Permanent
2019/20 PIEL 2R Lic Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-2r-lic-neurologia-i-pielegniarstwo-neurologiczne-dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019/20 Ek lic1 sem. Makroekonomia (wykłady) (dr Wioletta Tokarska-Ołownia)
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic1-sem-makroekonomia-wyklady-dr-wioletta-tokarska-olownia-
Permanent
2019/20 Ek lic 2R Polityka gospodarcza (wykłady) (dr Wioletta Tokarska-Ołown
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic-2r-polityka-gospodarcza-wyklady-dr-wioletta-tokarska-olown
Permanent
2019/20 EKON_1ROK_LIC Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnych organizacji dr J. Sz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_1rok_lic-gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-w-praktyce-wspolczesnych-organizacji-dr-j-sz
Permanent
2019/20 EKON_1ROK_MGR Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnych organizacji dr J. Sz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_1rok_mgr-gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-w-praktyce-wspolczesnych-organizacji-dr-j-sz
Permanent
2019/20 EKON_2ROK_mgr Regulacje prawne MSP mgr Kamela Szymon
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_2rok_mgr-regulacje-prawne-msp-mgr-kamela-szymon
Permanent
2019/20 EKON_2ROK_MGR Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnych organizacji dr J. Sz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_2rok_mgr-gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-w-praktyce-wspolczesnych-organizacji-dr-j-sz
Permanent
2019/20 EKON_2R_LIC Zarządzanie dr J. Szewczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_2r_lic-zarzadzanie-dr-j-szewczyk
Permanent
2019/20 EKON_3ROK_LIC Gospodarka regionalna dr A. Rożek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ekon_3rok_lic-gospodarka-regionalna-dr-a-rozek
Permanent
2019/20 Piel_2R_LIC Położnictwo, ginekologia i piel. ginekologiczno-połoznicze prof.Grażyna Iwanowic
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_2r_lic-poloznictwo-ginekologia-i-piel-ginekologiczno-poloznicze-prof-grazyna-iwanowic
Permanent
2019/20 Piel_2R_Lic Język angielski mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_2r_lic-jezyk-angielski-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2019/20 Ped 1R Tom mgr Pedagogika porównawcza dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-1r-tom-mgr-pedagogika-porownawcza-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2019/20 Ped 1R Tom jednolite mgr Tom Historia myśli pedagogicznej dr Grażyna Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-1r-tom-jednolite-mgr-tom-historia-mysli-pedagogicznej-dr-grazyna-kalamaga
Permanent
2019/20 Piel_3R_Lic Podstawowa opieka zdrowotna dr Wioletta Krawczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_3r_lic-podstawowa-opieka-zdrowotna-dr-wioletta-krawczyk
Permanent
2019/20 Ped 3R lic Wychowanie fizyczne we wczesnej edukacji – warsztaty metodyczne prof J. Nowocień
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-3r-lic-wychowanie-fizyczne-we-wczesnej-edukacji-warsztaty-metodyczne-prof-j-nowocien
Permanent
2019/20 BN 1R lic Selected problems in security studies Natalia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-1r-lic-selected-problems-in-security-studies-natalia
Permanent
2019/20 Piel_1R_lic Podstawy ratownictwa medycznego dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1r_lic-podstawy-ratownictwa-medycznego-dr-monika-borek
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_EDUKACJA MUZYCZNA Z METODYKĄ_DR JANUSZ BOCZAR
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_edukacja-muzyczna-z-metodyka_dr-janusz-boczar
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_TANIEC Z ELEMENTAMI CHOREOGRAFII_MGR MONIKA BOCZAR-SZCZYGIEŁ
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_taniec-z-elementami-choreografii_mgr-monika-boczar-szczygiel
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_METODYKA PRACY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ_DR EWA STAROPIĘTKA-KUNA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_metodyka-pracy-w-swietlicy-szkolnej_dr-ewa-staropietka-kuna
Permanent
2019_2020_EK_3R_LIM_LIC_GRA DECYZYJNA-ZRZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_3r_lim_lic_gra-decyzyjna-zrzadzanie-przedsiebiorstwem_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_3R_LIM_LIC_ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_3r_lim_lic_rozwoj-malych-i-srednich-przedsiebiorstw_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_3R_LIM_LIC_GOSPODARKA REGIONALNA_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_3r_lim_lic_gospodarka-regionalna_dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_Polityka gospodarcza_dr Wiktor Krasa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_polityka-gospodarcza_dr-wiktor-krasa
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_System administracji publicznej w Polsce_płk.mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_system-administracji-publicznej-w-polsce_plk-mgr-stefan-suska
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_Podstawy makroekonomii_mgr Michał Kądziołka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_podstawy-makroekonomii_mgr-michal-kadziolka
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_Statystyka opisowa_dr Franciszek Białas
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_statystyka-opisowa_dr-franciszek-bialas
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_Języka angielski_mgr Monika Leśniak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_jezyka-angielski_mgr-monika-lesniak
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_Organizacja I techniki biurowości_mgr Michał Kądzioła
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_organizacja-i-techniki-biurowosci_mgr-michal-kadziola
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_MGR_Rachunkowość finansowa i zarządcza mgr Jolanta Libura
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_mgr_rachunkowosc-finansowa-i-zarzadcza-mgr-jolanta-libura
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_MGR_Planowanie, finansowanie I ocena przedsięwzięć gospodarczych dr Paweł Nowak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_mgr_planowanie-finansowanie-i-ocena-przedsiewziec-gospodarczych-dr-pawel-nowak
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_Gospodarowanie kapitałem ludzkim dr Alina Walenia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_Globalizacja I integracja międzynarodowa dr Alina Walenia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_globalizacja-i-integracja-miedzynarodowa-dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_R_LIM_MGR_E-biznes_dr Grzegorz Panek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_r_lim_mgr_e-biznes_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_PRACA Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH_DR AGNIESZKA ŁABA-H
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_praca-z-dzieckiem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych_dr-agnieszka-laba-h
Permanent
2019_2020_EK_3R_LIM_LIC_ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_3r_lim_lic_zamowienia-publiczne_dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_organizacja-i-techniki-sprzedazy_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_MGR_STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_mgr_strategia-rozwoju-przedsiebiorstwa_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_MGR_OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_mgr_obrot-nieruchomosciami_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_Gospodarowanie kapitałem ludzkim_dr Alina Walenia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_gospodarowanie-kapitalem-ludzkim_dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_Globalizacja I integracja międzynarodowa_dr Alina Walenia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_globalizacja-i-integracja-miedzynarodowa_dr-alina-walenia
Permanent
2019/20 BN_3R_Lic Infrastruktura krytyczna mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_3r_lic-infrastruktura-krytyczna-mgr-stefan-suska
Permanent
2019/20 BN_3R_Lic Terroryzm i antyterroryzm mgr Wiktor Możgin
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_3r_lic-terroryzm-i-antyterroryzm-mgr-wiktor-mozgin
Permanent
2019/20 BN_3R_Lic Bezpieczeństwo osobowe i przemysłowe dr Dobrosław Mąka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_3r_lic-bezpieczenstwo-osobowe-i-przemyslowe-dr-dobroslaw-maka
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Ochrona zdrowia w sytuacjach kryzysowych dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-ochrona-zdrowia-w-sytuacjach-kryzysowych-dr-monika-borek
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Bezpieczeństwo imprez masowych mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-bezpieczenstwo-imprez-masowych-mgr-stefan-suska
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Ochrona własności intelektualnej dr Adam Pązik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-dr-adam-pazik
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic System bezpieczeństwa narodowego gen. dr Anatol Wojtan
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-system-bezpieczenstwa-narodowego-gen-dr-anatol-wojtan
Permanent
2019/20 BN_1R_Lic Międzynarodowe konflikty polityczne dr Krzysztof Surdyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1r_lic-miedzynarodowe-konflikty-polityczne-dr-krzysztof-surdyk
Permanent
2019/20 BN_1R_Lic Historia wojskowości dr Jakub Żak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1r_lic-historia-wojskowosci-dr-jakub-zak
Permanent
2019/20 Ek 3R Lic Ekonomia Integracji Europejskiej dr Tomasz Jarocki
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-ekonomia-integracji-europejskiej-dr-tomasz-jarocki
Permanent
2019/20 Ek 3R Lic Seminarium dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-seminarium-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Podstawy makroekonomii dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-podstawy-makroekonomii-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2019/20 Ek 2R Lic Metodologia nauk społ. dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-metodologia-nauk-spol-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2019/20 Ek 2R Lic Agrobiznes dr Arkadiusz Chudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-agrobiznes-dr-arkadiusz-chudzik
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Rynek kapitałowy i finansowy dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-rynek-kapitalowy-i-finansowy-dr-wojciech-lichota
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Prawo gospodarcze mgr Sylwia Barańska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-prawo-gospodarcze-mgr-sylwia-baranska
Permanent
2019/2020 Konto testowe Elżbieta Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-2020-konto-testowe-elzbieta-marek
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 1R Antropologia kulturowa – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-1r-antropologia-kulturowa-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 2R Pedagogika działań twórczych – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-2r-pedagogika-dzialan-tworczych-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 2R Pedeutologia – dr S. Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-2r-pedeutologia-dr-s-scislowicz
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIC Farmakologia Mgr Agnieszka Kurosad
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lic-farmakologia-mgr-agnieszka-kurosad
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIC Podstawy pielęgniarstwa Prof. dr hab. Barbara Ślusarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lic-podstawy-pielegniarstwa-prof-dr-hab-barbara-slusarska
Permanent
2019/20 PIEL_2ROK_TOMASZÓW_LIC Położnictwo, ginekologia pielęgniarstwo ginekol-położnicze Michalik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_2rok_tomaszow_lic-poloznictwo-ginekologia-pielegniarstwo-ginekol-poloznicze-michalik
Permanent
2019/20 PIEL 1ROK TOMASZÓW LIC Choroby wewnętrzne i piel. internistyczne Dr Grażyna Kozak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-1rok-tomaszow-lic-choroby-wewnetrzne-i-piel-internistyczne-dr-grazyna-kozak
Permanent
2019/20 Ek 2R SUM Finanse przedsiębiorstw mgr Sylwia Barańska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-sum-finanse-przedsiebiorstw-mgr-sylwia-baranska
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Wstęp do prawa prof. Anna Doliwa-Klepacka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-wstep-do-prawa-prof-anna-doliwa-klepacka
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Globalizacja i integracja międzyn. prof. Anna Doliwa-Klepacka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-globalizacja-i-integracja-miedzyn-prof-anna-doliwa-klepacka
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Język angielski mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-jezyk-angielski-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2019/20 Ek 3R Lic Zamówienia publiczne dr Zdzisław Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-zamowienia-publiczne-dr-zdzislaw-kalamaga
Permanent
2019/20 Ek 2RSUM Strategia i rozwoju przedsiębiorstwa dr Zdzisław Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2rsum-strategia-i-rozwoju-przedsiebiorstwa-dr-zdzislaw-kalamaga
Permanent
2019/20 Ek 2R Lic System adm. publicznej w Polsce dr Zdzisław Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-system-adm-publicznej-w-polsce-dr-zdzislaw-kalamaga
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Język angielski – mgr A. Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-jezyk-angielski-mgr-a-kwiatkowska
Permanent
2019/20_Pod_BHP_ Metodyka i dydaktyka prowadzenia szkoleń BHP_Mirosława_Parlak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20_pod_bhp_-metodyka-i-dydaktyka-prowadzenia-szkolen-bhp_miroslawa_parlak
Permanent
2019/20_POD_BHP_ Wypadki przy pracy i choroby zawodowe_ Analiza i ocena ryzyka zawodowego_Karolina_
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20_pod_bhp_-wypadki-przy-pracy-i-choroby-zawodowe_-analiza-i-ocena-ryzyka-zawodowego_karolina_
Permanent
2019/20 Ek 3R Lic Lim Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw Grzegorz Panek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-lim-rozwoj-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-grzegorz-panek
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIM_POM ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI DOROTA_MACIĄG
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lim_pom-etyka-zawodu-pielegniarki-dorota_maciag
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIM_POM ORGANIZACJA PRACY PIELĘGNIARSKIEJ DOROTA_MACIĄG
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lim_pom-organizacja-pracy-pielegniarskiej-dorota_maciag
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIM_POM PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA WIOLETTA_KRAWCZYK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lim_pom-podstawowa-opieka-zdrowotna-wioletta_krawczyk
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_LIM_POM PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA MONIKA_BOREK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_lim_pom-podstawy-pielegniarstwa-monika_borek
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_TOM_LIC ZDROWIE PUBLICZNE MAŁGORZATA_WOJCIECHOWSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_tom_lic-zdrowie-publiczne-malgorzata_wojciechowska
Permanent
2019/20 Ek 2R SUM Zarządzanie finansami dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-sum-zarzadzanie-finansami-dr-wojciech-lichota
Permanent
2019/20 Ek 3R LIC Rozwój MŚP dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-rozwoj-msp-dr-wojciech-lichota
Permanent
2019/20 Ek 2R LIC Finanse przedsiębiorstw dr Anna Żelazowska-Przewłoka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-finanse-przedsiebiorstw-dr-anna-zelazowska-przewloka
Permanent
2019/20 Ek 3R LIC Analiza ekonomiczna-ćw. dr Anna Żelazowska-Przewłoka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-3r-lic-analiza-ekonomiczna-cw-dr-anna-zelazowska-przewloka
Permanent
2019/20 Ek 2R SUM Planowanie finansowanie i ocena przedsięwzięć gospodarczych dr Anna Żelazowska-Prz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-sum-planowanie-finansowanie-i-ocena-przedsiewziec-gospodarczych-dr-anna-zelazowska-prz
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Rynek kapitałowy i finansowy_2 dr Wojciech Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-rynek-kapitalowy-i-finansowy_2-dr-wojciech-lichota
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_OST_LIC Język Agnielski gr. 2 WIESŁAWA_Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_ost_lic-jezyk-agnielski-gr-2-wieslawa_grudzien
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_OST_LIC Język Agnielski gr. 1 Marzena_Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_ost_lic-jezyk-agnielski-gr-1-marzena_grudzien
Permanent
2019/20 PIEL_Pom_1ROK_LIM_POM Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia MONIKA_BOREK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_pom_1rok_lim_pom-anestezjologia-i-pielegniarstwo-w-zagrozeniu-zycia-monika_borek
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki – dr A. Skuza
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-metodologia-badan-pedagogicznych-z-elementami-statystyki-dr-a-skuza
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Komunikacja interpersonalna – dr S. Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-komunikacja-interpersonalna-dr-s-scislowicz
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Dydaktyka ogólna – dr S. Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-dydaktyka-ogolna-dr-s-scislowicz
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Przedsiębiorczość i kultura pracy – dr G. Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-przedsiebiorczosc-i-kultura-pracy-dr-g-kalamaga
Permanent
2019/20 PED_1R_Lic Historia myśli pedagogicznej – dr G. Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_lic-historia-mysli-pedagogicznej-dr-g-kalamaga
Permanent
2019/20 PED_2R_Lic Edukacja techniczna z metodyką – mgr D. Kapsa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-edukacja-techniczna-z-metodyka-mgr-d-kapsa
Permanent
2019/20 PED_2R_Lic Praca z dzieckiem zdolnym – dr I. Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-praca-z-dzieckiem-zdolnym-dr-i-zaborowska
Permanent
2019/20 PED_3R_Lic Seminarium dyplomowe – dr A. Kopik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_3r_lic-seminarium-dyplomowe-dr-a-kopik
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Pojęcia i systemy pedagog – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-pojecia-i-systemy-pedagog-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Antropologia kulturowa – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-antropologia-kulturowa-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Pedagogika porównawcza – dr G. Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-pedagogika-porownawcza-dr-g-kalamaga
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Organizacja pracy placówek opiek.-wychowawczych – mgr M. Jasiak-Kalista
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-organizacja-pracy-placowek-opiek-wychowawczych-mgr-m-jasiak-kalista
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Pedeutologia – dr S. Scisłowicz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-pedeutologia-dr-s-scislowicz
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Pedagogika działań twórczych – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-pedagogika-dzialan-tworczych-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dr I. Zaborowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-praca-z-dzieckiem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-dr-i-zaborowska
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Formy teatru dziecięcego – dr M. Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-formy-teatru-dzieciecego-dr-m-swieca
Permanent
2019/20 Ped. Tom jednolit. mgr 1R Plastyka – mgr M. Płacheta
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-jednolit-mgr-1r-plastyka-mgr-m-placheta
Permanent
2019/20 Ped. Tom jedn. M mgr 1R Podstawy dydaktyki ogólnej – dr Agnieszka Kowalczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-jedn-m-mgr-1r-podstawy-dydaktyki-ogolnej-dr-agnieszka-kowalczyk
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 1R Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej – dr E. Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-1r-metodyka-zintegrowanej-edukacji-wczesnoszkolnej-dr-e-marek
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 1R Metodyka wychowania przedszkolnego – dr E. Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-1r-metodyka-wychowania-przedszkolnego-dr-e-marek
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 1R Język angielski – mgr Marta Zieja
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-1r-jezyk-angielski-mgr-marta-zieja
Permanent
2019/20 Ped. Tom mgr 2R Język angielski – mgr Marta Zieja
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-2r-jezyk-angielski-mgr-marta-zieja
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 1R Podstawy bezpieczeństwa – mgr R. Kacprzyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-1r-podstawy-bezpieczenstwa-mgr-r-kacprzyk
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 1R Język angielski – mgr Z. Laskowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-1r-jezyk-angielski-mgr-z-laskowski
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 1R Teoria wychowania – dr A. Kowalczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-1r-teoria-wychowania-dr-a-kowalczyk
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 1R Podstawy prawa i organizacji oświaty – mgr K. Ciodyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-1r-podstawy-prawa-i-organizacji-oswiaty-mgr-k-ciodyk
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 2R Praca z dzieckiem zdolnym – dr E. Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-2r-praca-z-dzieckiem-zdolnym-dr-e-marek
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 2R Język angielski – mgr Z. Laskowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-2r-jezyk-angielski-mgr-z-laskowski
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 3R Plastyka we wczesnej edukacji – warsztat metod. – mgr M. Płacheta
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-3r-plastyka-we-wczesnej-edukacji-warsztat-metod-mgr-m-placheta
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 3R Prawo oświatowe – mgr K. Ciodyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-3r-prawo-oswiatowe-mgr-k-ciodyk
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 3R Wykład monograficzny – dr G. Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-3r-wyklad-monograficzny-dr-g-kalamaga
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 1R Przedsiębiorczość i kultura pracy – dr G. Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-1r-przedsiebiorczosc-i-kultura-pracy-dr-g-kalamaga
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA_DR AGNIESZKA ŁABA-HORNECKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia_dr-agnieszka-laba-hornecka
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_TRENING UMIEĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH_DR DANUTA OCHOJSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_trening-umieetnosci-wychowawczych_dr-danuta-ochojska
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_PRAWO GOSPODARCZE_dr BARTOSZ GORZULA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_prawo-gospodarcze_dr-bartosz-gorzula
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_PODSTAWY PRAWA_MGR SYLWIA SŁAWIŃSKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_podstawy-prawa_mgr-sylwia-slawinska
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_SYSTEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE_DR GRZEGORZ PANEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_system-administracji-publicznej-w-polsce_dr-grzegorz-panek
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_metodologia-nauk-spolecznych_dr-alina-walenia
Permanent
2019/20 PIEL_3R_Lic Badania naukowe w pielęgniarstwie – dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_3r_lic-badania-naukowe-w-pielegniarstwie-dr-dorota-maciag
Permanent
2019/20 Ped. Tom jednolit. mgr 1R Teoria wychowania – dr M. Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-jednolit-mgr-1r-teoria-wychowania-dr-m-jedrzejewski
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 2R Edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką – dr Małgorzata Wojciechowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-2r-edukacja-motoryczno-zdrowotna-z-metodyka-dr-malgorzata-wojciechowska
Permanent
2019_2020_Piel POMOSTOWE_1R_LIM_LIC_FARMAKOLOGIA_MGR ANNA FRĄCZEK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pomostowe_1r_lim_lic_farmakologia_mgr-anna-fraczek
Permanent
2019/20 Ped. Tom MGR 2R Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia – dr Małgorzata Wojciechowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-2r-edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia-dr-malgorzata-wojciechowska
Permanent
2019/20_Podypl_BHP_ Ochrona przeciwpożarowa_Robert_Sobczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20_podypl_bhp_-ochrona-przeciwpozarowa_robert_sobczyk
Permanent
2019/20_ Podypl_BHP _ System zarządzania BHP_ Organizacja i metodyka pracy służby BHP_ Wymagania dot
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20_-podypl_bhp-_-system-zarzadzania-bhp_-organizacja-i-metodyka-pracy-sluzby-bhp_-wymagania-dot
Permanent
2019/20 Ped. Tom Lic 2R Bezpieczeństwo w szkole – dr R. Kacprzyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-lic-2r-bezpieczenstwo-w-szkole-dr-r-kacprzyk
Permanent
2019/20 Konto testowe Grażyna Sowa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-konto-testowe-grazyna-sowa
Permanent
2019/20 Ped. Tom MGR 2R Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dr E. Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-2r-praca-z-dzieckiem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-dr-e-marek
Permanent
2019_2020_EK_3R_LIM_LIC_POLITYKA REGIONALNA_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_3r_lim_lic_polityka-regionalna_dr-alina-walenia
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK Lic Tomaszow Farmakologia dr Natalia Wysocka-Sendkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok-lic-tomaszow-farmakologia-dr-natalia-wysocka-sendkowska
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Prawo gospodarcze dr Adam Pązik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-prawo-gospodarcze-dr-adam-pazik
Permanent
2019/20 Ek 2R SUM Obrót nieruchomościami dr Adam Pązik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-sum-obrot-nieruchomosciami-dr-adam-pazik
Permanent
2019/20 Ek 1R SUM Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych w biznesie i gospodarce dr Rena
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-sum-ekonometria-i-prognozowanie-procesow-ekonomicznych-w-biznesie-i-gospodarce-dr-rena
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Statystyka opisowa dr Renata Wojtuś
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-statystyka-opisowa-dr-renata-wojtus
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń ekonomicznych prof. Marek Leszczyński
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-monitorowanie-i-prognozowanie-zagrozen-ekonomicznych-prof-marek-leszczynski
Permanent
2019/20 PIEL_2R_LIC GR. 1 JĘZYK ANGIELSKI Górecka-Smolińska Małgorzata dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_2r_lic-gr-1-jezyk-angielski-gorecka-smolinska-malgorzata-dr
Permanent
2019/20 Ek 2R Lic Język angielski dr Grair Magakian
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-lic-jezyk-angielski-dr-grair-magakian
Permanent
2019/20 Ek 2R SUM Rachunkowość finansowa i zarządcza mgr Grażyna Sowa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-2r-sum-rachunkowosc-finansowa-i-zarzadcza-mgr-grazyna-sowa
Permanent
2019/20 Ek 1R Lic Rachunkowość mgr Grażyna Sowa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-lic-rachunkowosc-mgr-grazyna-sowa
Permanent
2019/20 PIEL_3ROK_TOM_LIC Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_3rok_tom_lic-badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019/20 PIEL_3ROK_OST_LIC Opieka paliatywna_dr Jerzy Stanisławek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_3rok_ost_lic-opieka-paliatywna_dr-jerzy-stanislawek
Permanent
2019/20 POD_EWiP Metodyka edukacji przedszkolnej_Danuta_Kapsa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-metodyka-edukacji-przedszkolnej_danuta_kapsa
Permanent
2019/20 POD_EWiP Pedagogika przedszkolna_ Komunikacja interpersonalna_Grażyna_Kałamaga
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-pedagogika-przedszkolna_-komunikacja-interpersonalna_grazyna_kalamaga
Permanent
2019/20 POD_EWiP Pomoc medyczna – ratownicza_Monika_Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-pomoc-medyczna-ratownicza_monika_borek
Permanent
2019/20 POD_EWiP Edukacja muzyczna z metodyką_Małgorzata_Banasik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-edukacja-muzyczna-z-metodyka_malgorzata_banasik
Permanent
2019/20 POD_EWiP Edukacja plastyczno – techniczna z metodyką_Ewa_Gawron
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-edukacja-plastyczno-techniczna-z-metodyka_ewa_gawron
Permanent
2019/20 POD_EWiP Metodyka edukacji matematycznej_Renata_Zaborek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod_ewip-metodyka-edukacji-matematycznej_renata_zaborek
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA_ Zaburzenia komunikacji językowej – afazja_ Seminarium dyplomowe¬_ Procedur
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia_-zaburzenia-komunikacji-jezykowej-afazja_-seminarium-dyplomowe-_-procedur
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA Zaburzenia komunikacji językowej – jąkanie_ Wczesna interwencja logopedyczn
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia-zaburzenia-komunikacji-jezykowej-jakanie_-wczesna-interwencja-logopedyczn
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA Pedagogika specjalna_Ewa_Grudniewska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia-pedagogika-specjalna_ewa_grudniewska
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA Terapia logopedyczna osób starszych_Paweł_Wasilewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia-terapia-logopedyczna-osob-starszych_pawel_wasilewski
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA Zaburzenia komunikacji językowej – niedosłuch_Beata_Krauze – Składanowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia-zaburzenia-komunikacji-jezykowej-niedosluch_beata_krauze-skladanowska
Permanent
2019/20 PODYPL LOGOPEDIA Warsztaty logopedy z elementami informatyki_Mateusz_Moryciński
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-podypl-logopedia-warsztaty-logopedy-z-elementami-informatyki_mateusz_morycinski
Permanent
2019/20 POD RACHUNKOWOŚĆ Rozliczenia podatkowe w działalności gospodarczej_Bożena_Szczodrak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-pod-rachunkowosc-rozliczenia-podatkowe-w-dzialalnosci-gospodarczej_bozena_szczodrak
Permanent
2019/2020 POD RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość finansowa_Agnieszka_Winiarczyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-2020-pod-rachunkowosc-rachunkowosc-finansowa_agnieszka_winiarczyk
Permanent
2019/2020 POD RACHUNKOWOŚĆ Sprawozdawczość finansowa_Mirosław_Sowa
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-2020-pod-rachunkowosc-sprawozdawczosc-finansowa_miroslaw_sowa
Permanent
2019/2020 POD RACHUNKOWOŚĆ Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych_Gr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-2020-pod-rachunkowosc-wykorzystanie-programow-komputerowych-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych_gr
Permanent
2019/2020 POD RACHUNKOWOŚĆ Rachunek kosztów z elementami rachunkowości zarządczej_Wojciech_Lichota
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-2020-pod-rachunkowosc-rachunek-kosztow-z-elementami-rachunkowosci-zarzadczej_wojciech_lichota
Permanent
2019/20 PIEL_2ROK_TOM_LIC Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_2rok_tom_lic-neurologia-i-pielegniarstwo-neurologiczne_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_TOM_LIC Patologia_dr Piotr Jamrozik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_tom_lic-patologia_dr-piotr-jamrozik
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_ORGANIZACJA I TECHNIKI BIUROWOŚCI_MGR MICHAŁ KĄDZIOŁKA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_organizacja-i-techniki-biurowosci_mgr-michal-kadziolka
Permanent
2019/20 PIEL_1ROK_OST_LIC Choroby wewnętrzne i piel. internistyczne_lek. med. Krzysztof Cudzik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel_1rok_ost_lic-choroby-wewnetrzne-i-piel-internistyczne_lek-med-krzysztof-cudzik
Permanent
2019/20 PED_3R_Lic Plastyka z techniką we wczesnej edukacji – warsztaty metodyczne – mgr E. Gawron
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_3r_lic-plastyka-z-technika-we-wczesnej-edukacji-warsztaty-metodyczne-mgr-e-gawron
Permanent
2019/20 PIEL 3ROK_OSTR LIC Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-piel-3rok_ostr-lic-badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019/20 BN_3R_Lic Nowoczesne technologie w służbach bezpieczeństwa i obronności dr Paulina Zamelek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_3r_lic-nowoczesne-technologie-w-sluzbach-bezpieczenstwa-i-obronnosci-dr-paulina-zamelek
Permanent
2019/20 BN_3R_Lic Zarządzanie ryzykiem dr Dobrosław Mąka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_3r_lic-zarzadzanie-ryzykiem-dr-dobroslaw-maka
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Zarządzanie kryzysowe mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-zarzadzanie-kryzysowe-mgr-stefan-suska
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Strzelectwo lic. Rafał Dobrowolski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-strzelectwo-lic-rafal-dobrowolski
Permanent
2019/20 BN_2R_Lic Bezpieczeństwo imprez masowych mgr Krzysztof Grabowski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-bezpieczenstwo-imprez-masowych-mgr-krzysztof-grabowski
Permanent
2019/20 BN 2r Lic System Bezpieczeństwa Narodowego mgr Marian Cichoń
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-2r-lic-system-bezpieczenstwa-narodowego-mgr-marian-cichon
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Tom Edukacja środowiskowa z metodyką Parlak Mirosława dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-tom-edukacja-srodowiskowa-z-metodyka-parlak-miroslawa-dr
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Tom Pedagogika przedszkolna Parlak Mirosława dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-tom-pedagogika-przedszkolna-parlak-miroslawa-dr
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Podstawy etyki – ks. dr Łukasz Sadłocha
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-podstawy-etyki-ks-dr-lukasz-sadlocha
Permanent
2019/20 PED_2R_MGR Problemy opieki nad osobą starszą – dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mgr-problemy-opieki-nad-osoba-starsza-dr-monika-borek
Permanent
2019/20 BN_1R_Lic Język angielski mgr Agnieszka Kwiatkowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1r_lic-jezyk-angielski-mgr-agnieszka-kwiatkowska
Permanent
2019/20 PED_1R_MGR Język angielski Magakian Grair dr
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_1r_mgr-jezyk-angielski-magakian-grair-dr
Permanent
2019/20 PED_3R_LIC Język angielski – mgr Wiesława Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_3r_lic-jezyk-angielski-mgr-wieslawa-grudzien
Permanent
2019/20 PED_2R_LIC Język angielski – mgr Wiesława Grudzień
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_lic-jezyk-angielski-mgr-wieslawa-grudzien
Permanent
2019/20 Ped. Ped. Tom jednolit. mgr 1R Dydaktyka ogólna – dr M. Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-ped-tom-jednolit-mgr-1r-dydaktyka-ogolna-dr-m-jedrzejewski
Permanent
2019/20 Ped. Ped. Tom jednolit. mgr 1R Ochrona własności intelektualnej – dr M. Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-ped-tom-jednolit-mgr-1r-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-dr-m-jedrzejewski
Permanent
2019/20 Ped. Ped. Tom jednolit. mgr 1R Pedagogika społeczna – dr M. Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-ped-tom-jednolit-mgr-1r-pedagogika-spoleczna-dr-m-jedrzejewski
Permanent
POSIEDZENIE SENATU
https://wsbip.clickmeeting.com/posiedzenie-senatu
Permanent
2019_2020_Piel TOM_1R _LIC_RADIOLOGIA_dr Tadeusz Nawarycz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tom_1r-_lic_radiologia_dr-tadeusz-nawarycz
Permanent
2019/20 Ped. Tom MGR 1R Podstawy etyki– dr Mariusz Rucki
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-tom-mgr-1r-podstawy-etyki-dr-mariusz-rucki
Permanent
2019/20 Ped 3r lic Warsztaty metodyczne dr Aneta Zapała-Wiecheć
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-3r-lic-warsztaty-metodyczne-dr-aneta-zapala-wiechec
Permanent
2019/20 Ped. Ped. Tom jednolit. mgr 1R Teoria wychowania – dr M. Jędrzejewski
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-ped-tom-jednolit-mgr-1r-teoria-wychowania-dr-m-jedrzejewski
Permanent
AGH spotkanie On-line
https://wsbip.clickmeeting.com/agh-spotkanie-on-line
Permanent
2019_2020_Piel TOM_3R _LIC_Podstawowa opieka zdrowotna_mgr Ewa Radzimierska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tom_3r-_lic_podstawowa-opieka-zdrowotna_mgr-ewa-radzimierska
Permanent
2019/20 PED_2R_MRG Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – mgr Elżbieta Rutecka
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped_2r_mrg-metodyka-pracy-opiekunczo-wychowawczej-mgr-elzbieta-rutecka
Permanent
2019/20 TOM PED_2R_LIC Edukacja techniczna z metodyką – dr Elżbieta Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-tom-ped_2r_lic-edukacja-techniczna-z-metodyka-dr-elzbieta-marek
Permanent
2019_2020_Piel OST_1R _LIC_Prawo medyczne_dr Jolanta Pacian
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-ost_1r-_lic_prawo-medyczne_dr-jolanta-pacian
Permanent
2019_2020_Piel TOM_1R _LIC_Prawo medyczne_mgr Kamil Ciodyk
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tom_1r-_lic_prawo-medyczne_mgr-kamil-ciodyk
Permanent
2019/20 Ek 1R mgr Ekonomia matematyczna dr Renata Wojtuś
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-1r-mgr-ekonomia-matematyczna-dr-renata-wojtus
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_wykład monograficzny_MGR JAN PUCHAŁA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_wyklad-monograficzny_mgr-jan-puchala
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Podstawy ratownictwa medycznego_dr Monika Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_podstawy-ratownictwa-medycznego_dr-monika-borek
Permanent
2019_2020_Piel Tomaszow_3R _LIC_Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Grażyna Kazak
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tomaszow_3r-_lic_badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-grazyna-kazak
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_MGR_RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA_DR JACEK BARBURSK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_mgr_rachunkowosc-finansowa-i-zarzadcza_dr-jacek-barbursk
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Dorota Maciąg
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-dorota-maciag
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Badania fizykalne_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_badania-fizykalne_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Neurologia i piel. neurologiczne_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_neurologia-i-piel-neurologiczne_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019_2020_Piel POM_1R _LIC_Pediatria i piel. pediatryczne_dr Małgorzata Cichońska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-pom_1r-_lic_pediatria-i-piel-pediatryczne_dr-malgorzata-cichonska
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIC_OC System administracji publicznej w Polsce_płk.mgr Stefan Suska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lic_oc-system-administracji-publicznej-w-polsce_plk-mgr-stefan-suska
Permanent
2019/20 Ek Lic 1R Organizacja i techniki biurowości mgr Justyna Osuch
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-lic-1r-organizacja-i-techniki-biurowosci-mgr-justyna-osuch
Permanent
2019/20 Ek mgr 2R Seminarium dyplomowe dr W.Tokarska-Ołownia
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ek-mgr-2r-seminarium-dyplomowe-dr-w-tokarska-olownia
Permanent
2019/20 PED 2R mgrTomaszow Formy teatru dziecięcego – dr Marek Świeca
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-2r-mgrtomaszow-formy-teatru-dzieciecego-dr-marek-swieca
Permanent
2019/20 PED 2R mgrTom Modele i formy wsparcia rodziny małego dziecka – dr Elżbieta Marek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-ped-2r-mgrtom-modele-i-formy-wsparcia-rodziny-malego-dziecka-dr-elzbieta-marek
Permanent
2019/20 BN_2R_LIC Geopolityka – prof. zw. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_2r_lic-geopolityka-prof-zw-dr-hab-katarzyna-sobolewska-myslik
Permanent
2019/20 BN_1R_LIC Współczesne systemy polityczne – prof. zw. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myśli
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn_1r_lic-wspolczesne-systemy-polityczne-prof-zw-dr-hab-katarzyna-sobolewska-mysli
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_POLITYKA GOSPODARCZA_DR WIKTORIA KRASA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_polityka-gospodarcza_dr-wiktoria-krasa
Permanent
2019_2020_EK_2R_LIM_LIC_JEZYK OBCY_MGR MONIKA LEŚNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_2r_lim_lic_jezyk-obcy_mgr-monika-lesniak
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_PODSTAWY MAKROEKONOMII_DR MAŁGORZATA LECHWAR
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_podstawy-makroekonomii_dr-malgorzata-lechwar
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_LIC_JEZYK OBCY_MGR MONIKA LEŚNIAK
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_lic_jezyk-obcy_mgr-monika-lesniak
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_PRAWO GOSPODARCZE_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_prawo-gospodarcze_dr-alina-walenia
Permanent
2019_2020_EK_1R_LIM_MGR_PROSEMINARIUM_DR ALINA WALENIA
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ek_1r_lim_mgr_proseminarium_dr-alina-walenia
Permanent
2019/20 BN 2R lic Język angielski mgr Julita Klepacz
https://wsbip.clickmeeting.com/2019-20-bn-2r-lic-jezyk-angielski-mgr-julita-klepacz
Permanent
2019_2020_Piel OST_1R _LIC_Zdrowie publiczne_prof. dr hab. Bożena Zboina
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-ost_1r-_lic_zdrowie-publiczne_prof-dr-hab-bozena-zboina
Permanent
2019_2020_Piel OST_3R _LIC_Zajęcia Praktyczne_Podstawowa opieka zdrowotna_dr Wioletta Krawczy
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-ost_3r-_lic_zajecia-praktyczne_podstawowa-opieka-zdrowotna_dr-wioletta-krawczy
Permanent
2019_2020_Piel TOM_3R _LIC_Badania naukowe w pielęgniarstwie_dr Małgorzata Wojciechowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tom_3r-_lic_badania-naukowe-w-pielegniarstwie_dr-malgorzata-wojciechowska
Permanent
2019_2020_Piel TOM_1R _LIC_Podstawy pielęgniarstwa_ dr Małgorzata Wojciechowska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel-tom_1r-_lic_podstawy-pielegniarstwa_-dr-malgorzata-wojciechowska
Permanent
2019_2020_PED_2R_LIM_MGR_ Pedagogika działań twórczych_dr Ewa Staropiętka-Kuna
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_ped_2r_lim_mgr_-pedagogika-dzialan-tworczych_dr-ewa-staropietka-kuna
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 2 Zajęcia Praktyczne_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Sitarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-2-zajecia-praktyczne_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-sitarska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 3 Zajęcia Praktyczne_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Sitarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-3-zajecia-praktyczne_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-sitarska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 2 Praktyki zawodowe_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Sitarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-2-praktyki-zawodowe_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-sitarska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 3 Praktyki zawodowe_Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Sitarska
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-3-praktyki-zawodowe_podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-sitarska
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ Socjologia _ dr Anna Zybura
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-socjologia-_-dr-anna-zybura
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 1 Zajęcia Praktyczne Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Pypeć
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-1-zajecia-praktyczne-podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-pypec
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 1 Praktyki zawodowe Podstawy pielęgniarstwa mgr Urszula Pypeć
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-1-praktyki-zawodowe-podstawy-pielegniarstwa-mgr-urszula-pypec
Permanent
2019_2020_Piel_2R _LIC_ gr. 3 + Pom ZP_Pediatria i piel. pediatryczne _ mgr Urszula Pypeć
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_2r-_lic_-gr-3-pom-zp_pediatria-i-piel-pediatryczne-_-mgr-urszula-pypec
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC_ gr. 1 +POM Podstawy pielęgniarstwa _ mgr Urszula Pypeć
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic_-gr-1-pom-podstawy-pielegniarstwa-_-mgr-urszula-pypec
Permanent
2019_2020 Piel 2R LIC gr. 2 +POM Praktyki Zawodowe Położnictwo, ginekologia .... mgr E Szwugier
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020-piel-2r-lic-gr-2-pom-praktyki-zawodowe-poloznictwo-ginekologia-mgr-e-szwugier
Permanent
2019_2020 Piel 2R LIC gr. 3 +POM Praktyki Zawodowe Położnictwo, ginekologia .... mgr E Szwugier
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020-piel-2r-lic-gr-3-pom-praktyki-zawodowe-poloznictwo-ginekologia-mgr-e-szwugier
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC+Pom Praktyki zawodowe_Anestezjologia i piel. w zagrożeniu życia _dr M Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic-pom-praktyki-zawodowe_anestezjologia-i-piel-w-zagrozeniu-zycia-_dr-m-borek
Permanent
2019_2020_Piel_1R _LIC +POM Zajęcia Praktyczne_Anestezjologia i piel. w zagrożeniu życia dr M Borek
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020_piel_1r-_lic-pom-zajecia-praktyczne_anestezjologia-i-piel-w-zagrozeniu-zycia-dr-m-borek
Permanent
2019_2020 Piel 2R LIC gr. 1 +POM Praktyki Zawodowe Położnictwo, ginekologia mgr E Szwugier
https://wsbip.clickmeeting.com/2019_2020-piel-2r-lic-gr-1-pom-praktyki-zawodowe-poloznictwo-ginekologia-mgr-e-szwugier
Permanent